11.4. Delegater 2016-05-30

Full text

(1)

Miljö- och byggnadskontoret

Bilaga

2016-05-30 Elisabeth Thelin

Förvaltningschef 08-579 214 85

Dnr 2016/0011 Diariekod: 023

Delegater miljö- och byggnadskontoret 2016-05-30

Delegat

Elisabeth Thelin

Beslut

De beteckningar och funktioner som anges i miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning svarar mot namngivna anställda enligt nedanstående tabell.

Beteckning Funktion Anställd

AU MBNs arbetsutskott

Ordf Tjänstgörande ordförande i MBN 1:e vice ordf Förste vice ordförande i MBN

FC Förvaltningschef Elisabeth Thelin

CMHE Chef miljö- och hälsoskyddsenheten Pirjo Körsén MHI Miljö- och hälsoskyddsinspektör

(inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet)

Marianne Fex

Ann-Christine Granfors Birgitta Sturesson Katarina Tittelbach Elin Stenberg Fouad Maroof Malin Löwbom Frida Ekblom Shahryar Hatami Camilla Östergren Mats Nilsson Malin Forséll Amanda Andersson

CBE Chef bygglovsenheten Oscar Arizcurinaga

BH Bygglovshandläggare Firooz Azam

Sophie Wallin Thomas Erenmalm Anneli Reyes Peña Oktay Erdal Ronny Nyholm Ernesto Fuentes Filip Olofsson Victoria Palmqvist Sven-Erik Blomquist Cristina Moreira CMKE Chef mät- och kartenheten Patrik Öhrström

NS Nämndsekreterare Ayra Abrahamsson

(2)

Elisabeth Thelin Förvaltningschef

Kopia av delegationsbeslutet har sänts till:

Milj- och byggnadsnämnden

(3)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :