Val av fem ledamöter och fem ersättare i Blekinge läns viltförvaltningsdelegation för åren 2019 - 2022

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Sid 1 (1)

Kanslienheten 2018-11-14 Ärendenummer 2018/01789

Martina Leinvall Dokumentnummer 2018/01789-1

Till Landstingsfullmäktige

Val av fem ledamöter och fem ersättare i Blekinge

läns viltförvaltningsdelegation för åren 2019 - 2022

Valberedningen föreslår landstingsfullmäktige besluta

1. Att till ledamöter utse A

A S/V S/V SD

2. Att till ersättare utse A A S/V S/V SD

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige sedermera kallas regionfullmäktige från och med 1 januari 2019, har att förrätta val av ledamöter och ersättare till Blekinge läns viltförvaltningsdelegation för åren 2019 – 2022.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja

Figure

Updating...

References

Related subjects :