• No results found

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter."

Copied!
10
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1FY027 VT21

Antal respondenter: 75 Antal svar: 26 Svarsfrekvens: 34,67 %

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter.   

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat 

värdefulla kunskaper/färdigheter. Antal 

svar

i mycket liten grad 1 (3,8%)

i liten grad 0 (0,0%)

delvis 2 (7,7%)

i hög grad 8 

(30,8%)

i mycket hög grad 15 

(57,7%)

Summa 26 

(100,0%)

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utveckl…

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 5 10 15 20

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat 

värdefulla kunskaper/färdigheter. 4,4 0,9 21,5 % 1,0 4,0 5,0 5,0 5,0

(2)

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.    

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla 

lärandemål.  Antal svar

i mycket liten grad 0 (0,0%)

i liten grad 1 (3,8%)

delvis 1 (3,8%)

i hög grad 14 (53,8%)

i mycket hög grad 10 (38,5%)

Summa 26 

(100,0%)

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lä…

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 5 10 15

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla 

lärandemål.  4,3 0,7 17,0 % 2,0 4,0 4,0 5,0 5,0

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till  examination.    

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – 

från lärandemål till examination.  Antal 

svar

i mycket liten grad 0 (0,0%)

i liten grad 3 

(11,5%)

delvis 2 (7,7%)

i hög grad 11 

(42,3%)

i mycket hög grad 10 

(38,5%)

Summa 26 

(100,0%)

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom k…

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 2 4 6 8 10 12

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från

lärandemål till examination.  4,1 1,0 24,0 % 2,0 4,0 4,0 5,0 5,0

(3)

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av  information).

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett  vetenskapligt förhållningssätt

(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget 

sökande och värdering av information). Antal  svar

i mycket liten grad 2 (7,7%)

i liten grad 0 (0,0%)

delvis 4 

(15,4%)

i hög grad 9 

(34,6%)

i mycket hög grad 11 

(42,3%)

Summa 26 

(100,0%)

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till e…

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 2 4 6 8 10 12

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett 

vetenskapligt förhållningssätt

(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande 

och värdering av information). 4,0 1,1 28,4 % 1,0 4,0 4,0 5,0 5,0

(4)

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och  synpunkter 

på kursens utformning och innehåll.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under  kursens gång för idéer och synpunkter 

på kursens utformning och innehåll. Antal 

svar

i mycket liten grad 0 (0,0%)

i liten grad 2 (7,7%)

delvis 9 

(34,6%)

i hög grad 4 

(15,4%)

i mycket hög grad 11 

(42,3%)

Summa 26 

(100,0%)

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående u…

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 2 4 6 8 10 12

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under 

kursens gång för idéer och synpunkter 

på kursens utformning och innehåll. 3,9 1,1 26,9 % 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0

Den psykosociala arbetsmiljön under kursen var bra (psykosocial miljö rör bland  annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering).    

Den psykosociala arbetsmiljön under kursen var bra  (psykosocial miljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, 

likabehandling och diskriminering).  Antal  svar

i mycket liten grad 1 (3,8%)

i liten grad 2 (7,7%)

delvis 4 

(15,4%)

i hög grad 12 

(46,2%)

i mycket hög grad 7 

(26,9%)

Summa 26 

(100,0%)

Den psykosociala arbetsmiljön under kursen v…

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 2 4 6 8 10 12 14

(5)

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre

kvartil MedianÖvre  kvartilMax Den psykosociala arbetsmiljön under kursen var bra 

(psykosocial miljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, 

likabehandling och diskriminering).  3,8 1,0 27,2 % 1,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Vetenskapliga artiklar användes i kursen.   

Vetenskapliga artiklar användes i kursen. Antal svar

i mycket liten grad 1 (3,8%)

i liten grad 0 (0,0%)

delvis 8 (30,8%)

i hög grad 6 (23,1%)

i mycket hög grad 11 (42,3%)

Summa 26 (100,0%)

Vetenskapliga artiklar användes i kursen.

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 2 4 6 8 10 12

Medelvärde Standardavvikelse Variationskoefficient Min Undre kvartil Median Övre kvartil Max

Vetenskapliga artiklar användes i kursen. 4,0 1,1 26,5 % 1,0 3,0 4,0 5,0 5,0

(6)

Kursen utvecklade min förmåga att söka vetenskaplig information.   

Kursen utvecklade min förmåga att söka vetenskaplig 

information. Antal svar

i mycket liten grad 1 (3,8%)

i liten grad 2 (7,7%)

delvis 3 (11,5%)

i hög grad 7 (26,9%)

i mycket hög grad 13 

(50,0%)

Summa 26 

(100,0%)

Kursen utvecklade min förmåga att söka veten…

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 5 10 15

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Kursen utvecklade min förmåga att söka vetenskaplig 

information. 4,1 1,1 27,8 % 1,0 4,0 4,5 5,0 5,0

Min förmåga att integrera teori och praktik har utvecklats under kursen.   

Min förmåga att integrera teori och praktik har utvecklats

under kursen. Antal 

svar

i mycket liten grad 0 (0,0%)

i liten grad 1 (3,8%)

delvis 3 (11,5%)

i hög grad 6 (23,1%)

i mycket hög grad 16 

(61,5%)

Summa 26 

(100,0%)

Min förmåga att integrera teori och praktik har u…

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 5 10 15 20

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Min förmåga att integrera teori och praktik har utvecklats

under kursen. 4,4 0,9 19,4 % 2,0 4,0 5,0 5,0 5,0

(7)

Frågor gällande VFU Jag fick en bra introduktion till min placering.    

Jag fick en bra introduktion till min placering.  Antal svar

i mycket liten grad 0 (0,0%)

i liten grad 2 (7,7%)

delvis 2 (7,7%)

i hög grad 12 (46,2%)

i mycket hög grad 10 (38,5%)

Summa 26 (100,0%)

Jag fick en bra introduktion till min placering.

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 2 4 6 8 10 12 14

Medelvärde Standardavvikelse Variationskoefficient Min Undre kvartil Median Övre kvartil Max

Jag fick en bra introduktion till min placering.  4,2 0,9 21,2 % 2,0 4,0 4,0 5,0 5,0

(8)

Jag uppmuntrades att delta aktivt i patientarbetet.   

Jag uppmuntrades att delta aktivt i patientarbetet. Antal svar

i mycket liten grad 0 (0,0%)

i liten grad 0 (0,0%)

delvis 2 (7,7%)

i hög grad 4 (15,4%)

i mycket hög grad 20 (76,9%)

Summa 26 (100,0%)

Jag uppmuntrades att delta aktivt i patientarbet…

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 5 10 15 20 25

Medelvärde Standardavvikelse Variationskoefficient Min Undre kvartil Median Övre kvartil Max

Jag uppmuntrades att delta aktivt i patientarbetet. 4,7 0,6 13,2 % 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Studenternas förslag och synpunkter gällande webbaserad undervisning togs på  allvar.   

Studenternas förslag och synpunkter gällande 

webbaserad undervisning togs på allvar. Antal  svar

i mycket liten grad 0 (0,0%)

i liten grad 0 (0,0%)

delvis 9 

(36,0%)

i hög grad 7 

(28,0%)

i mycket hög grad 9 

(36,0%)

Summa 25 

(100,0%)

Studenternas förslag och synpunkter gällande … i mycket hög grad

i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 2 4 6 8 10

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Studenternas förslag och synpunkter gällande webbaserad

undervisning togs på allvar. 4,0 0,9 21,7 % 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0

(9)

Den digitala lärandemiljön såsom Canvas, Zoom osv. under den webbaserade  undervisningen var lämplig.   

Den digitala lärandemiljön såsom Canvas, Zoom osv. 

under den webbaserade undervisningen var lämplig. Antal  svar

i mycket liten grad 0 (0,0%)

i liten grad 3 

(11,5%)

delvis 5 

(19,2%)

i hög grad 7 

(26,9%)

i mycket hög grad 11 

(42,3%)

Summa 26 

(100,0%)

Den digitala lärandemiljön såsom Canvas, Zoo…

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 2 4 6 8 10 12

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre 

kvartil MedianÖvre  kvartil Max Den digitala lärandemiljön såsom Canvas, Zoom osv. under 

den webbaserade undervisningen var lämplig. 4,0 1,1 26,5 % 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0

(10)

Eventuella ändringar i innehållet pga. rådande situation (gällande covid-19)  kommunicerades tydligt.   

Eventuella ändringar i innehållet pga. rådande situation 

(gällande covid-19) kommunicerades tydligt. Antal  svar

i mycket liten grad 0 (0,0%)

i liten grad 2 (7,7%)

delvis 3 

(11,5%)

i hög grad 12 

(46,2%)

i mycket hög grad 9 

(34,6%)

Summa 26 

(100,0%)

Eventuella ändringar i innehållet pga. rådande … i mycket hög grad

i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 2 4 6 8 10 12 14

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Eventuella ändringar i innehållet pga. rådande situation 

(gällande covid-19) kommunicerades tydligt. 4,1 0,9 21,9 % 2,0 4,0 4,0 5,0 5,0

Under VFU-placeringen fick jag tydlig information med avseende på Covid-19 av  utbildningsansvarig/handledare.   

Under VFU-placeringen fick jag tydlig information med  avseende på Covid-19 av utbildningsansvarig

/handledare. Antal 

svar

i mycket liten grad 1 (3,8%)

i liten grad 2 (7,7%)

delvis 3 

(11,5%)

i hög grad 7 

(26,9%)

i mycket hög grad 13 

(50,0%)

Summa 26 

(100,0%)

Under VFU-placeringen fick jag tydlig informati…

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 5 10 15

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre 

kvartil MedianÖvre  kvartil Max Under VFU-placeringen fick jag tydlig information med 

avseende på Covid-19 av utbildningsansvarig/handledare. 4,1 1,1 27,8 % 1,0 4,0 4,5 5,0 5,0

References

Related documents

kvartil Median Övre  kvartilMax

Studenternas förslag och synpunkter gällande … I mycket hög grad. I hög grad Delvis I liten grad I mycket

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad. 0 5 10

kvartil Median Övre  kvartilMax

Medelvärde Standardavvikelse Variationskoefficient Min Undre kvartil Median Övre kvartil Max. Kursen var tillräckligt utmanande för mig.  4,7 0,5 9,9 % 4,0 4,5 5,0

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad. 0 1 2 3 4

kvartil Median Övre  kvartil Max

kvartil Median Övre  kvartilMax