• No results found

Daglig verksamhet LSS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Daglig verksamhet LSS"

Copied!
34
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Mark

(2)

2

som genomförs för flera olika målgrupper och verksamheter inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet.

Undersökningen har hanterats av analysföretaget Enkätfabriken på uppdrag av medverkande kommuner och privata aktörer.

Deltagandet i undersökningarna var frivilligt och kommunerna samt de privata aktörerna fick själva bestämma vilka delar av verksamheterna de genomförde undersökningen inom.

Denna rapport gäller: Daglig verksamhet LSS

Mer information om undersökningen finns på:

https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/socialtjanstbrukarundersokningar.15329.html samt

www.enkatfabriken.se/skr

Tillvägagångssätt

Insamlingsmetoden är i grunden en webbenkät med unika inloggningskoder för varje brukare. Det innebär att en brukare enbart kan svara på respektive enkät en gång, vilket är en grund för att resultat och svarsfrekvens ska vara korrekt.

Kommuner som önskat har även haft möjlighet att använda pappersenkäter. Resultatet från pappersenkäter har matats in i webbenkätverktyget av antingen kommunernas eller Enkätfabrikens personal.

Svarsfrekvens

Antal brukare som erbjöds att svara på enkäten var 155. Totalt sett har 122 svar inkommit. Det innebär en svarsfrekvens om 79 procent.

(3)

3

Får du bestämma om saker som är viktiga för dig i din dagliga verksamhet?

Antal svar: 122

73%

24%

3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja Ibland Nej

(4)

Fotnot: Alla kolumner i tabellen summerar till 100% 4

Får du bestämma om saker som är viktiga för dig i din dagliga verksamhet?

Nationellt Mark

Antal svar 9771 122

Ja 75 % 73 %

Ibland 20 % 24 %

Nej 4 % 3 %

(5)

Antal svar ’Kvinna’: 59 5

Antal svar ’Man’: 58

69%

29%

2%

78%

17%

5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja Ibland Nej

Kvinna Man

Får du bestämma om saker som är viktiga för dig i din dagliga verksamhet?

(6)

88%

9% 3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja Ibland Nej

6

Får du den hjälp du vill ha i din dagliga verksamhet?

Antal svar: 116

(7)

Fotnot: Alla kolumner i tabellen summerar till 100% 7

Får du den hjälp du vill ha i din dagliga verksamhet?

Nationellt Mark

Antal svar 9717 116

Ja 86 % 88 %

Ibland 11 % 9 %

Nej 3 % 3 %

(8)

Antal svar ’Kvinna’: 57 8

Antal svar ’Man’: 55

86%

12% 2%

91%

5% 4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja Ibland Nej

Kvinna Man

Får du den hjälp du vill ha i din dagliga verksamhet?

(9)

85%

9% 6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja Ibland Nej

9

Är det du gör på din dagliga verksamhet viktigt för dig?

Antal svar: 119

(10)

Fotnot: Alla kolumner i tabellen summerar till 100% 10

Är det du gör på din dagliga verksamhet viktigt för dig?

Nationellt Mark

Antal svar 9738 119

Ja 84 % 85 %

Ibland 13 % 9 %

Nej 3 % 6 %

(11)

Antal svar ’Kvinna’: 59 11

Antal svar ’Man’: 56

86%

8% 5%

88%

9% 4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja Ibland Nej

Kvinna Man

Är det du gör på din dagliga verksamhet viktigt för dig?

(12)

12

Bryr sig personalen på din dagliga verksamhet om dig?

Antal svar: 119

87%

13%

1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja Ibland Nej

(13)

Fotnot: Alla kolumner i tabellen summerar till 100% 13

Bryr sig personalen på din dagliga verksamhet om dig?

Nationellt Mark

Antal svar 9751 119

Ja 89 % 87 %

Ibland 8 % 13 %

Nej 2 % 1 %

(14)

Antal svar ’Kvinna’: 57 14

Antal svar ’Man’: 57

86%

14%

0%

89%

9% 2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja Ibland Nej

Kvinna Man

Bryr sig personalen på din dagliga verksamhet om dig?

(15)

74%

24%

3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Alla Några Ingen

15

Pratar personalen på din dagliga verksamhet med dig så att du förstår vad de menar?

Antal svar: 118

(16)

Fotnot: Alla kolumner i tabellen summerar till 100% 16

Pratar personalen på din dagliga verksamhet med dig så att du förstår vad de menar?

Nationellt Mark

Antal svar 9749 118

Alla 78 % 74 %

Några 20 % 24 %

Ingen 2 % 3 %

(17)

Antal svar ’Kvinna’: 55 17

Antal svar ’Man’: 58

73%

25%

2%

76%

21%

3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Alla Några Ingen

Kvinna Man

Pratar personalen på din dagliga verksamhet med dig så att du förstår vad de menar?

(18)

73%

23%

4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Alla Några Ingen

18

Förstår personalen på din dagliga verksamhet vad du säger?

Antal svar: 118

(19)

Fotnot: Alla kolumner i tabellen summerar till 100% 19

Förstår personalen på din dagliga verksamhet vad du säger?

Nationellt Mark

Antal svar 9665 118

Alla 79 % 73 %

Några 19 % 23 %

Ingen 2 % 4 %

(20)

Antal svar ’Kvinna’: 57 20

Antal svar ’Man’: 57

68%

26%

5%

75%

21%

4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Alla Några Ingen

Kvinna Man

Förstår personalen på din dagliga verksamhet vad du säger?

(21)

81%

17%

2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Alla Några Ingen

21

Känner du dig trygg med personalen på din dagliga verksamhet?

Antal svar: 118

(22)

Fotnot: Alla kolumner i tabellen summerar till 100% 22

Känner du dig trygg med personalen på din dagliga verksamhet?

Nationellt Mark

Antal svar 9693 118

Alla 84 % 81 %

Några 14 % 17 %

Ingen 2 % 2 %

(23)

Antal svar ’Kvinna’: 57 23

Antal svar ’Man’: 56

77%

21%

2%

89%

9% 2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Alla Några Ingen

Kvinna Man

Känner du dig trygg med personalen på din dagliga verksamhet?

(24)

78%

17%

5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aldrig Ibland Ofta

24

Är du rädd för något på din dagliga verksamhet?

Antal svar: 121

(25)

Fotnot: Alla kolumner i tabellen summerar till 100% 25

Är du rädd för något på din dagliga verksamhet?

Nationellt Mark

Antal svar 9731 121

Aldrig 75 % 78 %

Ibland 20 % 17 %

Ofta 5 % 5 %

(26)

Antal svar ’Kvinna’: 59 26

Antal svar ’Man’: 57

69%

22%

8%

88%

11% 2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aldrig Ibland Ofta

Kvinna Man

Är du rädd för något på din dagliga verksamhet?

(27)

86%

14%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja Nej

27

Vet du vem du ska prata med om något är dåligt på din dagliga verksamhet?

Antal svar: 120

(28)

Fotnot: Alla kolumner i tabellen summerar till 100% 28

Vet du vem du ska prata med om något är dåligt på din dagliga verksamhet?

Nationellt Mark

Antal svar 9766 120

Ja 90 % 86 %

Nej 10 % 14 %

(29)

Antal svar ’Kvinna’: 58 29

Antal svar ’Man’: 57

84%

16%

88%

12%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja Nej

Kvinna Man

Vet du vem du ska prata med om något är dåligt på din dagliga verksamhet?

(30)

84%

12% 3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja Ibland Nej

30

Trivs du på din dagliga verksamhet?

Antal svar: 122

(31)

Fotnot: Alla kolumner i tabellen summerar till 100% 31

Trivs du på din dagliga verksamhet?

Nationellt Mark

Antal svar 9795 122

Ja 85 % 84 %

Ibland 12 % 12 %

Nej 3 % 3 %

(32)

Antal svar ’Kvinna’: 59 32

Antal svar ’Man’: 58

85%

12% 3%

86%

10% 3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja Ibland Nej

Kvinna Man

Trivs du på din dagliga verksamhet?

(33)

49% 48%

3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kvinna Man Annat

33

Är du kvinna eller man?

Antal svar: 121

(34)

Fotnot: Alla kolumner i tabellen summerar till 100% 34

Är du kvinna eller man?

Nationellt Mark

Antal svar 9819 121

Kvinna 42 % 49 %

Man 56 % 48 %

Annat 2 % 3 %

References

Related documents

Deltagandet i undersökningarna var frivilligt och kommunerna samt de privata aktörerna fick själva bestämma vilka delar av verksamheterna de genomförde undersökningen inom..

Deltagandet i undersökningarna var frivilligt och kommunerna samt de privata aktörerna fick själva bestämma vilka delar av verksamheterna de genomförde undersökningen inom..

Deltagandet i undersökningarna var frivilligt och kommunerna samt de privata aktörerna fick själva bestämma vilka delar av verksamheterna de genomförde undersökningen inom..

Deltagandet i undersökningarna var frivilligt och kommunerna samt de privata aktörerna fick själva bestämma vilka delar av verksamheterna de genomförde undersökningen inom..

Deltagandet i undersökningarna var frivilligt och kommunerna samt de privata aktörerna fick själva bestämma vilka delar av verksamheterna de genomförde undersökningen inom..

Deltagandet i undersökningarna var frivilligt och kommunerna samt de privata aktörerna fick själva bestämma vilka delar av verksamheterna de genomförde undersökningen inom..

Deltagandet i undersökningarna var frivilligt och kommunerna samt de privata aktörerna fick själva bestämma vilka delar av verksamheterna de genomförde undersökningen inom..

Deltagandet i undersökningarna var frivilligt och kommunerna samt de privata aktörerna fick själva bestämma vilka delar av verksamheterna de genomförde undersökningen inom..