• No results found

Styrgruppen för det sociala området

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Styrgruppen för det sociala området"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Styrgruppen för det sociala området

Tid: onsdag 5 september 2007 kl. 13:00 Plats: GR-huset, Göteborg (Rum 260)

På dagordningen:

1. Justering

2. Återkoppling till Hjortvikenmötet 4-5 juni (bilaga)

3. GR-kommunernas mottagande av ensamkommande, asylsökande barn (bilaga)

strategiärende

4. Regionalt samarbete runt våldsutsatta kvinnor (bilaga) beslutsärende 5. Kartläggning av villkoren för kvinnojourer informationsärende

6. Gemensamt finansierad socialarbetare hos polisens narkotikarotel informationsärende 7. Kartläggning av brottsofferjourer (bilaga) Sanna Petersson presenterar

kartläggningen informationsärende 8. Nytt från FoU i Väst informationsärende

9. Informationsmöte med SN-presidierna (bilaga) informationsärende

10. Styrgruppens möte 6 november integreras med Mötesplats Psykiatrisamordning 6-7 november informationsärende

11. Övriga frågor

Madeleine Dahlgren Carina Liljesand Ordf. Vice ordf.

References

Related documents

medlemskommun under våren 2009 och som ligger till grund för förbundsfullmäktiges beslut om budget för 2010, vilket sker 9 juni 2009.. Som underlag för styrgruppens beslut

Till stöd för att driva frågor och skapa ett erfarenhetsutbyte har GR olika nätverk på tjänstemannanivå.. FoU i Väst bidrar med kunskap inom de frågeområden och projekt som

Andra dagen kommer huvudtemat att vara ”Socialt uthållig tillväxt – mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur”:. -Socialt hållbar utveckling – vad

En ansökan är inskickad till hjälpmedelsinstitutet om medel för studier om hinder och möjligheter för förbättringar i befintligt bostadsbestånd. En ansökan är insänd

-Ansökan till Hjälpmedelsinstitutet om medel för studier om hinder och möjligheter för förbättringar i befintligt bostadsbestånd (Bilaga 4)8. -Idéskiss för ansökan till

Styrgruppen beslutar att GR får i uppdrag att sammanställa och skicka ut ett kostnadsförslag för varje kommun och motivet till varför inte Mölndal vill vara med.. Det är viktigt

-avtal: Förteckning över sårläkningsartiklar i Västra Götaland 2007 (bilaga) -avtal: ÄDEL-pensionerna (bilaga).. -Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård

Jan-Åke Simonsson, samordnare för beställarnämnderna, är positiv till ett möte mellan de fem beställarnämnderna och styrgruppen.