Kort med frågor kopplade till filmen

12  Download (0)

Full text

(1)

Kort med frågor kopplade till filmen

Här finner du ett antal frågor som kan användas i anslutning till filmen eller helt fristående. Se dem som ett

stöd för att formulera egna frågor och få igång en diskussion.

Tänk på sammansättningen av den grupp där

diskussionen ska föras. Många frågor kan tas upp såväl med poliser som med ungdomar och andra grupper, medan andra kanske är mer relevanta för bara polisen,

eller bara ungdomar. Inte sällan handlar det om att formulera om frågorna så att de fungerar med olika

målgrupper.

(2)

En av poliserna i filmen säger att man under

Ge och Ta-utbildningen ”hittar ett nytt sätt att prata med varandra på”…

Beskriv hur det ”nya” sättet att prata med varandra kan se ut.

Vad skiljer det ”nya” sättet och det

”gamla” sättet från varandra?

(3)

Reflektioner från tidigare Ge och Ta-dagar!

• Media?

• Bilden av polisen i andra länder?

• Generationsskillnader?

• Klassfråga? (Rik–Fattig, föräldrars utbildningsbakgrund)

• Kamrater?

• Tidigare erfarenheter - Egna eller andras?

Varför tror du/ni att en del ungdomar inte ser

polisyrket som något ”hederligt” jobb?

(4)

Reflektioner från tidigare Ge och Ta-dagar!

• Trygghet?

• Makt?

• Tillhörighet?

• Praktisk? (lätt att känna igen, slitstark, behöver inte använda sina egna kläder)

Vad betyder Polisuniformen för dig/er

som ungdomar?

(5)

Reflektioner från tidigare Ge och Ta-dagar!

• Trygghet?

• Rädsla?

• Provocerande?

Vad tror du/ni att uniformen betyder för Polisen?

(6)

Reflektioner från tidigare Ge och Ta-dagar!

• Media och film?

• Kamrater?

• Egna erfarenheter?

• Föräldrarna?

Varifrån kommer bilden av den ”våldsamma”

Polisen? Hur påverkar den ungdomars syn på

polisen? Hur påverkar den poliserna?

(7)

Reflektioner från tidigare Ge och Ta-dagar!

Förstå ungdomars syn på var gränsen för kriminalitet går (undanhålla information, minderårig som dricker, vilken klass av droger, klottra etc.)

Förstå vad som påverkar ungdomars benägenhet att lita på polisen eller ifrågasätta polisen

Förstå hur föräldrarna ser på polisen

Förstå betydelsen av relationsbyggande utan att det är ”skarpt läge”

Vad behöver Poliser förstå om ungdomars ”vardag”

i dagens samhälle för att på ett trovärdigt sätt kunna arbeta med att sänka brottligheten och

förebygga kriminalitet bland unga?

(8)

Reflektioner från tidigare Ge och Ta-dagar!

Polisen ska skydda alla

Det finns alla sorters poliser, men de ska alla följa samma riktlinjer, lagar och regler

Poliser försöker göra sitt jobb efter bästa förmåga – de är inte ute efter att jäklas

Poliser är inte mer än människor – om de får höra glåpord en hel dag påverkar det tålamodet till slut. Det får dock aldrig agera inkorrekt hur mycket de än tappar tålamodet, men de kanske inte orkar vara lika snälla och förstående

Alla människor har fördomar, men polisens verksamhet är byggd kring att enskilda polisers fördomar ska hanteras

Många har fördomar om poliser, som inte alltid är så positiva & lätta att handskas med för polisen

Vad behöver ungdomar förstå om Polisers roll,

funktion och ”vardag” i dagens samhälle?

(9)

Reflektioner från tidigare Ge och Ta-dagar!

• Hur ser man på den inre tryggheten hos varandra som kollegor?

• Om någon inte besitter den tryggheten, hur märks det?

• Vad bör göras av kollegor och myndigheten för att hantera uttryck för bristande professionalitet?

Polisen Göran pratar i filmen om att ”den inneboende tryggheten skaffar man sig under resans gång och den

kommer med åren och erfarenheten”. Är det så?

(10)

Reflektioner från tidigare Ge och Ta-dagar!

• Vad är ditt ansvar i bemötandet med allmänheten?

• Lagar – regler?

• Vilken är chefens roll?

• Vad kan du och bör du göra när du ser en kollega passera gränsen för det tillåtna, eller som är passiv inför kollegors bristande professionalitet?

Om du som polis inte känner igen bilden av den

”våldsamma” polisen - hur skall bilden då

förändras?

(11)

Reflektioner från tidigare Ge och Ta-dagar!

• Vilka eller vem/vad kan tänkas påverka bilden av polisen? Vilken roll har kamraterna, föräldrarna, lärare, media, kollegor m.fl.?

Om bilden av den ”våldsamma” polisen inte känns

igen, hur skulle den kunna förändras?

(12)

Reflektioner från tidigare Ge och Ta-dagar!

Påtala det direkt på plats

• Ta kollegan åt sidan och prata med henne/honom

• Det räcker med att jag tar mitt eget ansvar

• Ta upp det på nästa arbetsplatsträff

• Ta upp det med chefen

Annat

Som kollega, hur skall du agera mot en polis som

”sitter med armarna i kors och inte bjuder till”

i olika sammanhang?

Figure

Updating...

References

Related subjects :