Nya Almviksbulletinen Maj 2015

Full text

(1)

Nya Almviksbulletinen

Maj 2015

Ur innehållet:

Förvaltning och nyttiga nummer Ny styrelse

På gång i föreningen

Byggprojektet - information Avfallssortering

Brandsäkerhet Tvättstugor

Fritidsaktiviteter i föreningen Trivselregler

(2)

Felanmälan görs till

Riksbyggen Dag&Natt, dygnet runt:

(tidigare Riksbyggen Jour)

0771-860 860

Anmäl alltid fel som du upptäcker på tvättmaskiner, belysningen i gemensamma utrymmen, läckande kranar och toaletter, stopp i sopned- kastet, fel på låssystemet, tvättstugor, mm.

Parkering och garage hanteras också av Riksbyggens bostadsadministra- tion på samma telefonnummer.

Förvaltningskontoret

Serenadgatan 22, till höger om ingången har vi förvaltningskontoret.

Här hanteras ärenden som rör cykelförråd och ”taggarna”. Här kan du också lämna skrivelser till styrelsen, hämta matavfallspåsar, mm.

Besökstider: Tisdagar kl 15.00-18.00 och torsdagar kl. 14.00-16.30.

Felanmälan ComHem görs direkt till företaget på telefon 0771-55 00 00.

Felanmälan Via Europa/Bredband2 görs direkt till företaget på telefon 0770-81 10 00.

Föreningens hemsida:

www.mhus22.se

(3)

Vem är vi i styrelsen?

Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsen består av sex ledamöter, två supple- anter och Riksbyggen utser en representant och en suppleant.

Styrelsen består av:

Ordförande: Rolf Larsson

Rolf nås på telefon 0703-568 400, tisdagar och torsdagar kl 11:00 – 16:00 Vice ordförande: Anders Kristiansson

Sekreterare: Camilla Carlbom

Ledamöter: Otto Walter, Magnus Andersson och Christoffer Höghjelm Suppleanter: Cecilia Frank och Fredric Palm

Riksbyggens representant är Daniel Christiansson och Daniels supple- ant är Ulf Håkansson, vår vaktmästare.

Här kommer en kort presentation av de nya styrelsemedlemmarna.

Cecilia Frank, suppleant

Hej! Jag heter Cecilia Frank. Just nu är jag föräldraledig med min yngste son Benjamin, annars jobbar jag som administratör på ett konsultföretag inom risk och säkerhet. Jag är gift med Johan och vi har också en pojke på 4 år som heter Jonatan. Vi flyttade till denna bostadsrättsförening förra sommaren. Jag valdes in som suppleant till styrelsen på årsmötet tidigare i år. Det ska bli intressant och roligt att engagera sig i vår fören- ing och verka för dess fortsatta utveckling.

Fredric Palm, suppleant

Hej jag heter Fredric Palm är 31 år och jobbar som lagerarbetare på ett företag i Malmö som heter Beijer Electronics. Bor på Serenadgatan tillsammans med min sambo Ronja och vår dotter Alba som fyller 2 år i sommar. När jag inte jobbar så umgås jag helst med min familj och är intresserad av nästan all sport så jag följer naturligtvis MFF på nära håll.

(4)

Daniel Christiansson, ny förvaltare

Mitt namn är Daniel Christiansson och jag ersatte Magnus Sjöstrand nu i februari 2015 som er förvaltare. Jag arbetade tidigare på HSB Malmös styrelse samt med ett flertal bostadsrättsföreningar och en tid på AB Helsingborgshem. Jag har själv även ett förflutet inom bostadsrättsfören- ing och då som ordförande under sju år samt ett år som sekreterare. Idag är jag gruppchef teknisk förvaltare på Riksbyggen. Tillsammans med styrelsen i Malmöhus 22 fortsätter vi utveckla föreningen och anpassa den till morgondagens marknad redan idag.

Viktig information angående den inre repara- tionsfonden:

Fr.o.m. den sista augusti 2014 sätts det inte in mer pengar på inre re- parationsfonden. Du som har innestående pengar kan ta ut vad du har i fonden. Detta görs genom att fylla i en blankett som du hittar på vår hemsida. Blanketten ska sedan skickas till Riksbyggens Servicecenter.

(5)

På gång i föreningen

Fönsterbytet är klart i låghusen och besiktning är genomförd, det kvar- står dock injustering av ventilation som är under utredning. I höghusen fortsätter arbetet med fasader och fönsterbyte. Detta arbete kommer att fortsätta under hela 2015. Vi håller även på med PCB-sanering som är en tidskrävande och dyr post men som vi enligt lag är skyldiga att genomföra.

Mark & Miljö håller på att göra trappöverbyggnader på garagenedgång- arna på G1, G2 & G3 på samma sätt som det finns två på G1 idag, så vi slipper problemet med snöskottning i trappan, risken för att halka samt skräp som blåser ned.

Vi har gett Mark & Miljö uppgiften att bygga ett förråd på parkerings- platsen vid Kvartettgatan då vi har väldigt dåligt med plats att förvara saker. Vi väntar fortfarande på att bygglovet skall bli klart.

Föreningen har beslutat att installera värmeåtervinning i ett av låghusen.

Det blir på gaveln Serenadgatan 11. Faller detta väl ut kommer även res- terande 14 låghus att installeras med värmeåtervinning. Systemet fung- erar så att varmluften som vi släpper ut från vår ventilation återvinns med hjälp av en värmepump. Värmen tas tillvara och används sedan igen för att värma våra lägenheter. Investeringen som föreningen gör är väldigt fördelaktig ur en ekonomisk aspekt samtidigt som det är en vinst för miljön. Återvinning av frånluftsvärme kommer (om det lyckas) att minska fjärrvärmeförbrukningen med 15-20%. Frånluften som suger luft från lägenheter via takfläkten innehåller mycket värmeenergi. Vär- mepumpen kommer att återvinna stora delar av den värmen vintertid och föra tillbaka den till våra radiatorer.

(6)

Byggprojektet

Här kommer en uppdatering från byggteamet:

Låghusen:

I låghusen är fönsterbytet färdigt och besiktigat. Det som återstår i en- treprenaden är PCB-sanering av utvändiga fogar och soprummen samt arbeten med entrétaken. Detta påverkar inte er inne i lägenheterna och information sätts upp på entrédörren av entreprenören.

Höghusen:

Fasadrenovering och fönsterbytet är färdigt och besiktigat på Serenad- gatan 22 och 24. På Serenadgatan 24 återstår sanering av PCB på bal- kongerna. Pågående arbeten med fasadrenovering och fönsterbyte på Serenadgatan 30 beräknas vara klart i slutet på juni. På Serenadgatan 28 påbörjas sanering av trapphusparti i vecka 19. Arbetet med fasadrenove- ring och fönsterbyte beräknas pågå mellan juni och oktober utan stopp vid semestertider. Det är viktigt att ni som åker iväg på långtidssemester lämnar nyckeln till någon bekant och ber dem kontrollera postboxen för information från NCC eller Riksbyggen.

I höghusen pågår även en rör- och ventilationsentreprenad för att instal- lera ett värmeåtervinningssystem.

Det är väldigt viktigt att alla boende följer de anvisningar som står i in- formationen från entreprenören! Plocka undan enligt anvisning och var hemma eller lämna nyckel så att entreprenören kommer in på avtalad tid. Görs inte detta blir det stora kostnader för föreningen och ni kom- mer personligen att debiteras 25 000 kr på nästa månadsavi.

(7)

Info till hela föreningen:

Utredning angående det upplevda draget över spaltventilerna pågår och när vi har mer information om detta förmedlas det vidare till er. Vår förhoppning är att det ska vara utrett till när det börjar bli kallare igen.

Vi önskar er alla en trevlig sommar!

Med vänlig hälsning byggteamet

Tack och hej från Niklas Persson

Det har varit utmanande att jobba i den miljön som Malmöhus 22 er- bjuder, det har dykt upp många överraskningar i form av saneringar och dylikt som har gjort projektet mer komplext än vad jag i alla fall hade kunnat föreställa mig när jag fick uppdraget som arbetsledare av NCC.

Detta har resulterat i att boende har fått stå ut med mer än vad som var tänkt i form av att man har haft hantverkare mycket längre i sin lägenhet än vad som var planerat från början.

Nu hoppas vi att vi inte stöter på fler överraskningar och att arbetena flyter på smärtfritt för alla inblandade.

För min del så är det nya utmaningar som gäller, därför kommer jag att lämna projektet och NCC den 17 juni.

Jag ber att få tacka för den tiden jag har varit i detta projekt och önskar all lycka i framtiden! På återseende!

Malmö 2015-04-30 Niklas Persson

(8)

Matavfall

Vad är matavfall egentligen? Det är allt som blir över när du ätit eller lagat mat. Vill du minska mängden matavfall? Köp inte mer än du tror att det går åt eller gör lunchlådor och mellanmål av mat som blir över.

Detta är matavfall:

• Rotfrukter

• Frukt

• Bröd, kex, kakor och godis

• Fisk, fiskrens, skaldjursrester

• Äggskal

• Te (även påsar)

• Kaffe (även filter)

Detta är inte matavfall:

Plastpåsar och blöjor märkta som ”biologiskt nedbrytbara varor” får inte läggas bland matavfallet eftersom dessa inte kan brytas ner i biogasan- läggningen. Inte heller plast, kattsand, jord, blommor, aska, stearin, snus, cigaretter, tuggummi, pennor och kritor, dammsugarpåsar, glasspinnar, tandpetare, tandborste, tops, bomull, rakhyvlar, porslin, dricksglas, disk- borstar, kuvert och post-it-lappar.

Tänk på att om ni tar med er matavfallspåsen i en plastpåse, släng inte plastpåsen i matavfallstunnan!

Häll inte matolja och fett i avloppet. Det stelnar på vägen till reningsver- ket och kan orsaka stopp i avloppsledningarna. Gör så här istället:

Om det är lite fett/olja – torka ur stekpannan med hushållspapper och släng det i matavfallspåsen.

Om det är mer fett/olja – samla det i en pappersförpackning och släng det i soppåsen för restavfall.

Gå gärna in på www.vasyd.se/matavfall, och få fler tips.

(9)

Brandsäkerhet

Brandsäkerhet i garagen

Brandskyddsrunda i garagen G1, G2 & G3 blev utförd den 30-31 mars av Otto Walter. Otto hittade en hel del brandfarliga saker och objekt som absolut inte får förvaras i ett gemensamhetsgarage.

Garaget är bilens plats och inget extra förråd till din lägenhet. Det är av brandsäkerhetsskäl som garaget inte skall användas som ett förvarings- rum och särskilt inte för brandfarliga material och vätskor. Vi tänker på din och dina grannars trygghet.

Det enda du får förvara i garaget förutom ditt fordon är 4 extra bildäck, en takbox samt en cykel. Spolarvätska får endast förvaras i bilen. All form av plast får inte förekomma då det uppstår giftig rökutveckling vid eventuell brand. Man får dessutom inte utföra några större reparationer av bilar i garaget.

(10)

Brandsäkerhet i våra hus

Det är inte populärt när vi säger till att det är förbjudet att ställa ut brännbara saker i trappuppgångar och brandtrappor. Det är dock Brand- skyddsstyrelsen som har bestämt detta och vi måste följa det. Vi kan inte nog påminna om att inga barnvagnar och möbler får ställas ut i trapp- uppgångar. Skrämmande nog förekommer det att medlemmar blockerar brandtrappan (i höghusen) med brännbart material. Brandtrappan får under inga omständigheter blockeras! Den räknas som utrymningsväg.

Brandvarnare krävs i alla bostäder

Detta beslut fattades i Räddningsnämnden tidigare och grundar sig på paragraf 41 i räddningstjänstlagen som lyder:

Ägare eller innehavare av byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för liv- räddning vid brand. Beslutet innebär att Malmö blir först i landet med brandvarnartvång.

Fastighetsägarens ansvar är att se till att lägenheten utrustas med en fungerande brandvarnare. Därefter är det den boendes ansvar att den fungerar, det är alltså den boendes ansvar att kontrollera att t.ex. bat- teriet i brandvarnaren fungerar. Den får heller inte nedmonteras vid avflyttning.

Föreningen har tidigare installerat brandvarnare i alla lägenheter. Vid Räddningstjänstens hembesök hos alla våra medlemmar i höstas/vintras upptäcktes att ett flertal lägenheter saknade fungerande brandvarnare.

Alla berörda har fått brev hemskickat till sig med information om vad som gäller. Är du osäker på vad som gäller kontakta förvaltningskonto- ret. Vill du ha hjälp att sätta upp brandvarnare kan du kontakta Fixar- Benny.

(11)

Tvättstugor

Styrelsen vill påminna om att skötseln av tvättstugorna i föreningen sköts av oss som bor här. Huvudregeln är att vi lämnar tvättstugan i det skick som vi vill finna den nästa gång som vi tvättar.

När man har tvättat färdigt ska tvättstugan ska städas. Det innebär att tvättmaskin, torktumlare, mangel och avlastningsbord ska torkas av, filtren i torktumlare och torkskåp ska borstas av, luddet slängas i pap- perskorgen och golven ska sopas och våttorkas. Tvättkorgen får absolut inte tas med upp i lägenheten, för att sedan ”glömmas” kvar där. Varje tvättmaskin har ett sköljfack, i detta fack får endast sköljmedel användas.

I många fall har det varit igensatt med tvättmedel och nästa som ska tvätta har fått börja med att rensa facket.

Viktigt är också att respektera tvättiderna. Det går inte att komma ner och tvätta en halvtimme innan tvättidens slut.

Höghusen

För höghusen vill vi förutom ovan även poängtera att soptunnan är avsedd endast för förbrukade tvättmedelspaket, smuts och ludd som sopats upp i tvättstugorna. Ingen oönskad reklam o dyl.

Låghusen

För låghusen vill vi förutom ovan även poängtera att soptunnan är av- sedd endast för luddet från filtren i torktumlare och torkskåp och skräp som sopats upp från golvet. Tomma tvättmedelspaket, sköljmedelspaket och dylikt får var och en ta med sig och kasta i återvinning.

(12)

Hissarna

Våra hissar används tyvärr som soprum av några.

Var vänlig och kasta inte skräp på hissgolvet och låt inte era husdjur göra sin behov i hissarna. Låt informationsmaterial vara hela, riv inte sönder och kladda inte, detta är viktig information riktad till er boende. Rök- ning i hiss är absolut förbjudet. Tänk på brandrisken och allergiker.

Avfallssortering

Papper, glas, metall, plast och batterier sorteras var för sig på återvin- ningsstationen på Kvartettgatan. Farligt avfall, lågenergilampor etc. ska lämnas på återvinningscentral som t.ex. Bunkeflo.

Vi måste alla ta vårt ansvar för att sortera rätt. Det händer tyvärr att det sätts avfall vid sidan av sopkärlen för restavfall i våra miljöhus och detta är inget som avfallshämtarna tar hand om. För avfall sidan om sopkär- len debiteras föreningen för, vilket ger oss en extra kostnad. Därför har vi beslutat att skicka en faktura om minst 1 500 kr för detta till den som orsakar det.

(13)

Fritidsaktiviteter i föreningen

Dart

Du vet väl att du kan spela Dart i föreningens dartklubb?! Klubben träffas på bottenvåningen på Serenadgatan 24, de tränar och fikar på torsdagar från klockan 18,00 till ca 19,30. Söndagar är det tävling från kl. 16,00, men kom gärna innan för en fika. Vi kommer att fortsätta fram till 14 juni sedan blir det sommaruppehåll fram till den 9 Augusti.

Boule

Den kommer att hålla på hela sommaren på onsdagar mellan 10-12.

Träffpunkten

Kaféet finns på bottenvåningen på Serenadgatan 30, här träffas ett glatt gäng och fikar varje onsdag klockan 13 – 15. Sista veckan i månaden spelas det även Bingo. Träffpunkten håller på fram till 10 juni sedan är det sommaruppehåll till den 12 augusti.

Träningslokalen

Tveka inte att besöka föreningens gym, detta är helt kostnadsfritt. Vi har nyligen uppdaterat gymmet med en ny crosstrainer och en benpressma- skin. Gymmet är öppet vardagar mellan 09,00–20,00 och lördagar och söndagar 09,00-18,00. Vi har seniorträning på måndagar mellan 10,00 12,00. (endast öppet för seniorer under den tiden). Så är du sugen på att börja träna kontakta förvaltningskontoret.

(14)

Fixartjänsten

Föreningens fixare är Benny Nilsson. Benny kan hjälpa till med diverse tjänster för en taxa på 50 kr per påbörjad halvtimme.

Du kan nå Benny:

På telefon 040-32 30 27

E-post benny.nilsson@riksbyggen.se

Exempel på tjänster Benny kan hjälpa till med:

• Byte av glödlampa

• Batteri i brandvarnare

• Trädgårdsavfall

• Gardinuppsättning

• Enklare inköp i närbutik, hämta paket, medicin

• Sätta upp tavlor och hyllor

• Socialt umgänge, fika, promenader

• Rastning av hundar

• Fönsterputsning

Grillning vid uteplatser

Nu har våren och sommaren börjat komma till oss, och då är det många som plockar fram sina grillar. Föreningen har grillplatser på samtliga gårdar som får lov att användas.

För de som har marklägenheter är det okej att grilla men dock inte inne på altanen, ni får ställa grillen utanför längs med gräsmattan så inte grannar störs, men utan att gräsmattan förstörs.

(15)

Kampanj!

6 månader halva priset!

Som boende i BRF Malmöhus 22 kan du få 6 månaders internet till halva priset!

Beställ enkelt genom att koppla din dator till bredbandsuttaget hemma i lägenheten!

Surfa sedan till portalen www.viaeuropa.se där du kan aktivera din tjänst!

Bredband2 är snabbast i test!

Enligt Bredbandskollens samlade statistik från åren 2008-2014 är Bredband2 snabbast vad gäller svarstider. Korta svarstider är viktigt vid all typ av webbsurf men särskilt vid telefoni, E-handel och Online Gaming.

Läs mer om testet på:

www.bredband2.com

Ring oss och du får prata med en lyssnare!

På Bredband2 har vi valt att ha vår support inhouse för att vara nära våra kunder och därmed kunna erbjuda dem allra bästa service. Vår support är dessutom öppen varje dag, året om.

Kontakta oss: 0770-811 000

7 ÅR I RARAR D!

7 ÅR I RAD!

SNABBAST I TEST

BRF Malmöhus 22

Erbjudandet gäller tjänsten 100 Mbit/s och fram till 2015-07-15.

(16)

Trivselregler

För att främja trivsel och trevnad inom bostadsrättsföreningen finns vissa ordningsregler, som skall följas av medlemmarna, deras gäster och övriga som tillfälligt vistas här.

- Cyklar, barnvagnar och annat får inte ställas eller förvaras på våningsplan eller i trappor.

- Bollsparkning får inte ske på våningsplan eller entrén.

- Hundar och katter skall hållas kopplade inom bostadsområdet hela året.

Upplockningstvång gäller. Låt inte hundar och katter förorena i sandlådor och lekplatser.

- Radio och tv skall hållas på en sådan ljudnivå att inte grannarna störs.

- Bullrande arbete som borrning och spikning får inte ske efter kl. 20.00 på var- dagar, efter kl. 14.00 på lördagar och inte alls på söndagar och helgdagar (röda dagar i almanackan).

- Fel på tvättmaskiner eller läckande kranar skall anmälas direkt till Felanmä- lan (Riksbyggen Dag&Natt, 0771-860860).

- Sopnedkasten är endast avsedda för hushållssopor och dessa skall vara väl paketerade. Matavfall kastas i kärl i miljöhus. Grovsopor, flaskor, glasburkar och tidningar får inte läggas i sopnedkastet (stopprisk). Föreningen ställer ut containers en gång i kvartalet då kan grovsopor lämnas där. Flaskor, glasburkar och tidningar kastas på återvinningsstationen på Kvartettgatan.

- Uppsättning av anslag på ytterväggar, i entréer och trapphus är inte tillåtet.

- All cykel-, moped- och bilkörning på bostadsföreningens gångar är absolut förbjuden! Vid in- och avflyttning kan man låna därför avsedda vagnar. (Vänd er till förvaltningskontoret)

- Vill du inte ha reklam? Kontakta förvaltningskontoret, de märker din postbox med texten ”EJ REKLAM”. Släng inte reklambladen i foajén eller i hissarna!

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :