• No results found

Appar som gör det enklare för alla att laga mat

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Appar som gör det enklare för alla att laga mat"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Appar som gör det enklare för alla

att laga mat

– Två riktiga App-titretare

Vi som har gjort MatGlad och MatGlad – helt enkelt.

Hushållningssällskapet Väst har ett övergripande ansvar för båda projekten, MatGlad och MatGlad – helt enkelt.

Dessa har utvecklats i samarbete med FUB, Attention, Grunden Media, Primacura Media och boende på service- och gruppbostäder i Borås Stad och Alingsås Kommun.

Projekt MatGlad stöds av Allmänna Arvsfonden.

Projekt MatGlad – helt enkelt stöds av Post- och Telestyrelsen. PTS innovationspris ”Förenkla för föräldrar” 2014.

MatGlad utvecklare och styrgrupp:

• Hushållningssällskapet Väst:

Margareta Frost-Johansson och Eleonor Schütt

• Borås Stad: Birgitta Toll

• Alingsås Kommun: Lotta Persson

• KOM design: Per Fång

• Wopii development: Niklas Meyerson och Hjalmar Lindskog

Hushållningssällskapen är en modern organisa- tion med lång historia. Sedan början på 1900-talet har matkonsulterna varit en aktiv del av verksamheten som även innefattar kunskapsområden som Landsbygd och Lantbruk. Idag finns vi i 17 olika regioner i Sverige, från Skåne till Norrbotten. Sammanlagt inom Hushåll- ningssällskapen finns cirka 700 medarbetare.

Gå in på www.hushallningssallskapet.se, för mer information om Hushållningssällskapen.

För mer information om MatGlad

Kontakta Margareta Frost-Johansson, projektledare, Hushållningssällskapet Väst, telefon 0521-72 55 60.

Mer information hittar du på www.matglad.nu

”Gilla” MatGlad på Facebook, www.facebook.com/matglad.nu Läs även om MatGlad projektet på

www.arvsfondsprojekten.se/projekt/matglad

KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID KUNSKAP FÖR

LANDETS FRAMTID KUNSKAP FÖR

LANDETS FRAMTID VINNARE AV

(2)

MatGlad för inspiration och stöd

Vad är MatGlad och MatGlad – helt enkelt?

MatGlad är ett hjälpmedel för att kunna planera och laga dagens måltider. Maträtterna presenteras med aptitretande bilder och på ett pedagogiskt sätt leds du genom planering och tillagning.

MatGlad – helt enkelt, är en vidareutveckling av MatGlad för dig som inte kan läsa. Här presenteras rätterna med samma härliga bilder! Men tillagningsanvisningarna är i form av bild, film, text och inläst tal.

Båda MatGlad-apparna tar hjälp av modern teknik.

MatGlad laddas ner som app till läsplatta eller smartphone.

MatGlad kan också nås via webben om du använder datorn som hjälpmedel.

MatGlad – helt enkelt, hämtar du från webben. Den är anpas- sad för både dator, läsplattor och smartphones.

Alla kan använda MatGlad

MatGlad gör det enklare och roligare att laga mat för både nybörjare och lite mer vana matlagare. MatGlad ska bidra till att ge matlust och matglädje. Alla kan lyckas!

Varför en App?

En app ger helt nya möjligheter att följa ett recept jämfört med en vanlig kokbok. Tydliga bilder och symboler, smarta inköpslistor och recept upplagda i korta beskrivningar steg för steg gör matlagningen enklare och roligare.

Var hittar man MatGlad?

På vår hemsida www.matglad.nu hittar du länkar till App Store och Google Play där du kostnadsfritt kan hämta appen Mat- Glad. Där finns även en länk till webb-versionen av MatGlad.

Här hittar du också länken till MatGlad – helt enkelt.

»MatGlad-appen ska vara enkel och rolig

att använda, samt bidra till matlust och

matglädje«

References

Related documents

• E.ON, elledningar som ansluter till den befintliga nätstationen på Härnevi 71:1, samt till det befintliga bostadshuset på Härnevi 31:1 ligger i Köpmanvägen

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostadsändamål och möjliggöra en utökning av befintlig bostadsfastighet, genom att minska prickad mark samt

PROTEIN EFTER HUMÖR & KLIMATTÄNK Tanken med konceptet är att du enkelt ska kunna byta ut kött, fågel eller fisk mot smarriga vegetariska alternativ såsom Falafel, Vegobullar

Vill du veta mer om det nya interaktiva spelet GoGlad och hur det kan användas för att motivera till rörelse på ett roligt sätt inom t ex LSS- och funktionshinderverksamheten..

■ Hushållningssällskapet Väst står bakom Matglad som använder ny teknik för att inspi- rera alla som av olika skäl inte kan eller vill använda en traditionell kokbok. ■

De pekar på Östergötland och menar att de lyckades korta köerna när man införde vårdval 2013, men att hörselvården blivit betydligt sämre!. Bland annat pekar man på att

[r]

Antalet aktieägare uppgick per den 31 decem- ber 2008 till 6 559 stycken. Årsstämma skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman fastställs