• No results found

Blandad problemlösning Procent

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Blandad problemlösning Procent"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Mikael Sundström Granbergsskolan

Blandad problemlösning Procent

1. Emil vill köpa ett par nya skridskor som kostar 1250 kr, vilket han tycker är för dyrt. På januarirean ser han att priset sänkts med 250 kr och köper därför skridskorna. Hur många procent har Emil fått i rabatt?

2. Lotta lånar 120 000 kr för att köpa en bättre begagnad bil. Räntesatsen är 7,25 %. Lotta betalar tillbaka lånet efter ett halvår. Hur stor är räntan då?

3. Oskar får 35 % i rabatt när han köper en snowboard som normalt kostar 4200 kr. hur mycket får Oskar betala?

4. Hur många procent av det gamla priset ska du betala vid en prishöjning på 36%?

5. Hur många procent av det gamla priset ska du betala vid en prissänkning på 12%?

6. Rebeccas nya skidor skulle enligt prislappen kosta 6 000 kr. Under rean fick hon 1 200 kr i rabatt. Hur många procent sänktes priset?

7. Värdeminskningen på en bil brukar vara 15 % om året. Veronica köper en ny bil för 250 000 kr. hur mycket är bilen värd efter 2 år?

8. Micke sätter in 20 000 kr på banken. Räntesatsen är 2 %. Hur mycket har Stig-Erik på banken efter ett år?

9. Beskriv med ord varför 0,47 är detsamma som 47 %!

10. När 9.1 hade idrottsdag kunde 5 elever av klassens 27 elever inte deltaga eftersom de hade lagt ner all sin energi på ett matteprov. Hur många procent av eleverna deltog inte?

11. Efter det nya löneavtalet för landets lärare så fick Linda ett lönelyft på 4 %. Efter denna höjning hade Linda 20 000 kr i månaden.

Hur mycket tjänade Linda innan lönehöjningen?

12. Matteus mamma har av misstag tvättat Matteus jeans i för hög temperatur. Jeansen har därför krympt 10 % vilket motsvarar 7 cm.

Hur långa var jeansen före ”katastrofen”?

References

Related documents

Två femtedelar av eleverna cyklar till skolan.. Priset sänktes med

Några har valt att gå med för att man har familj eller vänner som är med (7%), för att man har sitt ursprung i Afghanistan och vill ge sitt stöd (5%), eller för att man har

Utvecklingssamtalen är ett mycket betydelsefullt inslag i samarbetet med föräldrarna och skall inte enbart vara till för att informera föräldrarna utan också för att kommunicera

Drygt 900 medarbetare – främst rådgivare, lärare och projektledare – sysslar med rådgivning, utbildning, forskning och fältförsök inom lantbruk, skog, offentlig verksamhet

3 Martin Eriksson 4 Robin Eriksson 5 Jenny Friskman 6 Marina Jacobsson 7 Jeanette Javidi Agheli 8 Anna Jonsson. 9 Inga Lill Karlbrink 10 Catrin Larsson 11 Andreas Lindell 12

Svara i hela procent. 30) Med hur många procent har priset sänkts på DVD-R skivor? Svara i hela procent. Priset sänktes med 195 kr. Med hur många procent sänktes priset? Svara

Under 30 % av dygnets timmar sover Micke och lika lång tid tillbringar han på Granbergsskolan.. Hur stor del av dygnet sysslar han med alla

”Ett tal ökas med 12. Anna är 4 år äldre än Åsa. Johan är 3 år yngre än Åsa. Kalla Åsas ålder för x. Skriv ett uttryck för a) Annas ålder. b)