00. Protokollsutdrag § 141 Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i nämnderna 2016

22  Download (0)

Full text

(1)

Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordföranden i nämnderna för mandatperioden 2016-01-01 -2016-12-31

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår fullmäktige besluta följande:

1. För mandatperioden 2016-01-01 -2016-12-31 välj s ledamöter och ersättare i nämnderna enligt bilagda förteckningar 1-9.

2. Till ordförande i barn- och ungdomsnämnden för mandatperioden 2016-01-01 - 2016-12-31 väljs Soley Aksöz Lithborn (M), till l:e vice ordförande väljs vakant (KD) och till 2:e vice ordförande väljs Swapna Sharma (S).

3. Till ordförande i kultur- och fritidsnämnden för mandatperioden 2016-01-01 - 2016-12-31 väljs vakant (KD), till l:e vice ordförande väljs Edvin Alam (M) och till 2:e vice ordförande väljs Tänja

Bojovic (S).

4. Till ordförande i miljö- och byggnadsnämnden för mandatperioden 2016-01-01 -2016-12-31 väljs Oscar Ny strömer (M), till l:e vice ordförande väljs Gunnar Bergqvist (L) och till 2:e vice ordförande väljs Josefin Utas (MP).

5. Till ordförande i socialnämnden för mandatperioden 2016-01-01- 2016-12-31 väljs vakant (KD), till l:e vice ordförande väljs Marie Hård (M) och till 2:e vice ordförande väljs Richard Meyer (S).

6. Till ordförande i stadsbyggnadsnämnden för mandatperioden 2016- 01-01-2016-12-31 väljs Thomas Ardenfors (M), till l:e vice ordförande väljs vakant (KD) och till 2:e vice ordförande väljs Joakim Jonsson (S).

7. Till ordförande i trafik- och fastighetsnämnden för mandatperioden 2016-01-01-2016-12-31 väljs Moa Rasmusson (L), till l:e vice ordförande väljs Birgitta Schwinn (M) och till 2:e vice ordförande väljs Peter Godlund (MP).

8. Till ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för mandatperioden 2016-01-01 -2016-12-31 väljs vakant (L), till l:e vice ordförande väljs Åsa Söderbergh (M) och till 2:e vice

ordförande väljs Mette Hildingsson (S).

9. Till ordförande i valnämnden för mandatperioden 2016-01-01 - 2016-12-31 väljs Benkt Kullgard (M), till l:e vice ordförande väljs

Sign. Exp. datum Sign.

(2)

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2015-12-17

Sidan 12 av 72

Bo Johansson (L) och till 2:e vice ordförande väljs Siv Gustavsson (S).

10. Till ordförande i vård- och omsorgsnämnden för mandatperioden 2016-01-01 - 2016-12-31 väljs Anna-Lena Johansson (L), till l:e vice ordförande väljs Birgitta Sturesson (M) och till 2:e vice ordförande väljs Gunilla Hultman (S).

Sign. Exp. datum Sign.

(3)

Barn- och ungdomsnämnden

Ledamöter

Soley Aksöz Lithborn (M) Ordförande Rickard Truedsson (M)

Åsa Nybacka (M)

Vakant (KD) 1 :e vice ordförande Vakant (KD)

Magnus Blixt (L) Vakant (L)

Swapna Sharma (S) 2:e vice ordförande Juwanro Haddad (S)

Monika Wallström (MP) Qarina Ström (V)

Ersättare

Hanna Olofsson (M) Diana Mamendi (M) Anna Ademyr (M) Catarina Sannergren (M) Arman Karegar (L) Vakant (KD)

Felicia Margineanu (SP) Lars Vestberg (S) Ove Nilsson (S)

Farhiya Osman Mohamed (S) Agneta Garnström (MP)

Sign. Exp. datum Sign.

(4)

kW.

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll w \ Kommunfullmäktige

m

Sammanträdesdatum 2015-12-17

Sidan 14 av 72 Bilaga 2

Kultur- och fritidsnämnden

Ledamöter

Vakant (KD) Ordförande

Edvin Alam (M) 1 :e vice ordförande Margaretha Svegander (M)

Andras Patay (M) Henrik Thureson (L)

Ann-Charlotte Helmersson (L)

Tänja Bojovic (S) 2:e vice ordförande Bashar Tancro Hussein (S)

Jerker Dalunde (MP)

Ersättare

Birgitta Hultkvist (M) Cedric Forslund (M) Erik List (L)

Ann-Charlotte Erixon (L) Vahe Avetian (SP) Vakant (KD) Kerstin Edlund (S) Magnus Wretman (S) Elisabeth Hägglund (V)

Sign. Exp. datum Sign.

(5)

Miljö- och byggnadsnämnden

Ledamöter

Oscar Nyströmer (M) Ordförande Henrik von Vegesack (M)

Lennart Friis (M) Vakant (M)

Gunnar Bergqvist (L) 1 :e vice ordförande Vakant (KD)

Anne-Marie Leijon (S) Stig Nyman (S)

Josefin Utas (MP) 2:e vice ordförande

Ersättare

Inger Hjalmarsson Vertovec (M) Daniel Linden Remstam (M) Cecilia Sedigh (M)

Rikard Kaiser (L) Vakant (KD) RolfWagner(SP) Siv Enström (S) Jamileh Hashemi (S) Gunilla Wallén (MP)

Sign.

...A^z... m/^t....

Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

(6)

\W

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2015-12-17

Sidan 16 av 72 Bilaga 4

Socialnämnden

Ledamöter

Vakant (KD) Ordförande

Marie Hård (M) 1 :e vice ordförande Agneta Fraser (M)

Anders Hultkvist (M) Moa Rasmusson (L) Johan Edlund (L)

Richard Meyer (S) 2:e vice ordförande Karin Lundqvist (S)

Katarina Roa Godoy (S)

Ersättare

Peter Hellström (M) Kerstin Fryklund (M) Linda Söderberg (M) Paulina Brandberg (L) Vakant (KD)

Anki Elken (SP) Ola Asplund (S) Amanda Borg (S) Gunilla Wallén (MP)

(7)

Stadsbyggnadsnämnden

Ledamöter

Thomas Ardenfors (M) Ordförande Per Gibson (L)

Vakant (KD) 1 :e vice ordförande Joakim Jonsson (S) 2:e vice ordförande Peter Godlund (MP)

Ersättare Eva Tunér (M)

Marianne Lindmark (M) Maria Lindebro (L) Amira El-Bidawi (S) Tahir Qureshi (V)

Sign. Ordf. Ju^fefare Exp. datum Sign.

(8)

N3k

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2015-12-17

Sidan 18 av 72 Bilaga 6

Trafik- och fastighetsnämnden

Ledamöter

Moa Rasmusson (L) Ordförande

Birgitta Schwinn (M) 1 :e vice ordförande Henrik Ulfvarsson (M)

Maud Lindberg (M) Vakant (KD)

Vakant (KD)

Peter Godlund (MP) 2:e vice ordförande Roger Sjöberg (S)

Berit Forsberg (S)

Ersättare

Christer Mårtensson (M) Erik Fahl (M)

Amir Tork (M) Per Lindgren (L) Vakant (KD)

Göran Eidenert (SP) Lars-Olof Bäckman (S) Liv Wahlberg (S) Per Wångstedt (MP)

Sign.

JL*» tedL-

Ordf. Justefare Exp. datum Sign.

(9)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Ledamöter

Vakant (L) Ordförande

Åsa Söderbergh (M) 1 :e vice ordförande Åke Grafström (M)

Bo Halbert (M) Richard Javandi (M) Per Åkerström (L) Vakant (KD)

Mette Hildingsson (S) 2:e vice ordförande Nemanja Kovacevic (S)

Julia Mäkitalo Blent (S) Josef Sågar (MP)

Ersättare

Jessica Gustafsson (M) Veronica Liedberg (M) Gunilla Augustin (M) Britt-Marie Lindberg (L) Annika Dellås (L)

Vakant (KD)

Anders Lovén (SP) Jan Elieson (S) Oscar Martinpelto (S) Ewa Orento (MP) Britt-Marie Danestig (V)

Sign. Ordf. Exp. datum Sign.

(10)

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2015-12-17

Sidan 20 av 72 Bilaga 8

Valnämnden

Ledamöter

Benkt Kullgard (M) Ordförande Bo Johansson (L) 1 :e vice ordförande Vakant (KD)

Arne Lovén (SP) Margaretha Cantell (C)

Siv Gustavsson (S) 2:e vice ordförande Vakant (MP)

Tahir Qureshi (V) Vakant (SD)

Ersättare

Birgitta Schwinn (M) Peter Ahlström (L) Vakant (KD)

Harriet Goliath (SP) Eva Wenker (C) Bjarne Isacson (S) Vakant (MP)

Margaretha Pettersson (V) Vakant (SD)

Sign. Exp. datum Sign.

(11)

Vård- och omsorgsnämnden

Ledamöter

Anna-Lena Johansson (L) Ordförande Birgitta Sturesson (M) 1 :e vice ordförande Jan Kvistrum (M)

Mona Jacobs (M) Jan Elshult (M) Per-Olof Lisén (L) Vakant (KD)

Gunilla Hultman (S) 2:e vice ordförande Gunnar Ljungberg (S)

Ingrid Måhl (MP) Vakant (V)

Ersättare

Emilia Jarneman (M) Sören Ahlstedt (M) Karin Sundin (M) Jonas Syrén (M) Maria Lindebro (L) Vakant (KD)

Göran Eidenert (SP) Isis Nyampane (S) Mohamed Musa (S) Martin Persson (S) Ali Tehrani (MP)

Sign. Exp. datum Sign.

(12)

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2015-12-17

Sidan 22 av 72

Kommunfullmäktiges beslut

L För mandatperioden 2016-01-01 - 2016-12-31 väljs ledamöter och ersättare i nämnderna enligt bilagda förteckningar 1-9.

2. Till ordförande i barn- och ungdomsnämnden för mandatperioden 2016-01-01 -2016-12-31 väljs Soley Aksöz Lithborn (M), till l:e vice ordförande väljs Carlos Romero (KD) och till 2:e vice

ordförande väljs Swapna Sharma (S).

3. Till ordförande i kultur- och fritidsnämnden för mandatperioden 2016-01-01 - 2016-12-31 väljs Magnus Ramstrand (KD), till 1 :e vice ordförande väljs Edvin Alam (M) och till 2:e vice ordförande väljs Tänja Bojovic (S).

4. Till ordförande i miljö- och byggnadsnämnden för mandatperioden 2016-01-01 -2016-12-31 väljs Oscar Ny strömer (M), till l:e vice ordförande väljs Gunnar Bergqvist (L) och till 2:e vice ordförande väljs Josefin Utas (MP).

5. Till ordförande i socialnämnden för mandatperioden 2016-01-01- 2016-12-31 väljs Sonia Lunnergård (KD), till l:e vice ordförande väljs Marie Hård (M) och till 2:e vice ordförande väljs Richard Meyer (S).

6. Till ordförande i stadsbyggnadsnämnden för mandatperioden 2016- 01-01 - 2016-12-31 väljs Thomas Ardenfors (M), till l:e vice ordförande väljs Seppo Karmitsa (KD) och till 2:e vice ordförande väljs Joakim Jonsson (S).

7. Till ordförande i trafik- och fastighetsnämnden för mandatperioden 2016-01-01 - 2016-12-31 väljs Moa Rasmusson (L), till l:e vice ordförande väljs Birgitta Schwinn (M) och till 2:e vice ordförande väljs Peter Godlund (MP).

8. Till ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för mandatperioden 2016-01-01 -2016-12-31 väljs vakant (L), till l:e vice ordförande väljs Åsa Söderbergh (M) och till 2:e vice

ordförande väljs Mette Hildingsson (S).

9. Till ordförande i valnämnden för mandatperioden 2016-01-01- 2016-12-31 väljs Benkt Kullgard (M), till l:e vice ordförande väljs Bo Johansson (L) och till 2:e vice ordförande väljs Siv Gustavsson

10. Till ordförande i vård- och omsorgsnämnden för mandatperioden 2016-01-01 - 2016-12-31 väljs Anna-Lena Johansson (L), till l:e vice ordförande väljs Birgitta Sturesson (M) och till 2:e vice ordförande väljs Gunilla Hultman (S).

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

(S).

Sign. Exp. datum Sign.

(13)

Förtroendevalda PA-lön/Anna Fossto Samtliga nämnder

Kommunkalendern/Malin Westman Kommunsekreterare Anneli Tjäder

Sign. Exp. datum Sign.

(14)

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2015-12-17

Sidan 24 av 72 Bilaga 1

Barn- och ungdomsnämnden

Ledamöter

Soley Aksöz Lithborn (M) Ordförande Rickard Truedsson (M)

Åsa Nybacka (M)

Carlos Romero (KD) 1 :e vice ordförande Swen Bergling (KD)

Magnus Blixt (L) Vakant (L)

Swapna Sharma (S) 2:e vice ordförande Juwanro Haddad (S)

Monika Wallström (MP) Qarina Ström (V)

Ersättare

Hanna Olofsson (M) Diana Mamendi (M) Catarina Sannergren (M) Vakant (M)

Arman Karegar (L) Amal Karam (KD) Felicia Margineanu (SP) Lars Vestberg (S) Ove Nilsson (S)

Farhiya Osman Mohamed (S) Agneta Garnström (MP)

Sign. Sign.

(15)

Kultur- och fritidsnämnden

Ledamöter

Magnus Ramstrand (KD) Ordförande Edvin Alam (M) 1 :e vice ordförande Margaretha Svegander (M)

Andras Patay (M) Henrik Thureson (L)

Ann-Charlotte Helmersson (L)

Tänja Bojovic (S) 2:e vice ordförande Bashar Tancro Hussein (S)

Jerker Dalunde (MP)

Ersättare

Birgitta Hultkvist (M) Cedric Forslund (M) Erik List (L)

Ann-Charlotte Erixon (L) Vahe Avetian (SP) Jan Better (KD) Kerstin Edlund (S) Magnus Wretman (S) Elisabeth Hägglund (V)

Sign.

Ä::::.. G%ZL.

Ordf. Jwsferare Exp. datum Sign.

(16)

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2015-12-17

Sidan 26 av 72 Bilaga 3

Miljö- och byggnadsnämnden

Ledamöter

Oscar Nyströmer (M) Ordförande Henrik von Vegesack (M)

Lennart Friis (M)

Inger Hjalmarson Vertovec (M)

Gunnar Bergqvist (L) 1 :e vice ordförande Olle Ireblad (KD)

Anne-Marie Leijon (S) Stig Nyman (S)

Josefin Utas (MP) 2:e vice ordförande

Ersättare

Daniel Linden Remstam (M) Cecilia Sedigh (M)

Jonas Löfgren (M) Rikard Kaiser (L)

Gunnar Lunnergård (KD) RolfWagner (SP)

Siv Enström (S) Jamileh Hashemi (S) Gunilla Wallén (MP)

Sign. Exp. datum Sign.

(17)

Socialnämnden

Ledamöter

Sonia Lunnergård (KD) Ordförande Marie Hård (M) 1 :e vice ordförande Agneta Fraser (M)

Anders Hultkvist (M) Moa Rasmusson (L) Johan Edlund (L)

Richard Meyer (S) 2:e vice ordförande Karin Lundqvist (S)

Katarina Roa Godoy (S)

Ersättare

Peter Hellström (M) Kerstin Fryklund (M) Linda Söderberg (M) Paulina Brandberg (L) Gert Nordin (KD) Anki Elken (SP) Ola Asplund (S) Amanda Borg (S) Gunilla Wallén (MP)

(18)

SOLLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2015-12-17

Sidan 28 av 72 Bilaga 5

Stadsbyggnadsnämnden

Ledamöter

Thomas Ardenfors (M) Ordförande Per Gibson (L)

Seppo Karmitsa (KD) 1 :e vice ordförande Joakim Jonsson (S) 2:e vice ordförande Peter Godlund (MP)

Ersättare

Marianne Lindmark (M) Eva Tunér (M)

Maria Lindebro (L) Amira El-Bidawi (S) Tahir Qureshi (V)

C C.

Sign.

I

Ordf.

<3SL^L

Justerare Exp. datum Sign.

(19)

Trafik- och fastighetsnämnden

Ledamöter

Moa Rasmusson (L) Ordförande

Birgitta Schwinn (M) 1 :e vice ordförande Maud Lindberg (M)

Henrik Ultvarsson (M) Carlos Romero (KD) Irmeli Patricius (KD)

Peter Godlund (MP) 2:e vice ordförande Roger Sjöberg (S)

Berit Forsberg (S)

Ersättare Erik Fahl (M) Amir Tork (M)

Christer Mårtensson (M) Per Lindgren (L)

Karl-Åke Isaksson (KD) Göran Eidenert (SP) Lars-Olof Bäckman (S) Liv Wahlberg (S) Per Wångstedt (MP)

(20)

SNT] SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

« k Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2015-12-17

Sidan 30 av 72 Bilaga 7

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Ledamöter

Vakant (L) Ordförande

Åsa Söderbergh (M) 1 :e vice ordförande Bo Halbert (M)

Richard Javadi (M) Åke Grafström (M) Per Åkerström (L) Gunnar Rubensson (KD)

Mette Hildingsson (S) 2:e vice ordförande Nemanja Kovacevic (S)

Julia Mäkitalo Blent (S) Josef Sågar (MP)

Ersättare

Veronica Liedberg (M) Gunilla Augustin (M) Jessica Gustafsson (M) Britt-Marie Lindberg (L) Annika Dellås (L)

Maria Remstam (KD) Anders Lovén (SP) Jan Elieson (S) Oscar Martinpelto (S) Ewa Orento (MP) Britt-Marie Danestig (V)

Sign. Exp. datum Sign.

(21)

Valnämnden

Ledamöter

Benkt Kullgard (M) Ordförande Bo Johansson (L) 1 :e vice ordförande Ragnar Ståhle (KD)

Arne Lovén (SP) Margaretha Cantell (C)

Siv Gustavsson (S) 2:e vice ordförande Vakant (MP)

Tahir Qureshi (V) Ludvig Aspling (SD)

Ersättare

Birgitta Schwinn (M) Peter Ahlström (L) Jonas Hedman (KD) Harriet Goliath (SP) Eva Wenker (C) Bjarne Isacson (S) Vakant (MP)

Margaretha Pettersson (V) Kanokkaew Suttivises (SD)

(22)

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2015-12-17

Sidan 32 av 73 Bilaga 9

Vård- och omsorgsnämnden

Ledamöter

Anna-Lena Johansson (L) Ordförande Birgitta Sturesson (M) l:e vice ordförande Jan Kvistrum (M)

Mona Jacobs (M) Jan Elshult (M) Per-Olof Lisén (L) Eva Ireblad (KD)

Gunilla Hultman (S) 2:e vice ordförande Gunnar Ljungberg (S)

Ingrid Måhl (MP) Tahir Qureshi (V)

Ersättare

Emilia Jarneman (M) Jonas Syrén (M) Sören Ahlstedt (M) Karin Sundin (M) Maria Lindebro (L) Pia-Maria Bergius (KD) Göran Eidenert (SP) Isis Nyampane (S) Mohamed Musa (S) Martin Persson (S) A l i Tehrani (MP)

Sign. Exp. datum Sign.

Figure

Updating...

References

Related subjects :