Möjlighet för universitet och högskolor att ställa krav på lämplighet som särskild behörighet för antagning till lärarutbildning

Download (0)

Full text

(1)

YTTRANDE

2020-09-16

Avdelningen för politik och profession Nina Forssblad

tiina.kangasniemi@saco.se

Möjlighet för universitet och högskolor att ställa krav på lämplighet som särskild behörighet för antagning till lärarutbildning

Utbildningsdepartementet har genom har genom SACO berett Akavia tillfälle att yttra sig över promemorian Möjlighet för universitet och högskolor att ställa krav på lämplighet som särskild behörighet för antagning till lärarutbildning, U2020/03981/UH.

Sammanfattning

Akavia välkomnar förslaget att möjliggöra för universitet och högskolor att ställa krav på lämplighet som ytterligare särskild behörighet för antagningar till lärarutbildningar på grundnivå.

Akavias synpunkter

Möjligheten för universitet och högskolor att ställa lämplighetskrav vid antagningar till lärarutbildningen skapar tydlighet för studenter om vad som förväntas av blivande lärare samtidigt som det signalerar värdet av lärarutbildning. I förlängningen ökar det förtroendet för skolan och stärker professionens anseende. Det är en vinst för både samhället och individen om avhoppen från lärarutbildningarna minskar så att

resurserna används på bästa sätt för de studenter som verkligen är motiverade att fullfölja utbildningen och arbeta som lärare.

Akavia delar synpunkten om vikten av att säkerställa att vissa grupper inte missgynnas om lämpligheten testas genom prov.

Akavia

(2)

Patrik Nilsson

Chef Politik och Profession

Nina Forssblad

Professionsanalytiker

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :