Upphandlingar av varor och tjänster överstigande 20 basbelopp

Download (0)

Full text

(1)

Landstinget Blekinge 2016-08-10 Ärendenr 2016/01046 Landstingsservice Dokumentnr

Christin Samuelsson 2016/01046-2

Till landstingsstyrelsen

Upphandlingar av varor och tjänster överstigande 20 basbelopp

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att fastställa upphandlingar överstigande 20 basbelopp enligt bifogat underlag att uppdra till förvaltningschefen för Landstingsservice att genomföra upphandlingar

enligt bifogat underlag

Karlskrona som ovan

Peter Lilja

Landstingsdirektör

Per Johansson Förvaltningschef Landstingsservice

(2)

Upphandlingar med årligt värde överstigande 20 basbelopp Upphandling Bedömt årligt värde Samverkan Handläggande landsting/region Beskrivning Gånghjälpmedel 2,0 mnkr Ja Landstinget

Blekinge Nuvarande avtal sträcker sig tom 2017-04-30. Samupphandling tillsammans med regionerna Halland, Skåne och Kronoberg.

Sitt och ryggdynor 1,6 mnkr Ja Region Halland Nuvarande avtal löper ut 2016-12-31. Upphandlingen avser sitt och ryggdynor främst avsedda för hemsjukvård.

Lagerhållning distribution av

inkontinensprodukter 2,3 mnkr Ja Växjö kommun Nuvarande avtal löper ut 2017-03-31. Upphandlingen avser lagerhållning och distribution av inkontinensprodukter till patienternas bostad/inrättning.

Elektriska rullstolar 1,8 mnkr Ja Region Skåne Nuvarande avtal sträcker sig tom 2017-03-31. Samupphandling tillsammans med regionerna Halland och Skåne

Figure

Updating...

References

Related subjects :