Lathund för journalister och andra som skriver om personer med

Download (0)

Full text

(1)

2015-06-10 10:11 CEST

Lathund för journalister och andra som skriver om personer med

utvecklingsstörning

Lathund för journalister och andra som skriver om personer med utvecklingsstörning

Vi har vid kontakter med journalister och andra som skriver om personer med utvecklingsstörning märkt att det finns en stor osäkerhet angående vilka ord som är korrekta att använda.

Vi på Riksförbundet FUB använder begreppet utvecklingsstörning. Ordet utvecklingsstörning används i lagar som LSS (Lag om stöd och service till

(2)

vissa funktionshindrade) och Skollagen.

De här begreppen används ibland istället för ordet utvecklingsstörning:

Intellektuell funktionsnedsättning – är det begrepp som finns i den svenska översättningen av diagnosmanualen DSM-5. DSM-manualen används över hela världen för att diagnostisera psykiska sjukdomar och

utvecklingsrelaterade tillstånd och ges ut av American Psychiatric Association.

Kognitiv funktionsnedsättning – är inte en synonym utan ett vidare begrepp som omfattar många olika funktionsnedsättningar som t.ex. Autism, demens, ADHD etc.

Begåvningshandikapp eller förståndshandikapp är andra ord som har använts.

Dessa ord är förlegade och bör inte användas. 2007 mönstrade

Socialstyrelsen ut ordet handikapp. Ordet ”kan upplevas som stigmatiserande och bör undvikas”, står det i rekommendationen.

Det är viktigt att tänka på att ingen människa är sin diagnos. Detta ställer till det för rubriksättare i media som ofta skriver ”utvecklingsstörd” om en

person. Vi rekommenderar att man skriver: ”person med utvecklingsstörning”

t.ex. Anna som har en utvecklingsstörning.

Funktionsnedsättning eller funktionshinder

Om man pratar om det som gäller en person använder man ordet

funktionsnedsättning. Utvecklingsstörningen är en nedsatt funktion i hjärnan, dvs. en intellektuell funktionsnedsättning. Andra nedsatta funktioner i andra delar av kroppen kan vara rörelsehinder, hörselnedsättning eller synskada.

Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Det innebär att det kan vara hinder att göra vissa saker när omgivningen inte är anpassad.

Exempel

Klara berättar att ibland förstår hon inte sina arbetsuppgifter. Det beror både

(3)

på att hon har en utvecklingsstörning (funktionsnedsättning) och på att uppgifterna är för svåra för henne (funktionshinder). Det kan också bero på det inte finns någon som har visat och förklarat hur man ska göra

(funktionshinder).

Lathunden finns även att ladda ner som PDF. 

Mer information om utvecklingsstörning finns här.

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 27 000

medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Kontaktpersoner

Christina Heilborn Presskontakt

FUB:s förbundssekreterare christina.heilborn@fub.se 08-508 866 61

070-268 73 11 Harald Strand Presskontakt

Riksförbundet FUB:s ordförande harald.strand@fub.se

076-315 24 54 08-508 866 57

(4)

Eva Borgström Presskontakt

Intressepolitisk samordnare eva.borgstrom@fub.se 08-508 866 31

072-368 47 69 Julia Henriksson Presskontakt förbundsjurist

julia.henriksson@fub.se 08-508 866 53

070-213 88 40 Judith Timoney Presskontakt Ombudsman

Intressepolitiskt påverkansarbete inom området arbete-och sysselsättning. Samordnare Inre Ringen Sverige. Sakkunnig fosterdiagnostik.

judith.timoney@fub.se 08-508 866 23

072-368 58 78 Victoria Sjöström Presskontakt kommunikatör

FUB:s och Inre Ringens webbplatser, sociala medier victoria.sjostrom@fub.se

08-508 866 38 072-368 51 29 Robert Öberg Presskontakt

ombudsman och projektsamordnare skola och utbildning, Arvsfondsprojekt robert.oberg@fub.se

08-508 866 60 070-209 23 43

(5)

Magnus Carlstedt Presskontakt

redaktör FUB:s tidning Unik magnus.carlstedt@fub.se 08 508 866 55

073 521 49 74

Figure

Updating...

References

Related subjects :