• No results found

Västra Götalands län 2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Västra Götalands län 2019"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Västra Götalands län 2019

Anpassade hastighetsgränser

trafikverket.se Förklaring av färger

sänkningar av hastighetsgränser höjningar av hastighetsgränser

höjningar och sänkningar av hastighetsgränser

Aktuella sträckor beskrivs på nästa sida.

1

6

8 9 10 14

15

16

17

18 19

11 13

12 2

4 3 7

5

Det kan finnas andra, lokala hastighetsgränser på denna/dessa vägsträckor.

De lokala hastighetsgränserna redovisas inte här.

Denna karta är baserad på information uttagen 2019-08-14.

Mindre ändringar kan ha gjorts därefter.

(2)

Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1 Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00.

trafikverket.se 1 Väg 44

150 meter väster om väg 2044 Håsten – väg 2050 cirkula- tionsplats Smärgels kurva

Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim 2 Väg 44

Väg 2050 cirkulationsplats Smärgels kurva – väg 47 cirkula- tionsplats Baggården

Höjning 90 km/tim blir 100 km/tim 3 Väg 44

Väg 47 cirkulationsplats Baggården – väg 44.04 cirkulations- plats Skararondellen

Höjning och sänkning 70 resp 90 km/tim blir 80 km/tim 4 Väg 44

Väg 44.04 cirkulationsplats Skararondellen – väg 2706 cirkulationsplats Källby

Höjning 80 km/tim blir 100 km/tim 5 Väg 44

Väg 2706 cirkulationsplats Källby – väg E20 trafikplats Kinnekulle

Höjning och sänkning 70 resp 90 km/tim blir 80 km/tim 6 Väg 47

Väg 46, Hollendergatan, cirkulationsplats Falköping C – väg 186 Grästorp

Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim 7 Väg 49

Väg 184 Passagården Skara - väg E20 trafikplats Vilan Skara Höjning 70 km/tim blir 80 km/tim

8 Väg 49

Väg 2687, 2751 Varnhem – Hallenbergsrondellen Skövde Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim

9 Väg 49

600 meter öster väg 2906, 3007 Piggatorp – 1 900 meter väster väg 201 Hästekulla

Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim 10 Väg 49

1 500 meter öster väg 3008 Stora Kråkhult – 300 meter öster väg 3008 Björkhult

Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim 11 Väg 160

370 meter söder om väg 1158 Säckebäck – 230 meter söder om väg 764 Högeliden

Höjning och sänkning 70 resp 90 km/tim blir 80 km/tim 12 Väg 162

Landsvägsgatans norra anslutning Lysekil 0150 väg 839 Lyse Höjning 70/80 km/tim blir 80 km/tim

13 Väg 162

370 meter söder om väg 825 Heden – 600 meter sydväst om väg 165 Gläborgsmotet

Höjning och sänkning 70 resp 90 km/tim blir 80 km/tim 14 Väg 172

450 meter norr om väg 694 – väg 166 Bäckefors Sänkning 80/90 km/tim blir 80 km/tim 15 Väg 178

Väg 160 Varekil – väg 746, 770 Glimsås Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim 16 Väg 180

100 meter norr om väg 1753 Lygnared – väg E20 Alingsås Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim

17 Väg 184

Väg 46 Sikagården – väg 49 Passagården Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim 18 Väg 190

Sjövik – väg 42 Sollebrunn

Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim 19 Väg 1890

Väg 180 cirkulationsplats Alingsås – väg 42 Kolbäck Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim

Förklaringar till anpassade hastighetsgränser

References

Related documents

Det kan finnas andra, lokala hastighetsgränser på denna/dessa vägsträckor. De lokala hastighetsgränserna redovisas

Det kan finnas andra, lokala hastighetsgränser på denna/dessa vägsträckor. De lokala hastighetsgränserna redovisas

Det kan finnas andra, lokala hastighetsgränser på denna/dessa vägsträckor. De lokala hastighetsgränserna redovisas

Det kan finnas andra, lokala hastighetsgränser på denna/dessa vägsträckor. De lokala hastighetsgränserna redovisas

Det kan finnas andra, lokala hastighetsgränser på denna/dessa vägsträckor. De lokala hastighetsgränserna redovisas

Det kan finnas andra, lokala hastighetsgränser på denna/dessa vägsträckor. De lokala hastighetsgränserna redovisas

Södermanlands län hösten 2017 Ändrade hastighetsgränser. Det kan finnas andra, lokala hastighetsgränser på denna/dessa

Västernorrlands län hösten 2017 Ändrade hastighetsgränser.. Det kan finnas andra, lokala hastighetsgränser på denna/dessa