• No results found

Anna-Carin Attåsen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Anna-Carin Attåsen"

Copied!
18
0
0

Full text

(1)

OMVÅRDNAD OMVÅRDNAD

VID VID

STROKE STROKE STROKE STROKE

Anna-Carin Attåsen 091218

(2)

Vad innebär omvårdnad?

Vad innebär omvårdnad?

•• Att tillgodose personliga behovAtt tillgodose personliga behov

•• Att tillvarata individens egna resurser för att Att tillvarata individens egna resurser för att bevara eller återfinna optimal hälsa

bevara eller återfinna optimal hälsa

•• Att tillgodose behov av vård i livets slutAtt tillgodose behov av vård i livets slut

•• Att tillgodose behov av vård i livets slutAtt tillgodose behov av vård i livets slut

•• Är ett komplement till medicinsk vårdÄr ett komplement till medicinsk vård

•• Beaktar psykiska, fysiska, sociala och kulturella Beaktar psykiska, fysiska, sociala och kulturella aspekter

aspekter

•• Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarigSjuksköterskan är omvårdnadsansvarig

(3)

Akut omhändertagande vid stroke Akut omhändertagande vid stroke

•• Snabbt omhändertagande inom 3 timmar (4,5 tim)Snabbt omhändertagande inom 3 timmar (4,5 tim)

•• CT, EKG och blodprover för bekräftelse av diagnosCT, EKG och blodprover för bekräftelse av diagnos

•• Bör läggas in på strokeenhet för övervakning av Bör läggas in på strokeenhet för övervakning av symtomutveckling

symtomutveckling symtomutveckling symtomutveckling

•• Kontrollera andra sjukdomarKontrollera andra sjukdomar

•• Säkerställa optimal blodcirkulation och syretillförsel till Säkerställa optimal blodcirkulation och syretillförsel till hjärnan

hjärnan

•• Observera hjärnödemObservera hjärnödem

•• Propp eller blödningPropp eller blödning

(4)

Akut hjärnvård Akut hjärnvård

•• Kontroller Kontroller

•• TemperaturTemperatur

•• SaturationSaturation

•• PP--glukosglukos

•• PP--glukosglukos

•• Puls och blodtryckPuls och blodtryck

•• VakenhetsgradVakenhetsgrad

•• pareskontrollpareskontroll

(5)

Reaktionsskala RLS 85 Reaktionsskala RLS 85

1.

1. Vaken. Ej fördröjd reaktion. OrienteradVaken. Ej fördröjd reaktion. Orienterad 2.

2. Slö eller oklar. Kontaktbar vid lätt stimulering som Slö eller oklar. Kontaktbar vid lätt stimulering som tilltal, enstaka rop, beröring

tilltal, enstaka rop, beröring 3.

3. Mycket slö eller oklar. Kontaktbar vid kraftig Mycket slö eller oklar. Kontaktbar vid kraftig stimulering som upprepade tillrop, ruskning, stimulering som upprepade tillrop, ruskning, stimulering som upprepade tillrop, ruskning, stimulering som upprepade tillrop, ruskning, smärtstimulering

smärtstimulering

Definition av kontaktbarhet Definition av kontaktbarhet

Patienten kan något av: Tala enstaka ord. Ge blick Patienten kan något av: Tala enstaka ord. Ge blick-- Kontakt eller följa med blicken. Lyda uppmaningar.

Kontakt eller följa med blicken. Lyda uppmaningar.

(Avvärja smärta) (Avvärja smärta)

(6)

RLS 85 forts RLS 85 forts

4.

4. Medvetslös. Lokaliserar men avvärjer inte Medvetslös. Lokaliserar men avvärjer inte smärta

smärta 5.

5. Medvetslös. Undandragande rörelser vid Medvetslös. Undandragande rörelser vid smärta

smärta smärta smärta 6.

6. Medvetslös. Stereotyp böjrörelse vid smärtaMedvetslös. Stereotyp böjrörelse vid smärta 7.

7. Medvetslös. Stereotyp sträckrörelse vid smärtaMedvetslös. Stereotyp sträckrörelse vid smärta 8.

8. Medvetslös. Ingen smärtreaktionMedvetslös. Ingen smärtreaktion

(7)

Blodprover och undersökningar Blodprover och undersökningar

•• Blodprover: Hb, vita, trombocyter, Na, K, kreat, Blodprover: Hb, vita, trombocyter, Na, K, kreat, glukos, SR, CRP och PK

glukos, SR, CRP och PK

•• Även blodfetter och hjärtmarkörer kan vara Även blodfetter och hjärtmarkörer kan vara aktuella att ta

aktuella att ta aktuella att ta aktuella att ta

•• CTCT--hjärna hjärna

•• EKGEKG

(8)

Omvårdnadsområde Omvårdnadsområde Andning/cirkulation Andning/cirkulation

•• Hur andas Patienten?Hur andas Patienten?

•• Hur är cirkulationen?Hur är cirkulationen?

•• Hur saturerar sig patienten?Hur saturerar sig patienten?

•• Behövs trombosprofylax?Behövs trombosprofylax?

•• Behövs trombosprofylax?Behövs trombosprofylax?

•• Har patienten feber?Har patienten feber?

(9)

Omvårdnadsområde Omvårdnadsområde

HudHud::

•• Är huden intakt? Är huden intakt?

•• Modifierad Norton?Modifierad Norton?

Sömn/Vakenhet Sömn/Vakenhet Sömn/Vakenhet Sömn/Vakenhet

•• Medvetandegrad? Medvetandegrad?

•• När och hur sover patienten?När och hur sover patienten?

•• Hur är balansen mellan aktivitet och vila?Hur är balansen mellan aktivitet och vila?

•• Sängläge och lugn miljöSängläge och lugn miljö

(10)

Aktivitet Aktivitet

•• Balans i sittandeBalans i sittande

•• FörflyttningFörflyttning

•• GångträningGångträning

•• Personlig hygienPersonlig hygien

•• Personlig hygienPersonlig hygien

•• PåklädningPåklädning

(11)

Omvårdnadsområde Omvårdnadsområde

Elimination Elimination

•• Fungerar tarm och blåsa?Fungerar tarm och blåsa?

•• Inkontinent?Inkontinent?

Smärta Smärta Smärta Smärta

•• Har patienten smärta?Har patienten smärta?

•• Kan patienten förmedla smärtan?Kan patienten förmedla smärtan?

•• Var, när, hur är smärtan och hur ont gör det?Var, när, hur är smärtan och hur ont gör det?

(12)

Nutrition Nutrition

•• Kan patienten äta och dricka?Kan patienten äta och dricka?

•• Svårt att svälja?Svårt att svälja?

•• Svårt att tugga?Svårt att tugga?

•• Läcker maten ut ur munnen?Läcker maten ut ur munnen?

•• Läcker maten ut ur munnen?Läcker maten ut ur munnen?

•• Hur fungerar munvården?Hur fungerar munvården?

•• I behov av dropp eller sond?I behov av dropp eller sond?

•• Gör en munbedömningGör en munbedömning

•• Använd nutritionsjournalAnvänd nutritionsjournal

(13)

Kommunikation Kommunikation

•• Ur kan patienten kommunicera med Ur kan patienten kommunicera med omgivningen?

omgivningen?

•• Kan patienten tala? Hitta rätt ord, tolka det som Kan patienten tala? Hitta rätt ord, tolka det som sägs?

sägs?

sägs?

sägs?

•• Förstår patienten? Kan hon/han tolka det som Förstår patienten? Kan hon/han tolka det som han/hon hör, ser, läser eller skriver?

han/hon hör, ser, läser eller skriver?

•• Iaktta patientens kroppsspråk, säger kroppen Iaktta patientens kroppsspråk, säger kroppen samma som munnen?

samma som munnen?

(14)

Sinnesintryck Sinnesintryck

•• NeglektNeglekt

•• SensibilitetsrubbningarSensibilitetsrubbningar

•• SynfältsbortfallSynfältsbortfall

•• Kognitiva problemKognitiva problem

•• Kognitiva problemKognitiva problem

•• KänselbortfallKänselbortfall

•• YrselYrsel

(15)

Psykosocialt stöd Psykosocialt stöd

•• Hur klarar patienten och närstående den nya Hur klarar patienten och närstående den nya situationen?

situationen?

•• Hur bearbetar de händelsen?Hur bearbetar de händelsen?

•• Är patienten nedstämd eller deprimerad?Är patienten nedstämd eller deprimerad?

•• Är patienten nedstämd eller deprimerad?Är patienten nedstämd eller deprimerad?

•• Är närstående nedstämda eller deprimerade?Är närstående nedstämda eller deprimerade?

•• personlighetsförändringpersonlighetsförändring

•• TrötthetTrötthet

•• Emotionellt labilEmotionellt labil

(16)

Information Information

•• Informera både patient och närståendeInformera både patient och närstående

•• Både skriftligt och muntligtBåde skriftligt och muntligt

•• Upprepa informationen då och dåUpprepa informationen då och då

•• Var ärlig och inge hoppVar ärlig och inge hopp

•• Var ärlig och inge hoppVar ärlig och inge hopp

•• Ge tid för frågorGe tid för frågor

(17)

Omvårdnadsdokumentation Omvårdnadsdokumentation

•• AnkomstsamtalAnkomstsamtal

•• OmvårdnadsbedömningOmvårdnadsbedömning

•• OmvårdnadsstatusOmvårdnadsstatus

•• Individuell omvårdnads plan Individuell omvårdnads plan

•• Individuell omvårdnads plan Individuell omvårdnads plan

•• Gör planen tydlig så att alla arbetar efter samma Gör planen tydlig så att alla arbetar efter samma mål.

mål.

•• Dokumentera framstegDokumentera framsteg

(18)

Vårdmiljön Vårdmiljön

•• Stimulera patientens paretiska sidaStimulera patientens paretiska sida

•• Sängen och sängbordet placeras så att patienten Sängen och sängbordet placeras så att patienten måste använda svaga sidan

måste använda svaga sidan

•• Obs? alltid ringklocka på friska sidanObs? alltid ringklocka på friska sidan

•• Obs? alltid ringklocka på friska sidanObs? alltid ringklocka på friska sidan

•• Använd sänggrindar (om ok för patienten)Använd sänggrindar (om ok för patienten)

•• Aldrig hävert på en stroke sängAldrig hävert på en stroke säng

•• Fria ytor och stora speglarFria ytor och stora speglar

References

Related documents

frågeställningar handlade undersökningen om vad som enligt patienterna varit viktigt i kuratorssamtalet, på vilket sätt kuratorssamtalet har förändrat patienternas sätt

Det kommer inte vara ett fristående organ som avgör om vårdpersonalen gjort fel efter lagändringen, utan Socialstyrelsen som drar upp riktlinjerna för vården kommer göra det

Patient förknippar han vidare med någon som är sjuk men som för den skull inte behöver vara lidande, något som han också menar ligger i den traditionella synen på patienten.. I

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att statliga arbetsgivare bör redovisa arbetsgivaravgifterna på lönebesked och tillkännager detta för regeringen..

Om du äter fisk och skaldjur två eller tre gånger i veckan får du i dig många ämnen som är nyttiga och som människor ofta äter för lite av.. Det är bättre att äta lite fisk

Denna undersökning bygger på teorier gällande varför människor dricker vin och sett till studier från andra länder förväntas sensoriska, sociala och mediala aspekter vara

Rolston has been an invited lecturer at the University of Hawaii at Manoa, at Georgetown University, at Vanderbilt University, Ohio State University, the University of Georgia,

To gain a better understanding of these factors and the grading process, two texts written by students in an EFL environment were given, together with the assignment and the rubric

När det gäller olycksdata bör personnummer anges för alla inblandade personer i olyckan (polisrapporterade och försäkringsanmälda olyckor) samt personnummer för den skadade

Då föräldrarnas inställning spelar en avgörande roll för barnets delaktighet, anser vi att en studie rörande föräldrars upplevelser av, och inställning till barns delaktighet

Då UN NVS ej var beslutsför kommer avsättning av administrativa kostnader för fristående kurser fastställas genom ett beslut per capsulam. Korrigering av föreslagen procentsats

Abliva står inför utmaningen att skaffa kapital för att kunna inleda en registreringsgrundande fas 2/3-studie, som bolaget vill starta under andra halvan av nästa år. Vi har

Detta skulle kunna vara en indikation på den andra risken med emotionellt lönearbete: en situation där kuratorn tydligt skiljer sig från sitt arbete som visserligen genererar en

Skolmåltiderna var nu i full gång i Sverige och de flesta kommuner erbjöd sina elever mat i skolan (det var fortfarande kommunens val att servera lunch eller ej). Åren mellan

This chapter is based on a publication, but has been substantially revised (Arvidsson, Ihlström, & Lundberg, 2002). In chapter 8, issues regarding parallel publishing,

Vid felsökning av riggen så kom man fram till att den befintliga kaskadregleringen som reglerar ut kallvatten på Värmebärare UT, för att få en jämn och konstant reglering

The operator’s physical space is characterized by narrowness and a multitude of instruments (Figure 4).. Working environment for the tank-commander in tank ”Stridsvagn 122”. Given

Like the spectral problems for those equations, this one is of a ‘discrete cubic string’ type – a nonselfadjoint generalization of a classical inhomogeneous string – but presents

I NTEGRAL FUNCTIONS OF FINITE ORDER AND INFINITE PRODUCTS In this section we will prove how the logarithm of certain functions are bounded and then apply Jensen’s Formula to prove

Den genomförda studien syftade till att undersöka om patienter som, efter vårdinsats på plats, lämnats kvar på plats av ambulanspersonalen sökte vård på nytt inom ett

• DET NORMALA ÅLDRANDET LEDER TILL NEDSATT FUNKTION I ALLA.. NEDSATT FUNKTION I ALLA

Grunden till dessa tre delar är att vi ville framhäva bristen på kunskap och förståelse mellan patienter och vårdpersonalen och sedan öka denna kunskap och förståelse

Resultatet av denna studie ger en bild av hur ambulanspersonal handlägger patienter med skalltrauma där samtidig misstanke om alkoholpåverkan finns. Studien ger därmed en bild av