02.1. Val av ledamöter och ersättare, ordförande och vice ordförande till klimatnämndens arbetsutskott 2019

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande

Kommunledningskontoret

2019-01-08

Sara Ekeblad Sidan 1 av 1

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2019/0002 KLN-1

Diariekod: 024 Klimatnämnden

Val av ledamöter och ersättare, ordförande och vice ordförande i klimatnämndens arbetsutskott 2019

Förslag till beslut

1. Till ledamöter i klimatnämndens arbetsutskott under mandatperioden 2019-01-01 – 2019-12-31 väljs Jonas Riedel (C), Birgitta Schwinn (M), Per Gibson (L), Olle Ireblad (KD) Anna Vikström (S) och Marie Wibergh (S).

2. Till ersättare i klimatnämndens arbetsutskott under mandatperioden 2019-01-01 – 2019-12-31 väljs Bernt Josephson (C), Åsa

Söderbergh (M), Mattias Hjelmberg (L), Jan Better (KD), Jan Eliesson (S) och Gunilla Wallén (MP)

3. Till ordförande i klimatnämndens arbetsutskott under

mandatperioden 2019-01-01 – 2019-12-31 väljs Jonas Riedel (C).

4. Till vice ordförande i klimatnämndens arbetsutskott under

mandatperioden 2019-01-01 – 2019-12-31 väljs Birgitta Schwinn (M)

5. Till 2:e vice ordförande i klimatnämndens arbetsutskott under mandatperioden 2019-01-01 – 2019-12-31 väljs Anna Vikström (S) Sammanfattning

Klimatnämnden har att ta ställning till följande:

1. Val av ledamöter i arbetsutskottet 2. Val av ersättare i arbetsutskottet 3. Val av ordförande i arbetsutskottet 4. Val av vice ordförande i arbetsutskottet 5. Val av 2:e vice ordförande i arbetsutskottet

Beslutsexpediering

Figure

Updating...

References

Related subjects :