Göteborgs Kommun. Göteborg

24  Download (0)

Full text

(1)

Göteborgs Kommun

Göteborg

(2)

Garagekriterier för bil & cykel

Datum 2019-02-27

Uppdragsnummer 1320036574

Utgåva/Status Färdigställd

Harald Lundström Mattias Olsson Anton Nilsson

Uppdragsledare Handläggare Granskare

(3)

n\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\garagekriterierbilochcykel.docx

Sammanfattning

Detta dokuments syfte är att vara ett hjälpmedel vid parkeringsfrågor.

Dokumentet sammanfattar både skallkrav och rekommendationer för fysisk utformning men behandlar även mjuka parametrar som bör iakttas vid utformning av parkeringsgarage och parkeringshus.

Förutom biltrafik behandlas även skallkrav och rekommendationer för cykel.

I de fall indata saknats har Rambolls erfarenhetsvärden presenterats.

Erfarenhetsvärlden baseras på tidigare projekt och Rambolls interna specialistkunskaper.

I bilagor finns typexempel på parkeringsplatsutformning.

(4)

centralen\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\garagekriterierbilochcykel.docx

Innehållsförteckning

1. Bil ... 4

1.1 Fordon – Dimensioner ... 4

1.2 Ramp ... 4

1.3 Portar ... 6

1.4 Parkering –Tvär- och snedställda parkeringsplatser ... 7

1.5 Parkering – HCP ... 8

1.6 Angöringsplats ... 9

1.7 Angöring - HCP ... 9

1.8 Gångytor ... 9

1.9 Väntytor för resenärer ... 10

1.10 Avställningsytor/lastzon... 10

2. Kompletterande uppgifter gällande parkering: krav, erfarenhetsvärden och rekommendationer. ... 11

2.1 Projektspecifika önskemål ... 11

2.2 Elladdning ... 11

2.3 Belysning ... 11

2.4 Ytskikt och materialval ... 11

2.5 Portöppning – bredd och höjd ... 11

2.6 Pelarplacering ... 12

2.7 Dygnetruntöppna parkeringsgarage och parkeringshus ... 12

2.8 Orienterbarhet ... 14

2.9 Säkerhet ... 15

3. Cykel ... 16

3.1 Cyklister ... 16

3.2 Parkering – på mark ... 16

3.3 Parkering – tvåvåningsställ ... 17

3.4 Mark och ytskikt: ... 18

3.5 Ramp ... 18

3.6 Alternativ till ramp ... 19

4. Bilagor ... 20

4.1 Bilaga 1: Tvärställda parkeringsplatser ... 20

5. Litteraturförteckning ... 21

(5)

n\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\garagekriterierbilochcykel.docx

Figurer

Figur 1 Illustrationsbild över svängradier för bilar ... 4 Figur 2 Illustrationsbild över övergångslutningar ... 5 Figur 3 Illustrationsbild över vilplan för personbil och närdistributionsfordon. ... 6 Figur 4 Exempel på utförande med platsindikatorer. Exempel hämtat från

Rotterdam. ... 14 Figur 5 Illustration över en cykelpollare ... 17 Figur 6 - Falco Level Premium+ ... 18

Tabell

Tabell 1 Fordonsstorlekar i urval. Höjdangivelser beror på årsmodell m.m. ... 8

Bilagor

1. Tvär- och snedställda parkeringar

(6)

centralen\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\garagekriterierbilochcykel.docx

1. Bil

1.1

Fordon – Dimensioner

(VGU - BoG, 2015)

Bil – Typfordon P Minibuss – Typfordon LBm Färdtjänstbuss

Bredd 1,8 m 2,2 m 2,1 m

Längd 4,9 m 7 m 6,3 m

Höjd 1,5 m 2 m

2,9 m (Se Tabell 1 Fordonsstorlekar i urval.

Höjdangivelser beror på årsmodell m.m.

1.2

Ramp

1.2.1 Dimensioner för körfält i ramp (European Parking, 2018)

Låg standard God standard Rekommendation

Bredd, enkelriktad, rak [B] 3 m 3,25 m 3,25 m*

Bredd, dubbelriktad, rak [B] 6 m 6 m

Radie, innerkurva [R] 5 m 5 m

Bredd, enkelriktad, sväng [B] 4 m 4,3 m 4,3 m

Bredd, dubbelriktad, sväng [B] 7 m 7 m

*Standardbredd på körfält

Figur 1 Illustrationsbild över svängradier för bilar

(7)

n\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\garagekriterierbilochcykel.docx

Med hjälp av Figur 1 och nedanstående formler kan olika svängradier beräknas.

S1 = 0,5 m.

S2= 0,35 m.

= ( + ) +

= − + 1 + 2

”In- och utfarter till garage får vara enfältiga vid mindre garage. Om garaget innehåller mer än 70 bilplatser bör in- och utfarten vara tvåfältig.”

(Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, 2016) 1.2.2 Lutningar i ramp

(Parkeringslexikon, 1990, s. 156)

Låg standard God standard

Raka ramper 10 % (1:10) 8,3 % (1:12)

Raka ramper, snö- och isfria 12,5 % (1:8) 10 % (1:10) Korta, raka halvplansramper,

snö- och isfria 16,7 % (1:6) 12,5 (1:8)

Svängda ramper, 1,5 m från inre

körbanekant 10 % (1:10) 8,3 % (1:12)

1.2.3 Övergångslutningar

(Parkeringslexikon, 1990, s. 157)

Ramplutningar 1:n 1:6 1:8 1:10 1:12 1:15

Övergångslutning a 4,0 m 3,0 m 2,5 m 2,0 m -

Figur 2 Illustrationsbild över övergångslutningar

(8)

centralen\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\garagekriterierbilochcykel.docx

Figur 3 Illustrationsbild över vilplan för personbil och närdistributionsfordon.

”Närmast portlinjen bör en ramp inte luta mer än 1:20 (5 %) på en sträcka som motsvarar fordonets längd. För personbilar sätts längden på sträckan till minst 5 m. För närdistributionsfordon sätts längden på sträckan till minst 10 m.”

(Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, 2016)

1.3

Portar

(Assa Abloy, 2018)

Takskjutsport Totalmått/konstruktionsbredd Fritt mått

Bredd, enkelriktad 3 m 2,4 m

Bredd, dubbelriktad 6 m 5,4 m

Höjd 2,5 m 2,2 m

Vikport Totalmått/konstruktionsbredd Fritt mått

Bredd, enkelriktad 3,2 m 2,4 m

Bredd, dubbelriktad 6,2 m 5,4 m

Höjd 2,45 m(invändig)/ 2,55 m(utvändig) 2,2 m

Om garageporten ska rymma en dörr tillkommer 0,1 m i fritt höjdmått, totalt mått för porten inklusive konstruktionsmått blir då 2,6 m för takskjutport. Detsamma gäller vikport, om dörr ska fällas in tillkommer 0,1 m i höjdmått. Totalt mått beror då på om konstruktionen görs invändigt eller utvändigt, 2,55 meter för invändig montering respektive 2,65 meter för utvändig montering. Ovanstående

garageportar tar inte höjd för färdtjänstbussar som kan vara upp till 2,9 meter höga.

(9)

n\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\garagekriterierbilochcykel.docx

1.4

Parkering –Tvär- och snedställda parkeringsplatser

Se bilaga 1 för mer information

(Trafikkontoret, Teknisk Handbok, 2018).

90o

Låg standard God standard Rekommendation

Bredd 2,5 m (+0,3

m till vägg) 2,6 m*

Längd 5 m 5 m

Körfältsbredd,

dubbelriktad ≥6,5 m

≥7 m (för kommersiell parkering) (Smartare parkeringshus, 2011)

7 m

*Något bredare än krav för att tillgodose behovet med stor omsättning av bilar med hög andel av passagerare med packning som ska ut och in i bilen.

1.4.1 75o

Bredd 2,5

Längd 5,5 m

Körfältsbredd, enkelriktad ≥5,2 m

1.4.2 60o

Bredd 2,5 m

Längd 5,6 m

Körfältsbredd, enkelriktad ≥3,5 m

1.4.3 45o

Bredd 2,5 m

Parkering, längd 5,3 m

Körfältsbredd, enkelriktad ≥4,5 m

(10)

centralen\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\garagekriterierbilochcykel.docx

1.4.4 Höjd

Låg standard God standard Rekommendation

Fri höjd 2,1 m 2,3 m 3,0 m*

*En rekommenderad höjd för att färdtjänstbuss med en höjd på 2,9 meter ska kunna angöra i parkeringsgaraget. Ett säkerhetsavstånd på 0,1 m adderas på fordonshöjden.

”Med en fri takhöjd på minst 2,3 m erhålls en attraktivare upplevelse av

parkeringen. Ljuset faller jämnare. Utmed väggar kan höjden minskas för att få plats med trummor och liknande.” (Parkeringslexikon, 1990, s. 156).

Notera att en takhöjd på 2,1 m begränsar möjligheten att köra med SUV och minibussar med takboxar, se tabell nedan.

Tabell 1 Fordonsstorlekar i urval. Höjdangivelser beror på årsmodell m.m.

Märke Modell Årsmodell Höjd (m)

Volvo XC90 2018 1,776

Lexus Rx450h 2018 1,685

Land Rover Range Rover 2000 1,817

Mercedes VITO 1996–2018 1,88 (1,928 m. rails)

Volkswagen Caravelle 2015 1,99

Renault Trafic, L2H2 1997–2018 2,457–2,815

Opel (färdtjänstbuss) Movano 2016 2,475

Renault (färdtjänstbuss) Master 2014 2,482 Mercedes (färdtjänstbuss) Sprinter 2013 2,90

Ford (färdtjänsbusst) Transit 2017 2,78

1.5

Parkering – HCP

(VGU, 2004, s. 102).

Låg standard God standard Rekommendation

Bredd, HCP 3,6 m 5 m (Om rullstol

ska in från sidan) 5 m*

Längd, HCP 5 m 7 m (inkl. 2 m fritt

utrymme bakom) 7 m

*Bredden kan minskas till 3,6 meter om flera handikapplatser ligger bredvid varandra eller där minst 1,5 meter trottoar eller annan fri fotgängarvänlig finns att tillgå på sidorna. (Teknisk Handbok, 2018). Bredden på längsgående

handikapplatser kan vara 2,3 meter breda där det finns trottoar eller körbana på varje sida att gå ut/in ifrån. Där körbanan ligger på sidan måste en trafiksäker bedömning göras. (Roger Månsson, Trafikkontoret)

(11)

n\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\garagekriterierbilochcykel.docx

1.6

Angöringsplats

Låg standard God standard Rekommendation Bredd, p-ficka Pb 2 m (VGU -

Råd, 2012)

2,5 m (Trafikkontoret,

Göteborg, 2001) 2,5 m

Bredd, p-ficka LBm 3 m (VGU - Råd,

2012) 3 m

Bredd, körfält 2,8 m (VGU - Råd, 2012)

3,25 m

(Erfarenhetsvärde, Ramboll)

3,25 m

Avstånd till entré (angöring)

25 m (BBR, 2013)

5 m (Bygg ikapp,

2015) 25 m*

Angöringsplats,

längd 5+2 m 5+2** (Malmö

Stad, 2018)

*De platser närmst entrén bör prioriteras för handikapparkering före angöring för varuleveranser och sophantering. Därav kan den lägre standarden användas.

** Måttet avser utrymmet för personbil (5 m) samt avstånd till andra fordon (2 m). Allmänt påverkas längdmåttet av vilken bredd det är på körbanan. Förenklat gäller att smalare körbana innebär längre angöringsplats.

1.7

Angöring - HCP

(Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, 2016)

Låg standard God standard Rekommendation

Avstånd till entré/hiss 25 m 10 m 10 m

Bredd, p-ficka HCP 5 m (VGU -

Råd, 2012) 5* m

Bredd, p-ficka färdtjänst 5 m 5 m

Längd, p-ficka färdtjänst

7 m (Ej utrymme för ramp bakom fordon)

9 m (Utrymme för ramp bakom fordon)

9 m

*Bredden bör vara minst 5,0 m för att till exempel en person med rullstol ska kunna ta sig in och ut ur bilen (VGU - Råd, 2012). Är flera handikapplatser bredvid varandra kan måttet minskas till 3,6 meter.

1.8

Gångytor

(Trafikkontoret, Teknisk Handbok, 2013)

Låg standard God standard Rekommendation

Bredd 1,8 m 2,0 m 2,0 m

Gångytor kan med fördel separeras med pollare/räcke från biltrafiken för att öka säkerheten samt att underlätta vattenavrinning. En målad linje fungerar också men den lösningen är inte lika säker. En separering med en nivåskillnad ställer högre krav på funktionella avvattningslösningar (Erfarenhetsvärde, Ramboll).

(12)

centralen\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\garagekriterierbilochcykel.docx

1.9

Väntytor för resenärer

God standard Rekommendation

Bredd 1,5 m (Erfarenhetsvärde, Ramboll) 1,5 m*

Längd Samma längd som angöringsytan

*Utöver gångbanans bredd. Annars uppstår det konflikt mellan gående och väntande resenärer.

1.10

Avställningsytor/lastzon

(VGU - Råd, 2012)

Lastbilar (LBn) Låg standard God standard Rekommendation

Bredd, p-ficka 3,0 m 3,0 m

Bredd, körfält 2,8 m

3,25 m

(Erfarenhetsvärde, Ramboll)

3,25 m

(13)

n\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\garagekriterierbilochcykel.docx

2. Kompletterande uppgifter gällande parkering: krav, erfarenhetsvärden och rekommendationer.

2.1

Projektspecifika önskemål

Med avseende på tryggheten är det viktigt att källarplanet ges en högre takhöjd än normalt - samt att detta regleras i planen - och att en god ljussättning skapas.

2.2

Elladdning

Efterfrågan på elbilar har ökat i och med elbilens inträde och laddningsstationer bör därför finnas i ett modernt parkeringsgarage.

2.3

Belysning

§ Belysningen ska placeras över bilen för ökad säkerhet och inte bara över körvägarna. Runt 150–200 lux.

§ Ljuset ska vara jämnt fördelat, undvik starka kontraster.

§ Minska risken för bländning.

§ Enkelt underhåll.

§ Tänk på att bilister som kört utomhus en solig dag snabbt kommer in i det relativt mörka parkeringsgaraget. Belysningen bör därför ligga på 600 lux eller mer.

§ En ljus och glad färgsättning med konstnärliga inslag ger en bättre helhetskänsla och skapar en mer trivsam och trygg miljö.

§ Bygg bort mörka utrymmen och zoner (Brottsförebyggande rådet, 2004) (Praktisk parkering, 2001, s. 154)

§ Naturliga ljusinsläpp minskar känslan av att brukarna är under mark och ökar trygghetskänslan. Naturligt ljusinsläpp bör alltid, om det är möjlig, tas till vara på i parkeringsgarage.

2.4

Ytskikt och materialval

Hela uppställningsytan ska ha samma ytskikt. Om p-rutor ska ha en juridisk innebörd måste vägmarkering eller vitt material användas (Trafikkontoret, 2018).

Parkeringsramper är vanliga tillhåll för skateboard- och inlinesåkare, vilket inte är önskvärt. Ett bra sätt att förhindra att tillfartsramperna används för

skateboardåkning, inlinesåkning etcetera är att förse ramperna med grov eller ojämn ytbehandling. (Brottsförebyggande rådet, 2004)

2.5

Portöppning – bredd och höjd

För garageportars breddmått finns inga särskilda anvisningar i den facklitteratur som granskats (personbil, i offentliga miljöer). Tillverkare uppger breddmått som varierar mellan 2,4 meter i fritt öppningsmått till totalt portmått om 3 meter.

Generellt är en enkelriktad port, inklusive motor och sidomått (takskjutport) 3 meter bred och en motsvarande, dubbelriktad port 6 meter bred

(Garageportexperten, 2018). Av brandsäkerhetsskäl kan utrymningsdörr behöva fällas in i porten. För att möjliggöra detta krävs en porthöjd på minst 2,30 meter

(14)

centralen\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\garagekriterierbilochcykel.docx

Minsta möjliga öppningsmått, fritt breddöppningsmått, är 2,4 meter för en enkelriktad port (Assa Abloy, 2018) med sidoutrymmen för en takskjutport motsvarar det en totalbredd på 2,9 meter för porten. Notera att sidoutrymmet varierar med val av port, en takskjutport har andra sidoutrymmesmått än en vikport.

En dubbelriktad port görs, i praktiken, ofta smalare än 6 meter då utformningen i in- och utfart ofta gör att trafikanterna undviker att mötas i portöppningen av komfortskäl. Om det ska vara möjligt att mötas genom porten ska sikt, fritt sidoområdesmått och komfort vara god. I praktiken kan det därför vara nödvändigt att göra en dubbelriktad port minst 6 meter bred och i vissa fall bredare. Måttet 6 meter avser portöppningens mått, det vill säga öppningsmått för en, och endast en, bred port där öppningen trafikeras i båda riktningar.

Portens säkerhetsklass skall betänkas i varje enskilt fall. Säkerhetsklassen skall anpassas efter byggandens övriga dörrar, portar, fönster och fasad och ska generellt inte ha lägre säkerhetsklass än dessa. Snabbrullportar är ofta av låg säkerhetsklass men öppningstiden är snabb. I garage med mycket höga flöden kan det vara aktuellt att installera en snabbrullport som nyttjas i den dagliga driften och en innan- eller utanpåliggande port av högre säkerhetsklass som till exempel kan stängas nattetid eller då flödena är lägre och en längre

portöppningstid kan tillåtas. (Erfarenhetsvärden, Ramboll)

2.6

Pelarplacering

Det är viktigt att mycket tidigt i projektering- och planeringsskedet ta hänsyn till eventuella parkeringsplan (garage) vad gäller pelarplacering. Om pelarna placeras för tätt eller med ett cc-mått som inte är anpassat efter parkeringsplatsernas bredd går många potentiella parkeringsplatser förlorade. Att noggrant betänka pelarplacering för parkeringsplan gäller såväl parkeringsplan i flerbostadshus som i parkeringshus. (Erfarenhetsvärden, Ramboll). Om pelare placeras utmed

parkeringsgatan krävs 0,150 meter i fritt mått mellan pelare och bilplats.

2.7

Dygnetruntöppna parkeringsgarage och parkeringshus

När anläggningen inte är öppen 24 timmar om dygnet bör alla in- och utfartsvägar vara utrustade med låsbara grindar eller galler. Det är viktigt att grinden och gallret når hela vägen från golv till tak och är försedda med gångjärn som inte kan lyftas av och som kan säkras i både ”öppet” och ”stängt” läge.

(Brottsförebyggande rådet, 2004).

(15)

n\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\garagekriterierbilochcykel.docx

Det är relativt vanligt att offentliga parkeringshus endast är tillgängliga under dagtid. Nattöppna, obevakade parkeringsgarage och parkeringshus riskerar att bli tillhåll för kriminell verksamhet och vandalisering. Likväl finns en

tillgänglighetsfördel att ha dygnetruntöppna parkeringar. Portar bör låsas nattetid men kan öppnas med nyckelkort eller tagg för vaneparkerare och till exempel med kod eller mobiltelefonapplikation för sällanparkerare. Alternativt kan garaget bemannas eller bevakas nattetid. En sådan lösning är dock betydligt mer kostsam.

Trygghets- och personsäkerhetsaspekten är viktig att beakta om garage eller parkeringshus ska hållas öppna nattetid (Erfarenhetsvärden, Ramboll).

(16)

centralen\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\garagekriterierbilochcykel.docx

2.8

Orienterbarhet

Information i parkeringsgaraget bör finnas på både svenska & engelska då parkeringen är placerad i en central knytpunkt där många turister befinner sig. P- garaget bör ha en öppen planlösning för att undvika labyrintkänsla. Alternativ väggbeklädnad ska inte gå att misstolka som skyltning (Brottsförebyggande rådet, 2004).

§ Bra information vid in/utfart:

o Lägsta frihöjd och andra begränsningar o Öppettider

o Priser och betalningsmöjligheter (kort/kontant)

§ Långväga besökare bör ha bra lokaliseringsskyltar redan en bit ut på det allmänna vägnätet.

§ Tydlig skyltning/markering för körriktning och körbaneval. Använd gärna vägmarkeringar (pilar, parkeringsfickor, väjningsplikt, exit, nödutgångar, nästa våningsplan etc.)

§ Skylning utanför p-garaget som leder fotgängare till målpunkter i staden.

Skyltningen kompletteras väl med en karta över staden.

§ Obruten telefonsignal är en bra förutsättning för att öka orienterbarheten.

§ Olika våningsplan/sektioner kan med fördel utformas med unika färger för att öka orienterbarheten. (European Parking, 2018)

I parkeringsgarage med långa parkeringsskepp kan bilplatserna med fördel ges en indikatorlampa som visar om en parkeringsplats är ledig eller upptagen. Det ökar orienterbarheten, trafiksäkerheten och tydligheten för bilisterna. Man undviker också "tomma körningar" när man letar efter lediga parkeringsplatser.

(Erfarenhetsvärde, Ramboll)

Figur 4 Exempel på utförande med platsindikatorer. Exempel hämtat från Rotterdam.

(17)

n\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\garagekriterierbilochcykel.docx

För att öka orienterbarhet och tydlighet i publika garage och parkeringshus kan ITS-skyltar med antalet lediga parkeringsplatser placeras på fasad eller i nära anslutning till infart. Detta kräver att det finns ett räkningssystem.

2.9

Säkerhet

Antalet infarter och utfarter bör minimeras (European Parking, 2018) För att upprätthålla god trafiksäkerhet för samtliga trafikslag ska gångstråk göras tydliga och sikten ska vara god även för backande fordon. Cykeltrafikanter kan ges helt separata körvägar. Om cykel- och biltrafik ska blandas ska cykelstråken vara tydliga för både bilister och cyklister. Vägvisning skall vara tydlig även för cyklister. Trafiksäkerheten har redan beaktats när lutningar angivits för bil- och cykelramper. (Erfarenhetsvärden, Ramboll).

(18)

centralen\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\garagekriterierbilochcykel.docx

3. Cykel

3.1

Cyklister

Mått

Bredd 0,75 m (VGU, 2004) Längd 2 m (VGU, 2004)

Höjd 1,9 m (VGU, 2004)

3.2

Parkering – på mark

Låg standard God standard Rek.

Bredd, cykelpollare*

(c/c avstånd)

1 m (Cykelparkering, 2016)

1,2

(Cykelparkeringsguiden, 2017)

≥1 m

Bredd, cykelställ (c/c avstånd)

0,6 m

(Cykelparkeringsguiden, 2017)

0,8 m (VGU - Råd,

2015) 0,8 m

Längd 2,0 m (Cykelparkeringsguiden, 2017) 2,0 m

Höjd Normal takhöjd i korridorer och minst 1,5 m i främre delen av parkeringsytan (Cykelparkeringsguiden, 2017).

Manövreringsbredd vid parkering, cykelpollare

1,75 m 2,1 m 2,1 m

Manövreringbredd vid parkering, cykelställ

1,75 m

(Cykelparkeringsguiden, 2017)

2,1 m (Trafikkontoret, 2008)

2,1 m***

Ytbehov/cykel, inkl.

manövreringsyta, enkla rader

2,3 m2

(Cykelparkeringsguiden, 2017)

3,3 m2(Uträknad med ovanstående uppgifter under God Standard)

3,3 m2**

Ytbehov/cykel, inkl.

manövreringsyta, dubbla rader

1,7 m2

(Cykelparkeringsguiden, 2017)

2,4 m2(Uträknad med ovanstående uppgifter under God Standard)

2,4 m2**

*Avstånd mellan cykelpollare rekommenderas minst vara 1 m. Då varje pollare tar två cyklar blir genomsnittsavstånd mellan varje cykel 0,5 m.

** Värdena är baserade på God Standard på bredd och rekommenderad manövreringsbredd, (1,75+2)*0,8 för enkla rader och (2+1,75+2)*0,8/2 för dubbla rader.

(19)

n\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\garagekriterierbilochcykel.docx

Figur 5 Illustration över en cykelpollare

***För att göra en bekväm cykelparkering där yta används effektivt

rekommenderas den högre standarden på 0,8 m i bredd för komfort. Vid behov kan den lägre standarden för manövreringsytan användas i kombination med 0,8 meter i bredd för att begränsa ytbehovet per cykel.

Finns behov av ramlåsning av cyklarna rekommenderas pollare. Bedöms parkeringsplatsen säkert kan cykelställ räcka.

Parkering – på mark, lastcyklar

Dimensioner uppställningsyta Rek.

Bredd 1,2 (Cykelparkeringsguiden, 2017) 1,2 m

Längd 2,5 m (Cykelparkeringsguiden, 2017) 2,5 m

Manövreringsyta 2,5 m (Cykelparkeringsguiden, 2017) 2,5 m

3.4

Parkering – tvåvåningsställ

(Falco, 2018)

Mått från Falco Level Premium+

Bredd 1,915 m

Längd Varierar på vald modell

Höjd 2,75 m

Parkering, fri yta

bakom 2,1 m

(20)

centralen\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\garagekriterierbilochcykel.docx

Figur 6 - Falco Level Premium+

3.5

Mark och ytskikt:

Marken/golvet ska vara platt då cyklar saknar parkeringsbromsar (Trafikkontoret, 2008). Ytskikt kan med fördel målas i ljusa färger för att öka trivseln

(Erfarenheter, Ramboll).

3.6

Ramp

Låg standard God standard Rek.

Lutning 8 % (Vid en höjdskillnad på max 3 m) (VGU, 2004)

<5 % (Trafikkontoret,

Göteborg, 2013) 5 %

Bredd, bara cykel

2,8 m* (Trafikkontoret, Teknisk Handbok, 2018)

4,4** m (Trafikkontoret, Teknisk Handbok, 2018)

5,0 m***

Bredd, kombinerad GC

3,8 m* (Trafikkontoret, Teknisk Handbok, 2018)

5,0** (Trafikkontoret, Teknisk Handbok, 2018)

5,0 m****

En högre lutning på 8–10 % kan behövas för att begränsa rampens längd. Detta är inget Ramboll rekommenderar men kan vara en åtgärd vid speciella behov, där rampen ska vara halk- och snöfri.

*Cykelväg med låg standard ska vara 2 meter bred. Kombinerad GC ska vara 3,0 meter. Ett säkerhetsmått för bara cykel saknas. Används måttet för en

kombinerad gång- och cykelväg blir den hinderfria bredden 0,4 vid låg standard (Trafikkontoret, Teknisk Handbok, 2018).

**Cykelväg med god standard men med lägre flöden har en bredd på 2,4 meter.

Kombinerad GC har en bredd på 3,0 meter. Rampens väggar tolkas som fasta sidohinder och kräver 1,0 meter säkerhetsavstånd (Trafikkontoret, Teknisk Handbok, 2018).

***Utrymmeskrav för möte med lastcykel.

****Samma rekommenderade mått som för endast cykel, gångtrafikanter antas kunna använda säkerhetsavstånden på 1,0 meter på var sida vid möten.

(21)

n\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\garagekriterierbilochcykel.docx

3.7

Alternativ till ramp

3.7.1 Hiss

Hiss kan innebära väntan vid högtrafik samt att de kan gå sönder. Hiss bör därför inte ersätta en cykelramp men kan finns som komplement till ramp för de som ska ta sig till eller ifrån ett garage. Hissar kan vara av många slag. De utreds inte vidare i denna skrift.

3.7.2 Skenor

Trappor med skena rekommenderas inte då det är obekvämt och besvärligt. Där det inte finns plats för cykelramp kan ändå skena vara att föredra framför bara trappa.

3.7.3 Rullband

Erfarenheter av trappor med rullband är begränsade. De bör undvikas för

utomhusbruk. Rullband med branta lutningar kräver mer underhåll och försämrar framkomligheten jämfört med en flackare ramp.

(22)

centralen\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\garagekriterierbilochcykel.docx

4. Bilagor

4.1

Bilaga 1: Parkeringsplatser

(Trafikkontoret, Teknisk Handbok, 2018)

*Måttet 2,0 meter rekommenderas ej. Flera av dagens fordon är runt 2,0 meter breda. Det är bättre att använda sig av smala körbanor än smala

parkeringsplatser. Roger Månsson från Trafikkontoret vill rekommendera en minstabredd på 2,3 meter istället. Ramboll rekommenderar en bredd på 2,5 meter för ökad komfort och säkerhet. Ramboll förordar inte att 30o-parkeringsplatser används, varför utformningsbeskrivning för detta parkeringssätt har utelämats.

*

*

(23)

n\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\garagekriterierbilochcykel.docx

5. Litteraturförteckning

Assa Abloy. (den 31 Augusti 2018). Göteborg : Tomas Axelsson.

Boverket. (2013). BBR. Boverket. Hämtat från

https://www.boverket.se/contentassets/48fc9ff7e7674d05aa9f28e92e0f42 c7/utformningskrav_respektive_tekniska_egenskapskrav_20140618.pdf Brottsförebyggande rådet. (2004). Säkrare parkeringsplatser! Stockholm. Hämtat

från

https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800013985/137191 4728442/2004_sakrare_parkeringsplatser.pdf

Cykelparkeringsguiden. (2017). Cykelparkeringsguide - Till dig som planerar och bygger fastigheter. Göteborg: Göteborg stad. Hämtat från

http://www2.trafikkontoret.goteborg.se/resourcelibrary/trafikkontoret_cyk elstallguide_planerare_highres.pdf

European Parking. (den 3 september 2018). Awards. Hämtat från European Parking: https://www.europeanparking.eu/en/awards/espa/

Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret. (2016).

Planeringsstöd för byggnation i anslutning till allmän platsmark.

Stockholm: Stockholm stad. Hämtat från

http://foretag.stockholm.se/Global/Pictogram/Planeringsst%C3%B6d%20 Slutversion.pdf

Falco. (2018). Cykelställ i två våningar och andra kompakta lösningar. Hämtat från Falco:

http://www.falcostreetfurniture.se/products/cykelparkering/cykelstall-tva- vaningar-mm/

Henrikson, C.-H. (2001). Praktisk parkering. Bromma: Ordalaget bokförlag.

Henrikssson, C.-H. (1990). Parkeringslexikon. Stockholm: Bokfickan.

Malmö Stad. (2018). Teknsk Handbok Malmö. Hämtat från http://www.projektering.nu/files/Gatusektioner.pdf Strängbetong. (2011). Smartare parkeringshus. Hämtat från

https://www.strangbetong.se/wp-content/uploads/2011/11/P-hus.pdf Svensson, E. (2015). Bygg ikapp.

Trafikkontoret. (2008). Cykelparkering - principer för utformning i Göteborg.

Göteborg: Göteborgs Stad. Hämtat från

http://th.tkgbg.se/Portals/0/STARTFLIKEN/Program%20och%20policys/Ut formningsprinciper%20f%C3%B6r%20cykelparkering%20Cypark_princ_0 80310.pdf

Trafikkontoret. (2013). Typsektion och utformning. Hämtat från http://th.tkgbg.se/th_20132/sv-

se/planering/utformning/g%C3%A5ngochcykel/typsektionochutformning.a spx

Trafikkontoret, Göteborg. (2001). Självklar parkering. Göteborg: Göteborg stad.

Hämtat från

http://www.th.tkgbg.se/Portals/0/STARTFLIKEN/Program%20och%20polic

(24)

centralen\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\garagekriterierbilochcykel.docx

Trafikkontoret, Teknisk Handbok. (2013). Hinder – Gång- och cykelbana. Hämtat från Teknisk Handbok: http://th.tkgbg.se/th_20132/sv-

se/planering/utformning/hinder/g%C3%A5ngochcykelbana.aspx Trafikkontoret, Teknisk Handbok. (2018). 3IC Utformning av parkering. Hämtat

från Teknisk Handbok:

http://www.th.tkgbg.se/Portals/0/Ritningar/4%20Gata%20och%20GC- Bana/4560%20C_Parkeringsplatser%20utformning,%20principer.pdf Trafikverket. (2012). VGU - Råd. Borlänge: Trafikverket. Hämtat från

https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-

SE/12043/RelatedFiles/2012_180_rad_for_vagars_och_gators_utformning .pdf

Trafikverket. (2015). VGU - Råd. Borlänge: Trafikverket. Hämtat från https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-

SE/12072/RelatedFiles/2015_087_VGU_rad_for_vagars_och_gators_utfor mning.pdf

Örebro kommun. (2016). Cykelparkering. Hämtat från

https://www.orebro.se/download/18.24bb62e31573732d6852e83/147496 6336161/Cykelparkering.+Riktlinjer+f%C3%B6r+%C3%96rebro+kommu n+.pdf

Figure

Updating...

References

Related subjects :