Upphandling av varor och tjänster över 20 basbelopp, landstingsstyrelsen december 2017

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Lanstinget Blekinge 2018-01-08 Ärende: 2017/01668 Landstingsservice

Christin Samuelsson Dokument: 2017/01668-1

Upphandling av varor och tjänster över 20

basbelopp, landstingsstyrelsen december 2017

I bifogat underlag finns beskrivningar av nedanstående upphandlingar av varor och tjänster. Upphandling

1.1 Anestesi och IVA-produkter

(ärende 2017/01576 i Nämnden för Blekingesjukhuset) 1.2 Dentala implantat Folktandvården

(ärende 2017/01577 i Nämnden för primärvård och folktandvård) 1.3 Intern utskrift som tjänst

1.4 Livsmedel frukt och grönt

1.5 Webpublicering och drift för den nya regionens externa webplatser Landstingsstyrelsen förslås besluta

att fastställa upphandlingar enligt bifogat underlag

Karlskrona dag som ovan

Peter Lilja

Landstingsdirektör

Figure

Updating...

References

Related subjects :