• No results found

Bullerutredning Koskullskulle Ljudutbredning 2 meter ovan mark - Ekvivalent ljudnivå vägtrafik. Nuläge.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bullerutredning Koskullskulle Ljudutbredning 2 meter ovan mark - Ekvivalent ljudnivå vägtrafik. Nuläge."

Copied!
12
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Bullerutredning Koskullskulle

Ljudutbredning 2 meter ovan mark - Ekvivalent ljudnivå vägtrafik. Nuläge.

BILAGA 1a

Teckenförklaring

Planområde Bebyggelseförslag Övrigt förslag Befintlig bebyggelse

Ljudnivå ekv dB(A)

<= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 <

(2)

Skala A4 1:4000

0 40 80 120 160

m

Bullerutredning Koskullskulle

Ljudutbredning 5 meter ovan mark - Ekvivalent ljudnivå vägtrafik. Nuläge

BILAGA 1b

Teckenförklaring

Planområde Bebyggelseförslag Övrigt förslag Befintlig bebyggelse

Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5, Malmö

Datum: 2016-03-17

Ljudnivå ekv dB(A)

<= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 <

(3)

Bullerutredning Koskullskulle

Ljudutbredning 2 meter ovan mark - Ekvivalent ljudnivå vägtrafik. Prognosår 2030

BILAGA 2a

Teckenförklaring

Planområde Bebyggelseförslag Övrigt förslag Befintlig bebyggelse

Ljudnivå ekv dB(A)

<= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 <

(4)

5 1 47 60

2 52 66

6

1 54 65 2 57 68

8

1 54 66 2 55 67

11

1 48 65 2 50 66 12

1 48 64 2 50 65 13

1 45 58 2 45 59 14

1 44 55 2 45 55

1

1 54 65 2 56 69 4

1 52 63 2 54 66 2

1 53 67 2 56 69 3

1 51 66 2 54 68

10 1 48 65 2 49 66 7

1 51 64 2 55 68

9 1 52 68 2 53 68

15

1 53 63 2 53 65 16

1 55 65 2 57 66 17

1 54 65 2 55 66

Skala A4 1:4000

0 40 80 120 160

m

Bullerutredning Koskullskulle

Ljudutbredning 5 meter ovan mark ekvivalent ljudnivå och punktberäkning vid fasad ekvivalent- och maximalnivå för vägtrafik. Prognosår 2030.

BILAGA 2b

Teckenförklaring

Planområde Bebyggelseförslag Övrigt förslag Befintlig bebyggelse

1 Fasadpunkt

1 57 50 2 58 51 3 59 52

Nivåtabell vån/ekv/max

Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5, Malmö Datum: 2016-03-17

Ljudnivå ekv dB(A)

<= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 <

(5)

Bullerutredning Koskullskulle

Ljudutbredning 2 meter ovan mark - Maximal ljudnivå vägtrafik. Prognosår 2030.

BILAGA 2c

Teckenförklaring

Planområde Bebyggelseförslag Övrigt förslag Befintlig bebyggelse

Ljudnivå ekv dB(A)

<= 70

70 < <= 75

75 < <= 80

80 <

(6)

Skala A4 1:4000

0 40 80 120 160

m

Bullerutredning Koskullskulle

Ljudutbredning 5 meter ovan mark - Maximal ljudnivå vägtrafik. Prognosår 2030.

BILAGA 2d

Teckenförklaring

Planområde Bebyggelseförslag Övrigt förslag Befintlig bebyggelse

Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5, Malmö

Datum: 2016-03-17

Ljudnivå ekv dB(A)

<= 70

70 < <= 75

75 < <= 80

80 <

(7)

Bullerutredning Koskullskulle

Ljudutbredning 2 meter ovan mark - Ekvivalent ljudnivå tågtrafik. Prognosår 2030

BILAGA 3a

Teckenförklaring

Planområde Bebyggelseförslag Övrigt förslag Befintlig bebyggelse

Ljudnivå ekv dB(A)

<= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 <

(8)

Skala A4 1:4000

0 40 80 120 160

m

Bullerutredning Koskullskulle

Ljudutbredning 5 meter ovan mark - Ekvivalent ljudnivå tågtrafik. Prognosår 2030

BILAGA 3b

Teckenförklaring

Planområde Bebyggelseförslag Övrigt förslag Befintlig bebyggelse

Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5, Malmö

Datum: 2016-03-16

Ljudnivå ekv dB(A)

<= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 <

(9)

Bullerutredning Koskullskulle

Ljudutbredning 2 meter ovan mark - Maximal ljudnivå tågtrafik. Prognosår 2030.

BILAGA 3c

Teckenförklaring

Planområde Bebyggelseförslag Övrigt förslag Befintlig bebyggelse

Ljudnivå ekv dB(A)

<= 70

70 < <= 75

75 < <= 80

80 <

(10)

Skala A4 1:4000

0 40 80 120 160

m

Bullerutredning Koskullskulle

Ljudutbredning 5 meter ovan mark - Maximal ljudnivå tågtrafik. Prognosår 2030.

BILAGA 3d

Teckenförklaring

Planområde Bebyggelseförslag Övrigt förslag Befintlig bebyggelse

Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5, Malmö

Datum: 2016-03-16

Ljudnivå ekv dB(A)

<= 70

70 < <= 75

75 < <= 80

80 <

(11)

5 6

11

1 49 65 12

1 48 64 2 50 65 13

1 45 58 2 45 59 14

1 44 55 2 45 55

1

1 53 65 2 55 67 4

1 52 63 2 54 66 2

1 52 67 2 55 69 3

1 51 66 2 54 68

10 1 48 65 2 49 66 7

1 51 64 2 55 68

9 1 52 68 2 53 68

Bullerutredning Koskullskulle

Ljudutbredning 2 meter ovan mark, ekvivalentnivå, och punktberäkning vid fasad, vägtrafik. Bullerskärm i bostadsområde, 2 m hög. Prognosår 2030.

BILAGA 4

Teckenförklaring

Planområde Bebyggelseförslag Övrigt förslag Befintlig bebyggelse Bullerskärm

1 Fasadpunkt

1 57 50 2 58 51 3 59 52

Nivåtabell vån/ekv/max

Ljudnivå ekv dB(A)

<= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 <

(12)

1

1 51 60 2 53 63 2

1 52 67 2 55 69 3

1 51 66 2 54 68

4

1 49 58 2 51 60

5 1 43 55

2 47 58

6

1 51 62 2 53 62

7

1 51 64 2 55 68

8

1 52 62 2 52 62

9 1 52 68 2 53 68

10 1 48 65

2 49 66 11

1 49 65 2 50 66 12

1 48 64 2 50 65 13

1 45 58 2 45 59 14

1 44 55 2 45 55

15

1 52 63 2 53 65 16

1 53 65 2 54 65 17

1 53 65 2 54 66

Skala A4 1:4000

0 40 80 120 160

m

Bullerutredning Koskullskulle

Ljudutbredning 2 meter ovan mark, ekvivalentnivå, och punktberäkning vid fasad, vägtrafik. Bullerskärm vid Kullevägen, 1,5 m hög. Prognosår 2030.

BILAGA 5

Teckenförklaring

Planområde Bebyggelseförslag Övrigt förslag Befintlig bebyggelse Bullerskärm

1 Fasadpunkt

1 57 50 2 58 51 3 59 52

Nivåtabell vån/ekv/max

Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5, Malmö Datum: 2016-03-17

Ljudnivå ekv dB(A)

<= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 <

References

Related documents

A07 Samtliga vägar samt spårtrafik (Sammanlagrad), Ekvivalent ljudnivå, 2 meter över mark A08 Samtliga vägar samt spårtrafik (Sammanlagrad), Maximal ljudnivå, 2 meter över mark

Figur 4 – Ekvivalent ljudutbredning två meter ovan mark och punktberäkning vid fasad med dagens trafiksituation för planområdet.. Figur 5 – Ljudutbredning maximalnivå två

Bilaga 01 Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark samt i beräkningspunkter, inklusive maximalnivåer från godståg.. Bilaga 02 Maximal ljudnivå 2 meter över mark samt

Bilaga 01 Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark samt i beräkningspunkter, inklusive maximalnivåer från godståg.. Bilaga 02 Maximal ljudnivå 2 meter över mark samt

Ljudutbredning av ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark utan skärmande byggnader utmed E18 och mot Mälarbanan redovisas på bilaga A03... 5.2.2

Beräkningar av ekvivalent och maximal ljudnivå från vägtrafik har utförts vid fasad per våningsplan och 1,5 meter över mark med trafik för prognos år 2040.. 4.1

Ekvivalent ljudnivå på dessa ritningar redovisar sammanlagrad ljudnivå från trafik på Ostlänken samt befintlig statlig infrastruktur så som E4, Södra stambanan och

[r]

Avsteg görs från riktvärde för ekvivalent ljudnivå inomhus i alla rum.

[r]

[r]

Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur Maximal ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur.. 0 125 250

Bullerutbredningskarta som redovisar maximal ljudnivå från vägtrafik vid den mest belastade timmen för utbyggnadsalternativet, 2 meter över mark. Bilaga 10:

Bullerutbredningskarta som redovisar maximal ljudnivå från vägtrafik vid den mest belastade timmen för utbyggnadsalternativet, 2 meter över mark. Bilaga 10:

[r]

[r]

[r]

Björkbacken BergkullaNorrskogen Lilla Nyby

ändringen i förordningen, jakt skall upplåtas till den som är fast bosatt i Sverige, jakt får upplåtas till övriga.... Restriktioner

Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark vid bostäder efter att tillfartsvägen tagits i bruk6. Maximal ljudnivå 1,5 meter över mark vid bostäder innan tillfartsvägen tagits

A01 Leq24, Ekvivalent ljudnivå, 2 meter över mark för Samtlig vägtrafik och spårtrafik del 1 A02 Leq24, Ekvivalent ljudnivå, 2 meter över mark för Samtlig vägtrafik

Bilaga 01 Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark samt i beräkningspunkter Bilaga 02 Maximal ljudnivå 2 meter över mark från vägtrafik samt

Bilaga 01 Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark samt i beräkningspunkter Bilaga 02 Maximal ljudnivå 2 meter över mark från väg- och tågtrafik samt