Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1)

2020-08-17

Finansdepartementet Karin Pilsäter

070-382 65 55 karin.pilsater@tco.se TCO 114 94 Stockholm Org nr: 802003-5252 Besöksadress Linnégatan 14 Stockholm Leveransadress: Linnégatan 12 114 47 Stockholm Tel: 08 – 782 91 00 www.tco.se info@tco.se

Ytterligare skattesänkningar för personer över

65 år

Fi2020/02952/S1

TCO har beretts möjlighet att lämna yttrande över förslaget till ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år genom ytterligare förhöjt grundavdrag.

TCO kan instämma i att skatten på pensionsinkomster bör vara likvärdig med beskattning av arbetsinkomster, då de är i en

bemärkelse uppskjuten lön. Enligt förslaget dras dock gränsen för det förhöjda grundavdraget vid 65 år.

Samtidigt beskattas arbetsinkomster för personer över 65 år avsevärt lägre än för personer under 65.

Vi kan inte se logiken i att pensionsinkomster beskattas olika beroende på vilken ålder pensionsmottagaren har.

Skillnaderna i formen för beskattning av dessa inkomster talar tydligt för att det behövs en samlad översyn av inkomstskatterna. En sådan ingår i Januariavtalet. TCO vill uppmana regeringen att påbörja detta arbete.

För övrigt anser vi att det är angeläget att inkomstpensionen blir högre genom att avsättningen ökas med höjda pensionsavgifter. Andra skattesänkningar minskar det utrymmet.

Även detta är ett argument för en bred skattereform.

Therese Svanström Karin Pilsäter Ordförande Utredare

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :