• No results found

Handlingsplan för förtroendevalda vid hot, våld och trakasserier i Landstinget Blekinge

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Handlingsplan för förtroendevalda vid hot, våld och trakasserier i Landstinget Blekinge"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Landstingsdirektörens stab Planeringsavdelningen Sten Eklund 2016-02-03 Ärendenummer: 2016/00143 Dokumentnummer: 2016/00143-1 Landstingsstyrelsen

Handlingsplan för förtroendevalda vid hot, våld och

trakasserier i Landstinget Blekinge

Bakgrund

Att förtroendevalda utsätts för hot och våld eller trakasserier på grund av sitt politiska uppdrag är ett hot mot det demokratiska systemet på flera sätt. Dels kan det bli svårare att rekrytera och behålla politiker och dels kan vårt öppna samhälle påverkas om för många skyddsåtgärder måste sättas in. I slutändan kan även den demokratiska beslutsprocessen påverkas.

En viktig utgångspunkt i arbetet med att förebygga hot och våld mot förtroendevalda är att göra detta systematiskt. Denna handlingsplan ska utgöra ett stöd i det systematiska arbetet för att minimera eller eliminera risker och effekter av risker.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna handlingsplan för förtroendevalda vid hot, våld och trakasserier i Landstinget Blekinge.

Karlskrona enligt ovan

Landstingsdirektör

References

Related documents

Nybro kommun har genom denna riktlinje tagit beslut om att det för de förtroendevalda, trots att de inte är anställda och därför inte omfattas av kommunens interna rutiner

Kommunstyrelsen ansvarar för att det finns resurser för att planera genomförandet av strategin för arbetet mot hot, våld och trakasserier på övergripandenivå. Kommunstyrelsen

Ansvarig för att hantera hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Skurups kommun är

Förslag till Riktlinjer vid hot, våld, hat och trakasserier som riktas mot förtroendevalda i SDN Östra Göteborg har tagits fram för beslut av stadsdelsnämnden.. Förslag

Kontakta snarast (på kontorstid) kommunens säkerhetsenhet SKA och (efter kontorstid) kommunchefen för samråd om du blir utsatt för otillåten påverkan.. Otillåten påverkan ska

Förtroendevalda ansvarar för att följa riktlinjerna och rapportera eventuell incidenten till gruppledare och till Härnösands kommuns säkerhetsansvarige via telefon

Torsås kommun har genom denna riktlinje tagit beslut om att det för de förtroendevalda, trots att de inte är anställda och därför inte omfattas av kommunens interna rutiner

De brottsliga handlingarna måste bestå av någon eller några av följande brott: misshandel, olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott eller olaga intrång, ofredande, sexuellt