Angående remissen Möjlighet för regeringen att frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

HÖGSKOLAN I BORÅS YTTRANDE

Verksamhetsstöd 2021-03-02 Dnr 149-21

Utbildningsstöd Emilie Jamot,

Studieadministrativ Handläggare

Angående remissen Möjlighet för regeringen att

frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval

till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid

Högskolan i Borås har tagit del av remissen och tillstyrker förslaget.

I detta ärende har Anna Cregård, förvaltningschef, beslutat. I den slutgiltiga handläggningen har studieadministrativ handläggare Emilie Jamot, föredragande, deltagit. I beredningen har

representanter från Utbildningsstöd och rektors stab deltagit.

Anna Cregård Förvaltningschef

Emilie Jamot

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :