• No results found

Bullerutredning Koskullskulle Ljudutbredning 2 meter ovan mark - Ekvivalent ljudnivå vägtrafik. Nuläge.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bullerutredning Koskullskulle Ljudutbredning 2 meter ovan mark - Ekvivalent ljudnivå vägtrafik. Nuläge."

Copied!
12
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Bullerutredning Koskullskulle

Ljudutbredning 2 meter ovan mark - Ekvivalent ljudnivå vägtrafik. Nuläge.

BILAGA 1a

Teckenförklaring

Planområde Bebyggelseförslag Övrigt förslag Befintlig bebyggelse

Ljudnivå ekv dB(A)

<= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 <

(2)

Skala A4 1:4000

0 40 80 120 160

m

Bullerutredning Koskullskulle

Ljudutbredning 5 meter ovan mark - Ekvivalent ljudnivå vägtrafik. Nuläge

BILAGA 1b

Teckenförklaring

Planområde Bebyggelseförslag Övrigt förslag Befintlig bebyggelse

Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5, Malmö

Datum: 2016-03-17

Ljudnivå ekv dB(A)

<= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 <

(3)

Bullerutredning Koskullskulle

Ljudutbredning 2 meter ovan mark - Ekvivalent ljudnivå vägtrafik. Prognosår 2030

BILAGA 2a

Teckenförklaring

Planområde Bebyggelseförslag Övrigt förslag Befintlig bebyggelse

Ljudnivå ekv dB(A)

<= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 <

(4)

5 1 47 60

2 52 66

6

1 54 65 2 57 68

8

1 54 66 2 55 67

11

1 48 65 2 50 66 12

1 48 64 2 50 65 13

1 45 58 2 45 59 14

1 44 55 2 45 55

1

1 54 65 2 56 69 4

1 52 63 2 54 66 2

1 53 67 2 56 69 3

1 51 66 2 54 68

10 1 48 65 2 49 66 7

1 51 64 2 55 68

9 1 52 68 2 53 68

15

1 53 63 2 53 65 16

1 55 65 2 57 66 17

1 54 65 2 55 66

Skala A4 1:4000

0 40 80 120 160

m

Bullerutredning Koskullskulle

Ljudutbredning 5 meter ovan mark ekvivalent ljudnivå och punktberäkning vid fasad ekvivalent- och maximalnivå för vägtrafik. Prognosår 2030.

BILAGA 2b

Teckenförklaring

Planområde Bebyggelseförslag Övrigt förslag Befintlig bebyggelse

1 Fasadpunkt

1 57 50 2 58 51 3 59 52

Nivåtabell vån/ekv/max

Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5, Malmö Datum: 2016-03-17

Ljudnivå ekv dB(A)

<= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 <

(5)

Bullerutredning Koskullskulle

Ljudutbredning 2 meter ovan mark - Maximal ljudnivå vägtrafik. Prognosår 2030.

BILAGA 2c

Teckenförklaring

Planområde Bebyggelseförslag Övrigt förslag Befintlig bebyggelse

Ljudnivå ekv dB(A)

<= 70

70 < <= 75

75 < <= 80

80 <

(6)

Skala A4 1:4000

0 40 80 120 160

m

Bullerutredning Koskullskulle

Ljudutbredning 5 meter ovan mark - Maximal ljudnivå vägtrafik. Prognosår 2030.

BILAGA 2d

Teckenförklaring

Planområde Bebyggelseförslag Övrigt förslag Befintlig bebyggelse

Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5, Malmö

Datum: 2016-03-17

Ljudnivå ekv dB(A)

<= 70

70 < <= 75

75 < <= 80

80 <

(7)

Bullerutredning Koskullskulle

Ljudutbredning 2 meter ovan mark - Ekvivalent ljudnivå tågtrafik. Prognosår 2030

BILAGA 3a

Teckenförklaring

Planområde Bebyggelseförslag Övrigt förslag Befintlig bebyggelse

Ljudnivå ekv dB(A)

<= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 <

(8)

Skala A4 1:4000

0 40 80 120 160

m

Bullerutredning Koskullskulle

Ljudutbredning 5 meter ovan mark - Ekvivalent ljudnivå tågtrafik. Prognosår 2030

BILAGA 3b

Teckenförklaring

Planområde Bebyggelseförslag Övrigt förslag Befintlig bebyggelse

Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5, Malmö

Datum: 2016-03-16

Ljudnivå ekv dB(A)

<= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 <

(9)

Bullerutredning Koskullskulle

Ljudutbredning 2 meter ovan mark - Maximal ljudnivå tågtrafik. Prognosår 2030.

BILAGA 3c

Teckenförklaring

Planområde Bebyggelseförslag Övrigt förslag Befintlig bebyggelse

Ljudnivå ekv dB(A)

<= 70

70 < <= 75

75 < <= 80

80 <

(10)

Skala A4 1:4000

0 40 80 120 160

m

Bullerutredning Koskullskulle

Ljudutbredning 5 meter ovan mark - Maximal ljudnivå tågtrafik. Prognosår 2030.

BILAGA 3d

Teckenförklaring

Planområde Bebyggelseförslag Övrigt förslag Befintlig bebyggelse

Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5, Malmö

Datum: 2016-03-16

Ljudnivå ekv dB(A)

<= 70

70 < <= 75

75 < <= 80

80 <

(11)

5 6

11

1 49 65 12

1 48 64 2 50 65 13

1 45 58 2 45 59 14

1 44 55 2 45 55

1

1 53 65 2 55 67 4

1 52 63 2 54 66 2

1 52 67 2 55 69 3

1 51 66 2 54 68

10 1 48 65 2 49 66 7

1 51 64 2 55 68

9 1 52 68 2 53 68

Bullerutredning Koskullskulle

Ljudutbredning 2 meter ovan mark, ekvivalentnivå, och punktberäkning vid fasad, vägtrafik. Bullerskärm i bostadsområde, 2 m hög. Prognosår 2030.

BILAGA 4

Teckenförklaring

Planområde Bebyggelseförslag Övrigt förslag Befintlig bebyggelse Bullerskärm

1 Fasadpunkt

1 57 50 2 58 51 3 59 52

Nivåtabell vån/ekv/max

Ljudnivå ekv dB(A)

<= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 <

(12)

1

1 51 60 2 53 63 2

1 52 67 2 55 69 3

1 51 66 2 54 68

4

1 49 58 2 51 60

5 1 43 55

2 47 58

6

1 51 62 2 53 62

7

1 51 64 2 55 68

8

1 52 62 2 52 62

9 1 52 68 2 53 68

10 1 48 65

2 49 66 11

1 49 65 2 50 66 12

1 48 64 2 50 65 13

1 45 58 2 45 59 14

1 44 55 2 45 55

15

1 52 63 2 53 65 16

1 53 65 2 54 65 17

1 53 65 2 54 66

Skala A4 1:4000

0 40 80 120 160

m

Bullerutredning Koskullskulle

Ljudutbredning 2 meter ovan mark, ekvivalentnivå, och punktberäkning vid fasad, vägtrafik. Bullerskärm vid Kullevägen, 1,5 m hög. Prognosår 2030.

BILAGA 5

Teckenförklaring

Planområde Bebyggelseförslag Övrigt förslag Befintlig bebyggelse Bullerskärm

1 Fasadpunkt

1 57 50 2 58 51 3 59 52

Nivåtabell vån/ekv/max

Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5, Malmö Datum: 2016-03-17

Ljudnivå ekv dB(A)

<= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 <

References

Related documents

[r]

[r]

[r]

Björkbacken BergkullaNorrskogen Lilla Nyby

Bilaga 01 Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark samt i beräkningspunkter Bilaga 02 Maximal ljudnivå 2 meter över mark från vägtrafik samt

Bilaga 01 Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark samt i beräkningspunkter Bilaga 02 Maximal ljudnivå 2 meter över mark från väg- och tågtrafik samt

A01 Leq24, Ekvivalent ljudnivå, 2 meter över mark för Samtlig vägtrafik och spårtrafik del 1 A02 Leq24, Ekvivalent ljudnivå, 2 meter över mark för Samtlig vägtrafik

A07 Samtliga vägar samt spårtrafik (Sammanlagrad), Ekvivalent ljudnivå, 2 meter över mark A08 Samtliga vägar samt spårtrafik (Sammanlagrad), Maximal ljudnivå, 2 meter över mark