• No results found

Hur Vet Du Att Jag Har ONT? LINNEA 8

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Hur Vet Du Att Jag Har ONT? LINNEA 8"

Copied!
18
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Hur Vet Du Att Jag Har ONT?

LINNEA 8

(2)

Bakgrund

• Vi tittade på spindelnätsdiagrammet för

Markaryds kommun och såg att vi behövde förbättras på smärtlindring.

• Vi har under åren upptäckt att riktlinjerna angående palliativ vård inte alltid följs. Även att man ej har kunskap om att det finns

riktlinjer.

(3)

Mål & Syfte

• Att nå ut med informationen om smärtskattningsinstrument

• Att Eklidens personal börjar att använda

smärtskattningsinstrument (Abbey Pain Scale, NRS)

• Att förtydliga riktlinjerna i palliativ vård genom en broschyr som är lättläst och skiljer sig från andra papper.

• Att alla följer riktlinjerna som finns för Markaryds kommun

(4)

Mätning

• Vi har gjort en enkät med fyra JA och NEJ frågor som kommunens äldreomsorgspersonal har fått svara på.

För att se vilka kunskaper de har angående

smärtskattningsinstrument och riktlinjerna för palliativ vård i Markaryds kommun.

• 5st personal på Ekliden har fått lära sig mer ingående genom att praktiskt använda Abbey Pain Scale och NRS- skalan under fyra veckor.

• Vi har muntligt informerat all personal på Ekliden om Abbey Pain Scale och NRS-skalan även att man kan använd sig av NRS-skalan i Cambio Cosmic.

(5)

Enkät frågor!

• Fråga 1: Har du någon aning om vad det finns för smärtskattningsinstrument?

• Fråga 2: Har du använt dig utav ett smärtskattningsinstrument?

• Fråga 3: Vet du om Markaryds kommun har riktlinjer vid palliativ vård?

• Fråga 4: Har du läst riktlinjerna?

• (Arbetsplats fyrklövern har valt att ej deltaga i undersökningen)

(6)

Enkät svar från Ekliden

0 2 4 6 8 10 12 14

fråga 1 fråga 2 fråga 3 fråga 4

ja nej

(7)

Enkät svar Hemtjänsten Norr

0 2 4 6 8 10 12

fråga 1

fråga 2

fråga 3

Kategori 4

ja nej

(8)

Enkät svar Resursenheten

0 2 4 6 8 10 12

fråga 1

fråga 2

fråga 3

fråga 4

JA NEJ

(9)

Enkät svar Utsikten

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

fråga 1

fråga 2

fråga 3

fråga 4

JA NEJ

(10)

Enkät svar Sjögården

0 5 10 15 20 25

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

JA NEJ

(11)

Enkät Svar Hemtjänst ÖST

0 2 4 6 8 10 12

fråga 1

fråga 2

fråga 3

fråga 4

JA NEJ

(12)

Enkät svar hemtjänst väst

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3

Fråga 4

Ja Nej

(13)

Enkät svar från 7 av 8 arbetsplatser inom äldreomsorgen i Markaryds kommun

(Fyrklövern ej deltagit)

(14)

Förändringar & förbättringar som testats

En avd har fått prova på att använda Abbey Pain Scale och NRS-skalan.

Personalen på Ekliden har blivit informerade om Abbey Pain Scale och NRS och hur man kan

skriva in NRS i Cambio cosmic.

All personal på Ekliden har även fått en egen Abbey Pain Scale.

Vi har beställt hem en bok om Palliativ vård som finns tillgänglig till all personal i personalrummet

(15)

Andra aktiviteter

Vi fick lov att åka iväg på ett seminarium i Palliativvård där Ingrid Underskog föreläste.

Hon pratade om symtomkontroll, brytpunkter och kontakten med anhöriga. Om vikten av att kunna läsa av situationer och hur anhöriga kan känna. Att alla yrkesgrupper sammarbetar och har en bra kommunikation.

(16)

DET ÄR SOM NÄR KONUGENS SON BEGER SIG TILL STADEN OCH SER DEN VERKLIGA VÄRLDEN: NÖDEN; SJUKDOMEN; ÅLDANDET

OCH DÖDEN

DET KAN OCKSÅ JÄMFÖRAS MED DET ORÖRLIGA ANSIKTET PÅ DEN SOM HAR FATTAT ATT HAN ÖVERGIVITS FÖR ALLTID

ELLER MED LÄKARENS ORD OM DOMEN SOM INTE KAN ÅTERKALLAS

TY DET BETYDER ATT STÖTA MOT EN STENMUR OCH FÖRSTÅ ATT MUREN INTE VIKER FÖR VÅR ENTRÄGNASTE BEGÄRAN

CZESLAW MILOSZ

(17)

Hur går vi i teamet vidare?

• Att fler inom Markaryds kommuns äldreomsorgspersonal ska få kunskap om hur man använder smärtskattningsinstrument och information om riktlinjer vid palliativ vård.

• Önskan om att trycka upp en broschyr till alla arbetsplatser inom äldreomsorgen, om palliativ vård på ett lättläst sätt och en broschyr som utmärker sig.

• Vi gör om undersökningen till hösten för att se om kunskapen har förändrats inom personalen.

• Att be SSK ta upp på APT om de olika

smärtskattningsinstrumenten vid olika tillfällen så att ny personal får chans att lära sig.

• Önskan om att få till en föreläsning från rådgivningsteamet som finns.

(18)

Ett arbete av: Inga-Lill Lindeberg, Caroline Strandberg &

Magdalena Söderström

References

Related documents

”Då staten aktivt delar ut ekonomiska stöd i form av subventioner, lån och skatte- undantag finns det en risk att dessa medel inte går till de företag som har mest nytta av dem,

The chromatogram from the Finish and French samples showed high similarity, as seen in figure 2.. Higher concentrations of nitrocellulose would be needed to detect any

Om det blir för krångligt att utbilda personal och för dyrt att köpa in utrustningen riskerar det att i förlängningen omöjlig- göra prov vid mindre orter och de skrivande

Detta innebär att ledaren måste vara både lagledare och coach (Tidskriften verkstäderna nr 11, 2008). Scanias ledarskap för Lean-produktion). Framgångsfaktorn är att

The structural modification in mechanically exfoliated multilayer graphene on SiO 2 substrate caused an increase in defects with the increase in dwell time of ion irradiation,

För det andra kan samma hot få folk att avstå från genetisk testning om de inte vill meddela släktingar, i vilket fall släktingarna ändå inte får reda på sin risk för

roar of the water in the deep canyons will breed a. It is unpredictable. It is beautiful. The Glen Canyon reach of the Colorado River has rugged beauty in the canyon

In other words, in post-Houphouetist politics in Côte d’Ivoire, the new political positioning seemed to some (RDR, FPI) to be unfolding as a reaction to the restrictive party