Remissyttrande över Förslag till förordning om statligt lån till arrangörer av paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 Remissyttrande

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

______________________

1 (1)

Remissyttrande

Datum 2020-12-10 Diarienummer FST 2020/544 Regeringskansliet Näringsdepartementet n.remissvar@regeringskansliet.se n.delning.bi@regeringskansliet.se Dnr N2020/02921

Remissyttrande över Förslag till förordning om

statligt lån till arrangörer av paketresor till följd av

spridningen av sjukdomen covid-19

Förvaltningsrätten i Stockholm har, utifrån de utgångspunkter som domstolen har att beakta, inget att invända mot innehållet i förslaget. Förvaltningsrätten vill dock lämna följande kommentar.

I förordningen föreslås att beslut om att helt eller delvis inte bevilja researrangörslån får överklagas till allmän förvaltningsdomstol i enlighet med 40 § förvaltningslagen (2017:900). Även om det är svårt att bedöma vilka konsekvenser förslaget får, vill förvaltningsrätten i detta sammanhang framföra att en ökad måltillströmning, även i mindre mängd, påverkar domstolens verksamhet. Det är därför viktigt att domstolarna tilldelas nödvändiga resurser för att målen ska kunna avgöras med hög kvalitet och effektivitet.

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Håkan Åberg efter föredragning av föredragande juristen Ebba Salomonsson.

Håkan Åberg

Ebba Salomonsson

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :