bråkform täljare nämnare decimalform andel platsvärde position tallinje avrunda närmevärde

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

MATEMATIK ß Beta

Kapitlets början Kapitlets slut

Begrepp Kan ej Osäker Kan Kan ej Osäker Kan

bråkform täljare nämnare decimalform andel

platsvärde position tallinje avrunda närmevärde

Beräkningar Kan ej Osäker Kan Kan ej Osäker Kan

1 4 + 3

4 1 – 2

5 Skriv 7

100 i decimalform.

Skriv 0,015 i bråkform.

Vilket tal är störst 0,25 eller 1

5?

Vilket tal är x om 6 x = 1

2 ? Avrunda 0,87 till tiondelar.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :