Det är inte varje dag man som

10  Download (0)

Full text

(1)

Fyra skarpa Windows-experter

Det finns totalt ungefär 4 000 MVP – Most Valuable Professional , eller Mest Värdefulla Proffs – i världen, officiellt utnämnda av Microsoft. De älskar teknik och de delar aktivt med sig av sina erfarenheter och sin expertis i forum på internet och på andra sätt.

De upplever det nästan som ett tvång att hjälpa an- dra att få ut så mycket som möjligt av Windows, och nu får även vi ta del av deras kunskaper. Vi har bett fyra av dem att dela med sig av sina bästa trick.

EXPERTERNAS BÄSTA TIPS

D

et är inte varje dag man som vanlig datoranvändare får möj- ligheten att lära sig trick av någ- ra av de duktigaste experterna på om- rådet. Men nu har du chansen!

Vanligtvis är det vårt eget folk här på tidningen som ser till att du kan hålla din dator i toppform, men den här gången överlåter vi den uppgif-

ten till några som dagligen utforskar Windows och hjälper andra använ- dare med att lösa både enkla och av- ancerade fel i det populära operativ- systemet.

Vi har bett fyra experter, som spen- derar dagarna med att gräva i Win- dows skrymslen, att dela några av si- na bästa tips med PC-tidningens lä-

sare. De fyra experterna har mång- årig erfarenhet av Windows och är vana att hjälpa andra med deras da- torproblem.

De gör det så bra att Microsoft själ- va har utnämnt dem till MVP. En MVP är en teknikälskande person som är beredd att svara på frågor om bland annat Windows, antingen i en blogg

Som regel fungerar operativsystemet Windows alldeles utmärkt, men det går att få det att arbeta ännu bättre. Vi har bett fyra Windows-experter att dela med sig av sina bästa tips om hur du bäst optimerar operativsystemet.

Sätt fart på Windows

Grundare av Kapil Sparks, en blogg fylld med guider och pro- blemlösningar för Windows. Blog- gen är utvecklad för att hjälpa andra Windows-användare och fokuserar främst på Windows 8.

www.kapilarya.com

Brinkmann är en tysk journalist som intresserade sig så mycket för datorer att han startade teknikblog- gen Ghacks 2005. Den har blivit en av de populäraste webbplatserna med tips för Windows.

www.ghacks.net

Kapil Arya Martin Brinkmann

(2)

eller på internetforum, så att alla som är intresserade kan dra nytta av in- formationen.

Även Microsoft får användning av MVP:ernas expertis och erfarenheter.

De brukar vara med och förbättra Windows med uppdateringar och kommande versioner av operativsys- temet. På de följande sidorna kan du

läsa om några av dessa experters bästa tips och trick, som gör Windows både bättre och snabbare att arbeta med.

Det handlar till exempel om hur du får datorn att starta snabbare och hur du kan anpassa operativsystemet så att det blir lättare att navigera och utnyttja datorns resurser bättre.

Sätt fart på Windows

Vi använder Windows 7 och 8 som utgångspunkt för att visa hur du använder många av tricken. En del av möjligheterna och funktionerna finns även i Windows XP och Vista. Vilken eller vilka versioner av Windows som respektive tips fungerar med, är markerat i en ruta som den här ovan.

Vi har satt den här stämpeln på de effektivaste och mest unika tipsen för att göra det enkelt att välja vilka tips du vill ge dig i kast med.

Vid somliga tips visar vi hur du hittar funktionerna i Windows 8, så håll ögonen öppna efter den Vishal Gupta står bakom webb-

platsen AskVG, där han ger smarta tips för Windows, webbläsare och program. Han utvecklar även egna program, bland annat ett som får Windows XP att likna Windows 7.

www.askvg.com

Anand Khanse har varit MVP sedan 2006 och startade TheWin- dowsClub, en webbplats med hund- ratals tips för bland annat Windows.

Beskriver sig själv som en äkta Windows-entusiast.

www.thewindowsclub.com

Vishal Gupta Anand Khanse

SUPERTIPS

GÖR SÅ HÄR I

WINDOWS 8

XP VISTA WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 10

AVSER

(3)

Poppupprutor i Windows 8

I Windows 8 kan du få tillgång till samma inställningar och givetvis även an- passa hur mappar ska visas. Tryck på Windows+W för att öppna sökfunktio- nen eller börja skriva direkt på Startskärmen. Skriv mappalternativ 1 i fältet och klicka sedan på Mappalternativ 2.

Öppna Utforskaren och välj menyn Ordna 1 i menyfältet.

Klicka därefter på Mapp- och sök- alternativ 2 för att öppna fönstret med inställningarna för hur mappar ska visas.

Klicka på Start 1, klicka i sökfältet och skriv typ: 2 följt av filtypen du vill söka efter, i det här fallet mp3 3. Nu visas en lista med alla indexerade mp3-filer som finns på datorn 4. Välj fliken Visning 3. I rutan

Avancerade inställningar 4 bläddrar du ner till Visa popup- beskrivningar för mappar och skrivbordsobjekt 5. Ta bort bock- en 6 och klicka på OK.

11

11 22

5 tips från

Kapil Arya Internetbloggen Kapil Sparks

När du håller muspekaren över en ikon eller markerar någonting, dyker det ofta upp en liten ruta med information om innehållet.

Det kan exempelvis vara namn, filtyp, storlek och datum när den ändrades senast. Om detta känns irriterande, går det att stänga av funktionen för att göra Windows lite mer strömlinjeformat.

Det går att använda Win- dows inbyggda sökfunktion för att begränsa sökresulta- ten till specifika filtyper, för att snabbare hitta det du le- tar efter. I det här exemplet letar vi efter en ljudfil i mp3-format genom att an- vända filtypen ”mp3”. Det går att på samma sätt söka efter bland annat pdf, doc, jpg och andra filformat.

Slipp poppupprutor Hitta filtyper snabbt

1

2

3

4

6 5

1

2 3

1

2

GÖR SÅ HÄR I WINDOWS 8

4 XP

VISTA WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 10

AVSER XP

VISTA WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 10

AVSER

(4)

1 Sänk ljusstyrkan på skärmen. Det görs enklast med funktionstangenterna 1. 2 Leta bara efter virus och sabotageprogram när datorn får ström från ett uttag.

3 Undvik att uppdatera Windows och andra program när datorn körs på batteri.

4 Stäng av Bluetooth och trådlöst nätverk när dessa inte används.

5 Datorn behöver inte sättas på laddning direkt när du hittar ett uttag.

Klicka på Start-knappen, skriv resmon och klicka på program- met resmon.exe 1 i listan med sök- resultat. Detta startar programmet Resursövervakaren.

Här visas mängden processor- kraft, minne och de hårddisk- och nätverksresurser olika program använder. Välj fliken processor 2 för att se vad som slukar resurser 3.

Högerklicka på Aktivitetsfältet längst ner på skrivbordet och välj Egenskaper. Under fliken Navigering 1 markerar du alternativet Gå till skrivbordet i stället för till Start 2 följt av OK.

11 22

11

Windows blir bara bättre ju längre du kan hålla liv i systemet när datorn körs på batteri. Här är några enkla tips om hur du kan få bättre batteritid.

Det är inte alltid Windows fungerar optimalt. Om ope- rativsystemet har blivit lång- samt, kan ett enskilt program vara hela orsaken. Här är ett sätt att hitta flaskhalsar, så att du sedan kan avinstallera det skyldiga programmet.

Om du oftare använder skrivbordet än Start- skärmen i Windows 8, ska du se till att Windows startar direkt till skrivbordet. På så sätt sparar du tid eftersom du slipper ta omvägen via Start- skärmen varje gång du startar datorn.

Hushålla

med batteriet

Hitta flaskhalsar

Starta direkt till skrivbordet

SUPERTIPS

1 2

1

2 1

3 XP

VISTA WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 10

AVSER

XP VISTA WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 10

AVSER

VISTA WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 10

AVSE

(5)

Kör Diskrensning, som finns bland Systemverktyg under Tillbehör via Start-menyn. Välj att rensa på C-enheten. Klicka på Rensa systemfiler 1 och välj återigen C-enheten.

Öppna Start-menyn, skriv msconfig i sökfältet och klicka på programmet msconfig.exe 1 i listan med sökresultat, eller öppna dialogrutan Kör och skriv mscon- fig för att starta Systemkonfiguration.

Markera Windows Update-rensning

2 och andra platsslukare 3. Du kan faktiskt markera precis allt i hela listan.

Klicka därefter på OK för att starta. På det här sättet kan du frigöra flera gigabyte på hårddisken 4.

Fliken Autostart 2 visas listan med tjänster och program som startar automatiskt. Ta bort marke- ringarna för program du inte vill ska starta automatiskt, och börja med program du själv har installerat 3.

11

11

22

22 6 tips från

Martin Brinkmann Webbplatsen Ghacks

Windows blir hela tiden uppdaterat och förbättrat.

Det är bra, men det bety- der också att det kan ligga gamla uppdateringar som systemet inte längre använ- der på datorn. Radera dem och få mer fritt utrymme på hårddisken.

Windows är inte det enda som har startat när datorn är redo att börja användas. Mängder av program och tjänster startar samtidigt med Windows och körs i bakgrunden, där de använder datorresurser som eventuellt skul- le kunna utnyttjas till bättre saker. En del bakgrundsprogram, exempelvis antivirus och andra säkerhetsprogram, är viktiga, medan andra är ganska överflödiga.

Radera gamla uppdateringar

Få Windows att starta snabbare SUPE RTIPS

1

2 3

4

1

2

3

XP VISTA WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 10

AVSER

XP VISTA WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 10

AVSER

(6)

M E

Tryck på Windows+R för att öppna Kör 1. Skriv tecknet .

2 (punkt) i fältet och tryck Retur. Nu öppnas ett fönster med innehållet i din profil.

Öppna Start-menyn, välj Alla program och mappen Tillbe- hör 1. Högerklicka på Kommando- tolken 2 och välj Kör som admi-

nistratör 3. Öppnar Den här datorn

i Utforskaren Minimerar alla synliga fönster höger musknapp:

Avancerade funktioner

Starta Utforskaren. Skriv C:\

ProgramData\Microsoft\Win- dows\Start Menu\Programs 1 i adressfältet. Nu visas listan i ett vanligt fönster, och du kan orga- nisera den som du vill.

Nu öppnas Kommandotolken. Skriv powercfg /hibernate off 4 och tryck på Retur. Om du vill aktivera viloläget igen gör du på samma sätt, men skriver on i stället för off.

11 11

22

Här är ett enkelt och smart sätt att få en bra översikt över allt som din användarprofil i Win- dows innehåller.

Windows behöver gott om utrymme på hårddisken för att fungera optimalt. Om du aldrig låter datorn gå ner i viloläge kan du tjäna många gigabyte, därför är det bäst att stänga av den funktionen.

Jag har lärt mig många tangentbordsgenvägar, eftersom de gör att det går snabbt att utföra funktioner.

Här är tre av de bästa:

Om du har installerat många program, vet du att listan Alla program i Start-menyn kan bli lång och oöverskådlig. Det går att via Utforskaren städa och till exempel placera program i undermappar.

Din profilgenväg

Stäng av viloläge Bra genvägar

Överskådlig startmeny

I Windows 8 är det ännu enklare att starta Kommandotolken i administra- törsläge. Högerklicka på Windows- knappen i nedre vänstra hörnet på skrivbordet. Klicka på Kommando- tolken (administratör) 1 för att starta programmet.

GÖR SÅ HÄR I WINDOWS 8

2

3

1

1

2

1 4

VISTA WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 10

AVSE

VISTA WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 10

AVSE

XP VISTA WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 10

AVSER

XP VISTA WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 10

AVSER

(7)

Högerklicka på Dator och välj Egenskaper. Klicka på Avancerade systeminställningar i vänstra kolumnen.

Välj fliken Avancerat 1 och klicka på Inställningar … 2 i rutan Prestanda.

Tryck på Windows+I när du är på skrivbordet eller på Start- skärmen och välj Ändra datorinställningar. Klicka på Hjälpmedel följt av Andra alternativ 1. Stäng animationerna med reglaget under Visa animeringar i Windows 2.

Högerklicka på mappen, välj Egenskaper och klicka på fliken Anpassa 1. Under Vilken sorts mapp … 2 väljer du Allmänna objekt 3 och klickar på OK för att avsluta.

Ta bort markeringen vid alla visuella effekter som du vill stänga av 3, till exempel Aktivera Aero Peek och transpa- rent glas 4. Bläddra nedåt för att se resten av listan 5.

Ta bort eventuella markeringar vid al- la dessa alternativ 6 och klicka sedan på knappen OK 7 för att bekräfta dina val.

Nu kommer datorn att arbeta lite snabbare.

11

11

11

22

33

6 tips från

Vishal Gupta Webbplatsen AskVG

Om datorn inte är speciellt ny längre, kan Windows kännas långsamt. Du kan sätta lite fart på systemet igen genom att stänga av alla onödiga visuella effekter.

Även i Windows 8 finns det ett enkelt sätt att stänga av animationer, så att datorn inte slösar kraft på sådant som ser bra ut men i själva verket är ganska onödigt.

Att det även förbättrar batteritiden på bärbara datorer är ingen nackdel.

Det kan hända att en mapp plötsligt tar väl- digt lång tid på sig att öppnas när du dubbel- klickar på den. Det problemet löser du enkelt genom att ändra inställningen för mapptyp.

Stäng av effekter

Stäng av animationer i Windows 8

Sätt fart på slöa mappar

1

2

4

5

7

1

2

3

1

2 3

6

XP VISTA WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 10

AVSER

XP VISTA WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 10

AVSER

XP VISTA WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 10

AVSER

(8)

Högerklicka på Dator och välj Egenskaper. Här står namnet på processorn. I Windows trycker du Windows+R för att öppna dialogru- tan Kör. Skriv msconfig 1 och tryck Retur på tangentbordet.

Tryck Windows+R för att öppna dialog- rutan Kör 1. Skriv powercfg.cpl 2 och tryck Retur för att öppna Energialternativ.

Klicka på Ange hur strömbrytarna ska fungera i vänsterkolumnen. Klicka sedan på Ändra inställ- ningar som för tillfället inte är tillgängliga 3 för att få tillgång till fler inställningsmöjligheter.

Längst ner i programfönstret går det nu att markera Viloläge 4, vilket får det alternativet att visas under av-/på-knappen. Klicka på Spara ändringarna för att be- kräfta ditt val.

Välj fliken Systemstart 2 och klicka på Avancerade alter- nativ … 3. Markera Antal proces- sorer 4 och ange till exempel 4 5 för en quad core-processor. Klicka på OK och starta om datorn.

11

11

22 33

22

Här är ett trick som kan för- bättra prestandan i Windows om du har en processor med två eller flera kärnor. Det går att hitta processorns namn på System-sidan i Kontrollpane- len. Du kan sedan använda processornamnet för att söka på internet efter mer informa- tion om processorn.

Av-/på-knappen i Windows 8 gör det möjligt att stänga av datorn, starta om den, eller sätta den i viloläge. Om du däremot saknar den vanliga genvägen för att sätta datorn i viloläge, är det här ett effektivt knep.

Högre prestanda med fler kärnor

Enkel tillgång till viloläget

Det finns många sätt att ta sig till datorns Egenskaper i Windows. En smart och supersnabb genväg är att trycka Windows+Pause på tangentbordet. På Sys- tem-sidan finns bland an- nat alternativ som Enhets- hanteraren, Avancerade systeminställningar, Win- dows Update och informa- tion om kringutrustning.

Snabb genväg till System

SUPE RTIPS

Pause Break

1

2

3

4

5

1

2

3

4

VISTA WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 10

AVSE

VISTA WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 10

AVSE

XP VISTA WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 10

AVSER

(9)

5 tips från

Anand Khanse Webbplatsen TheWindowsClub

Varför dubbelklicka när det kan räcka med ett enda klick för att starta ett program eller öppna en fil? Här är ett enkelt knep som i praktiken halverar antalet klick.

När du kastar filer i Papperskorgen för- svinner de visserligen från mappen el- ler skrivbordet, men de tar fortfaran-

de plats på hårddisken. Om du i stället håller ner Skift-tangenten när du släp- per filer i Papperskorgen, raderas filer-

na direkt. Kom ihåg att filer inte kan plockas tillbaka från Papperskorgen om du använder den här metoden.

Öppna med ett klick

Radera filer omedelbart

Starta Utforskaren och klicka på Verktyg 1. Om verktygsfältet 2 inte syns, trycker du på Alt-tangenten för att visa det. I menyn klickar du därefter på Mappalternativ … 3.

Under fliken Allmänt 4 finns klicknings- alternativ, vilka som standard är inställda på dubbelklick 5. Markera Enkelklicka för att öppna (peka för att markera) 6 och klicka på OK.

11

11 22

Öppna Anteckning- ar 1, som finns i Start-menyn under Alla program i mappen Till- behör. I textdokumentet behöver du bara trycka på F5 på tangentbordet för att infoga datum och klockslag 2.

Det lilla textprogram- met Anteckningar, som finns inbyggt i Windows, är strå- lande för att skriva kortare texter. Här är ett trick för att enkelt infoga dagens datum i textdokument.

Infoga datum smidigt

2 1

3

4

5 6

1

2 XP

VISTA WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 10

AVSER XP

VISTA WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 10

AVSER

XP VISTA WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 10

VIRKER MED

(10)

Dina sparade filer innehåller en mängd information som är bra om du letar efter specifika filer. Om du däremot tänker dela dokument med andra kanske du vill radera dina privata detaljer, eller redigera en del av den sparade infor- mationen.

Windows kan startas i Felsäkert läge om du trycker på F8 när datorn startar. Metoden används bland annat för att reda ut pro- blem när Windows startar. Det finns en annan och smartare metod, där det går att stänga av funktioner och sedan starta om datorn med en selektiv start.

Glöm inte att du behöver ändra tillbaka inställningen, för att kun- na starta Windows normalt igen.

Radera känsliga detaljer

Starta datorn med selektiv start

Högerklicka på en fil i Utforskaren, till exempel en bild, och välj Egenskaper. Klicka på fliken Informa- tion 1 för att se informationen 2. Klicka på Ta bort egenskaper och ... 3.

Öppna Start-menyn, skriv msconfig i sökfältet och klicka på msconfig.exe för att starta Systemkonfiguration. Under fliken Allmänt 1 tar du bort mar- keringen vid Läs in Autostart- objekt 2.

Markera Ta bort följande egenskaper från filen 4 och markera de detaljer du vill radera 5. Klicka på OK 6 för att avsluta.

Klicka sedan på fliken Tjänster 3. Markera Dölj alla Microsoft- tjänster 4 och klicka på knappen Inaktivera alla 5. Klicka sedan på OK längst ner i fönstret, och starta därefter om datorn.

11

11

22

22

SUPER TIPS

3 6

4

1

2

3

4

5 2

5 VISTA

WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 10

AVSE

XP VISTA WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 10

AVSER

Figure

Updating...

References

Related subjects :