• No results found

Blandad problemlösning 1.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Blandad problemlösning 1."

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Blandad problemlösning

1. Suad handlar för 34,50 kr på ICA. Hur mycket får hon tillbaka i växel om hon lämnar fram en 50-lapp?

2. En långfilm på TV börjar kl 18.50. Filmen är 1 h 40 min lång. När slutar den?

3. Apelsiner kostade vid ett tillfälle 15,80 kr/hg. Hur mycket fick Zimone betala för en låda med 10 kg apelsiner?

4. Emil kollade temperaturen varje morgon en vecka. Dessa var:

5°, 3°, 7°, 2°, 0°, 3°, och 1°

Vad blir medeltemperaturen?

5. Hur många timmar är 90 minuter?

6. a) Hur lång är triangelns omkrets?

b) Hur stor är triangelns area?

7. En morgon i december var temperaturen -18°C. Till kvällen hade temperaturen stigit med 15 grader. Vilken var temperaturen då?

8. Rebecca sommarjobbade och hade en timlön på 72 kr. Eftersom hon var så duktig så höjdes lönen med 10 %.

Vad blev den nya lönen?

4,5 7,5

6,0

(cm) Skriv tydliga

uträkningar i ditt häfte

(2)

9. Fyra syskon ska dela på 1 liter Soda stream. Hur många milliliter (ml) får var och en.

10. En ritning av ett rum är i skala 1:100. PÅ ritningen är rummets längd 7,5 cm. Hur långt är det i verkligheten?

11. Priset på en tidning höjdes på några år från 4 kr till 8 kr. Med hur många procent höjdes priset?

12. Av en travvinst fick Anna och Matteus var. Elina fick resten. Hur stor del av vinsten fick Elina?

13. Lilav springer orientering. På 100 steg springer hon 70 meter. Hur långt har hon sprungit när hon sprungit 175 steg? Avrunda gärna ditt svar till hela tiotals meter.

14. Maja ska såga mindre bitar av en 3 meter lång bräda. Bitarna ska vara 4 dm.

a) Hur många hela bitar kan hon få ut av brädan?

b) Hur lång är biten som blir kvar?

References

Related documents

428 Damur, Donna Karen New York, NY-8820, Ceramic, stål och keramiskt, viklås, quartz, D3,3cm, medföljande original klocketui, handbok samt extra länkdel, fint skick med

Genom att välja en hybrid förbrukar du upp till 40%* mindre bensin än med en vanlig bensinbil, det gäller både för stadskörning och på motorvägen.. Med nya CLIO

(1) Moldava, Armenien och Georgien är tillsammans större än Azerbajdzjan men mindre än både Kirgistan och Tadzjikistan var för sig.. (2) Georgien är större än Moldava som i sin

[r]

Tack vare en lång växtperiod kan Arilds Vingård producera fruktiga och friska viner.. Fråga servisen vilka viner vi

I de fall den underliggande tillgången noteras i en annan valuta än svenska kronor kan valutakursför- ändringar påverka avkastningen. Många av våra SPAX Nu är dock valutaskyddade

SPAX är samlingsnamnet för en särskild form av lån där emittenten (låntagaren) erlägger avkastning till placeraren (långivaren) beroende av utvecklingen i olika tillgångsslag t

Kortfat- tat kan nämnas att värdet på SPAX är beroende av den svenska och internationella ränteutvecklingen, utveck- lingen för underliggande tillgångsslag (till exempel