• No results found

Ensamkommande barn och ungdomar i Dagens Nyheter

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ensamkommande barn och ungdomar i Dagens Nyheter"

Copied!
35
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)
(2)
(3)
(4)

Kapitel 1 - Inledning

1.1 Inledning

Under 2015 sökte över 160 000 personer asyl i Sverige, det är dubbelt så många som året innan1. 35 369 av dessa personer var ensamkommande barn och ungdomar, det vill säga barn under 18 år som kommit till Sverige utan sina föräldrar eller

vårdnadshavare2. I år beräknas det anlända mellan 4000-14 000 ensamkommande3. Det

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)

References

Related documents

De olika aktörernas uppdrag skulle behöva förtydligas och det skulle behövas en mer utvecklad (politisk) målsättning och vägledning för Umeå kommuns mottagande av ensamkommande

Förändringen efterfrågas även om den unge inte fått del av någon insats inom just detta livsområde, förändring kan ha skett av andra orsaker och behöver inte

Så snart som möjligt efter ankomsten ska Migrationsverket anvisa barnet eller den unge till en kommun som svarar för boende och omsorg under den tid ansökan om asyl prövas och även

Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta att anse frågan ”Utred möjligheten för Socialförvaltningen att aktivt jobba Med och För lokalt volontärt arbete

Det är också angeläget att vara tydlig med vem man är i ett sådant möte, att man till exempel inte råder över asylprocessen. Det är mycket

I samtal kring varför många barn väljer att ej tala om sina upplevelser och känslor framförde informanterna tankar om att det kan handla om att de saker barnen varit utsatta för och

Vi har en bra kontakt med gymnasier som ligger i närheten av oss, så när det gäller de barn som är över 16 år har vi snabbt fått in dem i skolan. De mindre barnen har det varit

- Checklista inför steg 3 (+21) : stort stöd/ visst stöd/ inget stöd - Checklista för kvalitetssäkring: stort stöd/ visst stöd/ inget stöd - Checklista för sexuell