• No results found

Gaser har ”vanliga” egenskaper som vikt och volym

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Gaser har ”vanliga” egenskaper som vikt och volym"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

[F-3,4-6,H,G]

2017-02-24

www.krc.su.se

Gaser har ”vanliga” egenskaper som vikt och volym

Inledning Det kan vara viktigt att visa på ”självklarheter” för barnen, för att de ska inse att allt som vi accepterar som förklaringar inte alltid är lätt att bevisa. Gaser är lite kluriga att förstå sig på, de finns i vår vardag, men är inte lika lätta att studera som vatten eller salt. När eleverna blivit övertygad om att gaser, som luft, finns, kan de fortsätta med att undersöka deras egenskaper. Har de t.ex. vikt och volym, som

”vanliga” ämnen har? Välj en gas att studera, vi har valt koldioxid för att den är lätt att framställa.

Material våg med en eller två decimaler, vatten, brustabletter (typ C-vitamintabletter), sockerbitar, bägare eller liknande kärl, mätglas, större skål som rymmer mätglaset Riskbedömning En fullständig riskbedömning ges av undervisande läraren.

Utförande Del I

1. Ta två likadana bägare, och tillsätt lika mycket vatten i båda.

2. Placera den ena bägare på en våg, och sätt en eller flera sockerbitar bredvid och registrera vikten. Sätt sedan sockret i bägaren och notera vikten.

3. Ta den andra bägaren med vatten och ställ den på vågen med ett par

brustabletter bredvid. Registrera vikten. Tillsätt tabletterna och låt reaktionen (bubblandet) fortsätta till slut. Registrera vikten igen.

4. Vad hände i de två fallen? Varför skiljde sig resultaten från varandra?

Tips! Häll vatten i en PET-flaska med kork. Väg den med brustablett bredvid. Efter det sätter du brustabletten i flaskan, och korken skrivas snabbt på. Blir det någon skillnad mot förra gången? Vad visar det på?

Del II

Ta ett större kärl som rymmer din hand. Sätt vatten i det till halva höjden.

1. Fyll ett mätglas med vatten till bredden.

2. Sätt handen tätt på mynningen och vänd mätglaset upp-och-ner med

mynningen under vattenytan i det stora vattenkärlet. Beskriv det som händer.

(Inget vatten rinner ut för att ingen luft kan komma in och ersätta utrunnet vatten.)

3. Ta en brustablett och för den snabbt under mätglaset. Tabletten börjar omedelbart reagera när den kommer i kontakt med vatten. Det börjar bubbla.

4. Vad är det som händer, tror du? Kan du förklara?

Källa: Wikimedia commons

(2)

[F-3,4-6,H,G]

2017-02-24

www.krc.su.se

References

Related documents

Toppskivor: Vit mattlackerad mdf, vit och svart högglanslackerad mdf, vitt eller svart härdat screentryckt glas, fanerade mdf-skivor i ebony, mörkbets, valnöt, europeisk ek

O’Brien har alltså sett detta viktiga som Hélène Cixous genom själva sin grundförutsättning inte har öga för: den distans mellan Joyce och hans gestalter,

Material: Mineral, en mätcylinder och/eller bägare, våg. Utförande: Väg mineralet. Mät sedan volymen med hjälp av en mätcylinder, ev. en bägare och vatten. Lägg mineralen i

[r]

■ Hushållningssällskapet Väst står bakom Matglad som använder ny teknik för att inspi- rera alla som av olika skäl inte kan eller vill använda en traditionell kokbok. ■

Medlemsstaterna får inte, av skäl som hänför sig till märkningen av förpackningar enligt detta direktiv, bestämningen av volym eller vikt eller de metoder enligt vilka de har

PBT / vPvB Ingående ämnen i blandningen uppfyller inte kraven för PBT eller vPvB.. AVSNITT 3: Sammansättning/information om

c) innehavare av körkort för kategori B som erhållits minst två år tidigare får framföra fordon som drivs med alternativa bränslen som avses i artikel 2 i rådets direktiv

the amount of primary energy used from different sources, and an energy footprint calculated based on the amount of global average growing forest needed for absorption of

ket tal om ”en ädel kvinnas skyldigheter”. Själf- plågeriets bittert Ijufva dryck hade stark åtgång. Och huru tillgick själfva frieriet? ]o, det var mycket omständligt,

Eftersom att vi redan har statistik på andelen klimatartiklar i svenska medier under året 2018 och vetskapen om att året 2007 även var en klimattopp (Djerf-Pierre, 2012a) anser vi

Material: Våg, t-röd, två små graderade bägare och miniräknare.. Utförande: Beskriv hur du

För att möta framtidens behov inom hälso-och sjukvård behöver specialistsjuksköterskan inom intensivvård även ha kompetens inom e-hälsa då intensivvård är en vårdnivå

Landsorganisationen i Sverige (LO) Linköping kommun Mora kommun Myndigheten för arbetsmiljökunskap Mörbylånga kommun Nordmaling kommun Norrtälje kommun Nässjö kommun

Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte

Därtill vill vi instämma i vissa av de synpunkter som framförs i Innovationsföretagens remissvar (2019-11-02), i synnerhet behovet av att i kommande översyner tillse att anställda

I den slutliga handläggningen har stabschef Kajsa Möller, avdelningscheferna Lena Aronsson, Henrik Engström, Marie Evander, Erik Fransson, Carl-Magnus Löfström, Ole Settergren,

Promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling. Ert dnr : Fi2019/03515/S1 Vårt dnr

Följande Saco förbund har valt att svara och deras svar biläggs härmed;.. DIK, Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer och

Skatteverket bedömer dock att konsekvensanalysen är bristfällig då det saknas redogörelser för dels förslagets effekter på sysselsättningen inom forskning och

Tillvä xtverket gö r bedö mningen ätt fö rslägen stä rker svenskt nä ringslivs mö jligheter ätt drivä förskning öch utveckling söm ä r en fö rutsä ttning fö r

Eftersom det företag som står för kostnaden för forskning och utveckling inte kan tillgodogöra sig hela avkastningen på investeringen finns en risk att det görs för lite