Ren kust i Bohuslän

Full text

(1)

Ren kust i Bohuslän

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Bakgrund

• Ny arbetsmarknadspolitik

• Stora kostnader för kustkommunerna • Projekt ”Attraktiv kust” startar i norra

Bohuslän 2009

• Projekt ”Ren kust i Bohuslän” start 2012 I dagsläget finansiering t o m 2014

(7)
(8)

Syfte

• Attraktiv kust med rena stränder • Bättre havsmiljö

(9)

Hur?

• Långsiktig finansiering & struktur. • Fler aktiva intressenter

(10)

Geografisk uppdelning

Norra: Strömstad, Lysekil, Tanum, Sotenäs

Södra: Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälvs, Öckerö och Göteborg

(11)

Samverkan

Uddevalla Orust Tjörn Stenungsund Kungälv Göteborg Öckerö Tanum Lysekil Sotenäs Strömstad

(12)

Regional styrgrupp

• VGR

• Västkuststiftelsen • Havsmiljöinstitutet

• Länsstyrelsen i Västra Götaland • KIMO Sverige

(13)

Vad har vi gjort hittills?

• Nulägesbeskrivning, platsbesök södra • Samverkansdag strandstädare södra • Dialog med frivillig- organisationer • Kontakter med näringslivet

(14)

Vad har vi gjort hittills?

• Deltagit vid nationella och internationella konferenser

• Konferensdag för politiker och tjänstemän december 2012

• Utställning ”Swedish Maritime day” och västerhavsveckan aug 2013

(15)

Vad har vi gjort hittills?

• Rapport om marint skräp längs

Bohuskusten

• Samarbete med Norge & Danmark (KASK)

(16)

Vad händer nu?

• Digital karta för strandstädning • Förslag till struktur

(17)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :