• No results found

Fysisk aktivitet och psykisk hälsa hos ungdomar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Fysisk aktivitet och psykisk hälsa hos ungdomar"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

NASP:s Nyhetsbrev 

nummer 14 | år 2016

Fysisk aktivitet och psykisk hälsa hos ungdomar

David Titelman skriver om samband mellan fysisk aktivitet och välbefinnande, ångest och depression, vilket har studerats i en omfattande tvärsnittsstudie med 11 110 ungdomar från tio europeiska länder. Undersökningen ingick som en delstudie i den omfattande studien av europeiska ungdomars psykiska hälsa med titeln Saving and Empowering Young Lives in Europe. En minoritet av ungdomarna (17,9 % pojkar och 10,7 % flickor) rapporterade minst en timmes fysisk aktivitet om dagen. Antal dagar som man varit fysiskt aktiv under de senaste 14 dagarna var signifikant högre för pojkarna (7,5 dagar, SD 4,4) jämfört med för flickorna (5,9 dagar, SD 4,3 p<0.0005).  30="" %="" av="" ungdomarna="" deltog="" i=""

minst="" en="" form="" av="" lagsport="" och="" av="" dessa=""

var="" 19="" %="" flickor="" och="" 46,6="" %="" pojkar=""

(p="0,0005)." 37="" %="" av="" ungdomarna="" idrottade=""

regelbundet="" medan="" 33="" %="" inte="" deltog=""

regelbundet="" i="" någon="" form="" av="" motions="" ­="" eller=""

idrottsverksamhet.="" för="" både="" pojkar="" och="" flickor=""

gällde="" att="" det="" fanns="" ett="" positivt="" samband=""

mellan="" graden="" av="" aktivitet="" och="" välbefinnande="" d=""

v="" s="" med="" en="" ökande="" grad="" av="" aktivitet=""

följde="" ett="" ökat="" välbefinnande="" och="" ångest­="" och=""

depressionssymtom="" ökade="" med="" minskande="" grad="" av=""

fysisk="" aktivitet.="" vikten="" av="" fysisk="" aktivitet="" och=""

deltagande="" i="" lagsporter="" för="" befrämjande="" av=""

psykiskt="" välbefinnande="" hos="" ungdomar="" borde=""

uppmärksammas="" av="" ansvariga="" skolmyndigheter,=""

skriver="">

För att läsa hela sammanfattningen och ta del av tidigare Nyhetsbrev från NASP, besökwww.ki.se/nasp/nyhetsbrev.

För att titta närmare på artiklar som refereras till i Nyhetsbreven, besökNyhetsbrevets läsrum

Nyheter från NASP

NASP:s webbsida kan du se våra senaste nyheter och kalenderhändelser! 

Självmordspreventivt stöd och resurser

På NASP:s sida "Få stöd" finns kontaktuppgifter till flera hjälplinjer samt råd om hur man kan hjälpa en person som befinner sig i en självmordskris. Besök sidan här.

Nya datum för utbildningarna AOSP och Kärleken är den bästa kicken

Nu finns nya tillfällen att gå instruktörsutbildningenAkut omhändertagande av självmordsnära person (AOSP) och Kärleken är den bästa kicken: en kurs i förebyggande hälsovård. Läs mer på respektive utbildnings sida om hur du anmäler dig. 

Höstens datum för Aktion Livräddning är nu klara!

I höst kan ni som arbetar i

stadsdelarna Kungsholmen, Bromma och Ekerö kostnadsfritt ta del av endagsutbildningen Aktion Livräddning. Vi erbjuder

också halvdagar med uppföljning i tre olika teman för områdena Djurgården, Norrmalm, Vasastan, Östermalm samt Norrtälje, Vallentuna och Österåker.

Läs mer om Aktion

Livräddning och hur du kan anmäla dig och dina kollegor här!

Vill du och dina kollegor eller vänner utbilda er i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)?

I vår instruktörslista kan du hitta instruktörer till 2­

dagarsutbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa!

Självmordspreventiva utbildningar vid NASP Besök gärna vår utbildningssida för att se vilka utbildningar vi håller i och hur du anmäler dig till dem! 

Utbildningar vid NASP

Litteratur

Wasserman, D (red.) Suicide: an unnecessary death Oxford: Oxford University Press. Second Edition. 2nd ed. 2016 ISBN: 9780198717393

Galli S. När mammas tankar ändrade färg, Utgiven av IDUS förlag, ISBN13: 9789175772622

Wasserman D. Depression (The Facts) 2nd Edition, omarbetad för allmänheten.

Boken har vunnit 2012 “ Book Award” priset  från British Medical Association Book of Science Awards 2012, for the Public

Understanding of Science. Priset delas ut till den bok som panelen anser bäst stödja främjandet av allmänhetens förståelse för vetenskap.

Utgiven av Oxford University Press November 2011.

IBSN 9780199602933

Susanne Bejerot, docent i psykiatri och överläkare vid Norra

Stockholms psykiatri har skrivit Förordet till Lars Wiklunds bok Lisa – ett liv, som handlar om hans dotters barndom, ungdom och vuxenliv som tragiskt ändades med ett självmord. Läs mer och beställ boken här.

Reading room 1 är tillgängligt för alla

Varje månad läser Jerzy Wasserman, Vladimir Carli, Gergö Hadlaczky, Guo­Xin Jiang, Marcus Sokolowski, Rigmor Stain, David Titelman och Danuta Wasserman alla självmordsrelaterade artiklar, som publicerats i peer­granskade tidsskrifter. Det rör sig om cirka 300 artiklar/månad.

De viktigaste och mest tillämpliga artiklarna för det

självmordspreventiva arbetet inom hälso­ och sjukvården och befolkningen läggs ut i läsrummet.

Har Du information om självmordspreventiva aktiviteter som Du vill att NASP förmedlar i nyhetsbrevet?

Mejla direkt till redaktören; Rigmor.Stain@comhem.se

Ledningsgruppen: Danuta Wasserman, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP), Gergö Hadlaczky (NASP), Gunilla Wahlén (SPES), Per Anders Rydelius (MIND)

Redaktion: Danuta Wasserman (NASP), David Titelman (NASP), Rigmor Stain, redaktör, kontaktperson mellan nätverken och NASP

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare | Tipsa en vän! | Klicka här för att avregistrera din adress

Postman

(2)

NASP:s Nyhetsbrev 

nummer 14 | år 2016

Fysisk aktivitet och psykisk hälsa hos ungdomar

David Titelman skriver om samband mellan fysisk aktivitet och välbefinnande, ångest och depression, vilket har studerats i en omfattande tvärsnittsstudie med 11 110 ungdomar från tio europeiska länder. Undersökningen ingick som en delstudie i den omfattande studien av europeiska ungdomars psykiska hälsa med titeln Saving and Empowering Young Lives in Europe. En minoritet av ungdomarna (17,9 % pojkar och 10,7 % flickor) rapporterade minst en timmes fysisk aktivitet om dagen. Antal dagar som man varit fysiskt aktiv under de senaste 14 dagarna var signifikant högre för pojkarna (7,5 dagar, SD 4,4) jämfört med för flickorna (5,9 dagar, SD 4,3 p<0.0005).  30="" %="" av="" ungdomarna="" deltog="" i=""

minst="" en="" form="" av="" lagsport="" och="" av="" dessa=""

var="" 19="" %="" flickor="" och="" 46,6="" %="" pojkar=""

(p="0,0005)." 37="" %="" av="" ungdomarna="" idrottade=""

regelbundet="" medan="" 33="" %="" inte="" deltog=""

regelbundet="" i="" någon="" form="" av="" motions="" ­="" eller=""

idrottsverksamhet.="" för="" både="" pojkar="" och="" flickor=""

gällde="" att="" det="" fanns="" ett="" positivt="" samband=""

mellan="" graden="" av="" aktivitet="" och="" välbefinnande="" d=""

v="" s="" med="" en="" ökande="" grad="" av="" aktivitet=""

följde="" ett="" ökat="" välbefinnande="" och="" ångest­="" och=""

depressionssymtom="" ökade="" med="" minskande="" grad="" av=""

fysisk="" aktivitet.="" vikten="" av="" fysisk="" aktivitet="" och=""

deltagande="" i="" lagsporter="" för="" befrämjande="" av=""

psykiskt="" välbefinnande="" hos="" ungdomar="" borde=""

uppmärksammas="" av="" ansvariga="" skolmyndigheter,=""

skriver="">

För att läsa hela sammanfattningen och ta del av tidigare Nyhetsbrev från NASP, besökwww.ki.se/nasp/nyhetsbrev.

För att titta närmare på artiklar som refereras till i Nyhetsbreven, besökNyhetsbrevets läsrum

Nyheter från NASP

NASP:s webbsida kan du se våra senaste nyheter och kalenderhändelser! 

Självmordspreventivt stöd och resurser

På NASP:s sida "Få stöd" finns kontaktuppgifter till flera hjälplinjer samt råd om hur man kan hjälpa en person som befinner sig i en självmordskris. Besök sidan här.

Nya datum för utbildningarna AOSP och Kärleken är den bästa kicken

Nu finns nya tillfällen att gå instruktörsutbildningenAkut omhändertagande av självmordsnära person (AOSP) och Kärleken är den bästa kicken: en kurs i förebyggande hälsovård. Läs mer på respektive utbildnings sida om hur du anmäler dig. 

Höstens datum för Aktion Livräddning är nu klara!

I höst kan ni som arbetar i

stadsdelarna Kungsholmen, Bromma och Ekerö kostnadsfritt ta del av endagsutbildningen Aktion Livräddning. Vi erbjuder

också halvdagar med uppföljning i tre olika teman för områdena Djurgården, Norrmalm, Vasastan, Östermalm samt Norrtälje, Vallentuna och Österåker.

Läs mer om Aktion

Livräddning och hur du kan anmäla dig och dina kollegor här!

Vill du och dina kollegor eller vänner utbilda er i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)?

I vår instruktörslista kan du hitta instruktörer till 2­

dagarsutbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa!

Självmordspreventiva utbildningar vid NASP Besök gärna vår utbildningssida för att se vilka utbildningar vi håller i och hur du anmäler dig till dem! 

Utbildningar vid NASP

Litteratur

Wasserman, D (red.) Suicide: an unnecessary death Oxford: Oxford University Press. Second Edition. 2nd ed. 2016 ISBN: 9780198717393

Galli S. När mammas tankar ändrade färg, Utgiven av IDUS förlag, ISBN13: 9789175772622

Wasserman D. Depression (The Facts) 2nd Edition, omarbetad för allmänheten.

Boken har vunnit 2012 “ Book Award” priset  från British Medical Association Book of Science Awards 2012, for the Public

Understanding of Science. Priset delas ut till den bok som panelen anser bäst stödja främjandet av allmänhetens förståelse för vetenskap.

Utgiven av Oxford University Press November 2011.

IBSN 9780199602933

Susanne Bejerot, docent i psykiatri och överläkare vid Norra

Stockholms psykiatri har skrivit Förordet till Lars Wiklunds bok Lisa – ett liv, som handlar om hans dotters barndom, ungdom och vuxenliv som tragiskt ändades med ett självmord. Läs mer och beställ boken här.

Reading room 1 är tillgängligt för alla

Varje månad läser Jerzy Wasserman, Vladimir Carli, Gergö Hadlaczky, Guo­Xin Jiang, Marcus Sokolowski, Rigmor Stain, David Titelman och Danuta Wasserman alla självmordsrelaterade artiklar, som publicerats i peer­granskade tidsskrifter. Det rör sig om cirka 300 artiklar/månad.

De viktigaste och mest tillämpliga artiklarna för det

självmordspreventiva arbetet inom hälso­ och sjukvården och befolkningen läggs ut i läsrummet.

Har Du information om självmordspreventiva aktiviteter som Du vill att NASP förmedlar i nyhetsbrevet?

Mejla direkt till redaktören; Rigmor.Stain@comhem.se

Ledningsgruppen: Danuta Wasserman, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP), Gergö Hadlaczky (NASP), Gunilla Wahlén (SPES), Per Anders Rydelius (MIND)

Redaktion: Danuta Wasserman (NASP), David Titelman (NASP), Rigmor Stain, redaktör, kontaktperson mellan nätverken och NASP

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare | Tipsa en vän! | Klicka här för att avregistrera din adress

Postman

References

Related documents

Dock är det endast ett fåtal studier som gjorts i Sverige under COVID-19 pandemin och ingen av dessa undersöker sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa (33,34).

Tendenser kunde dock ses som visar på att fysisk aktivitet hos ungdomar kan vara en bra åtgärd när det gäller att förebygga och minska övervikt, fetma samt benskörhet men studier

Att träna med kompisar gjorde att det blev enklare att utföra fysisk aktivitet, exempelvis genom att besöka gymmet tillsammans (Cullen &amp; McCann 2015) och att utföra fysisk

Handlingsplanen för främjande av psykisk hälsa genom fysisk aktivitet bland ungdomar i Stockholms stad utgår från stadens idrottspolitiska program, där övergripande mål

Kontaktpersonen på ungdomsmottagningen kontrollerar om ungdomar har uppnått sina stegmål och ger feedback och uppmuntran via deras personliga brevlåda på Tappa.se..

RPK är en kompetens som finns med i både KOM-projektets åtta kompetenser (Niss and Højgaard Jensen, 2002) och MCRF:s sex (Lithner m.fl., 2010). Forskningen som nämnts tyder på

nemanag tecknas hos redaktionen, adress Lund, samt i bsk- laidorasa i Sverige, Dannnarla, Xorge, Finaland oels p&amp; Island, (C) Scandia

As presented in the figure below, the von Mises stress distribution at the mid-span is smaller than the one in the support which is reasonable because the reaction forces of the

This paper aims to study the effects of adding a small amount of Petrit T on the improvement of physical and mechanical properties of treated soil through an extensive

Vårt resultat visade att IBD komplicerade fysisk aktivitet och träning hos barn och ungdomar främst vid ökad sjukdomsaktivitet men även vid remission, som en konsekvens av

medvetna om positiva effekter av fysisk aktivitet och att fysisk aktivitet är viktigt för patientens tillfrisknande. För att sjuksköterskans uppdrag, i form av motiverandet och

När det gällde eleverna i årskurs ett på skolan (HEL projektet och kontrollgruppen) så fanns det ett samband gällande fysisk aktivitet och psykiska hälsa, där deltagarna som

Det sociala stödet är viktigt för att ungdomar ska utöva fysisk aktivitet, dock så finns det andra hinder som påverkar ungdomarna vilket kan vara teknik och media (Biddle et

En anledning att inte förkasta resultaten i denna studie, det vill säga fyndet av att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan könen, kan förklaras av att tidigare

Hypotes 1: Ökad fysisk aktivitet kommer medföra minskad skattning vid psykisk ohälsa på symtom som depression, ångest och stress hos yngre kvinnor... Hypotes 2: Fysisk aktivitet

Anställda från samtliga utrikesfödda grupper uppvisar i större utsträckning exponering för fysiskt krävande arbete än vad inrikesfödda gör.. Temat för Denis Franks

Riksrevisionen konstaterar att flera av myndigheterna har äskat pengar för att klara av det myndighetsgemensamma arbetet mot brott, men ingen har fått särskilda medel i budgeten

Dubbelbestämningarna på 1979 års prov visade god över- ensstämmelse. Differensen mellan den diagrambestämda och den experimentellt bestämda penetrationen var för dessa prov mindre

När det kommer till hälsan ses att större delen av deltagarna i denna studie skattar en siffra på 70 eller högre, vilket skulle betyda att de upplever sin hälsa som ganska eller

Euripides roade sig med en egen variant av den gamla myten när han förde in Her- akles i slutet av pjäsen för att ordna upp sorgen, det vill säga för att föra tillbaka Al-

Den föreliggande studien visar väldigt tydligt, mest genom eleverna från Fordonsprogrammets svar, att det inte behöver förekomma något samband mellan hälsa och fysisk aktivitet..

Idrottsnämnden arbetar för att främja invånarnas hälsa genom att stimulera till och möjliggöra goda levnadsvanor genom fysisk aktivitet med särskild inriktning mot barn och

Inklusionskriterier var artiklar publicerade från 2015- 01-01 till 2021-02-11, “Peer Review”- artiklar, skrivna på engelska, global MS- population i både sjukhus- och