Tal i bråkform (I) 1

67  12  Download (0)

Full text

(1)

Tal i bråkform (I)

1 Skriv talen med siffror

a) en halv = ___ b) en tredjedel = ___ c) två femtedelar = ___-

2 Hur stor andel av bilden är skuggad och hur stor andel är vit?

a) Skuggad: ___ b) Skuggad: ___

Vit: ___ Vit: ___

3 Vilket tal är x?

a) 5

x = 1 x = ____ b) 3

x = 1 x = ____ c) 1 = 10

x x = ____

4 Vilket tal är störst?

a) 1 3 eller 1

4 Svar: ___ b) 1 7 eller 1

5 Svar: ___ c) 2 3 eller 2

5 Svar: ___

5 Hur stor andel av din skolväg har du kvar när du har gått a) 1

3 Svar: ___ b) 3

7 Svar: ___ c) 4 9 Svar: ___

6 a) 7 8 – 4

8 = ___ b) 5

12 + 6

12 = ___ c) 9

15 – 5

15 = ___

7 Skriv det bråk som saknas.

a) 1 – 4

5 = ___ b) 1

6 + ___ = 1 c) 1 – ___ = 3 4

8 Du startar i punkten A och går ett varv i pilens riktning. Vid vilken bokstav har du gått a) 1

4 Svar: _____ b) 1

3 Svar: _____ c) 7

8 Svar: _____

B C

D E

F A

(2)

Tal I bråkform (II)

1 Hur stor andel av rektangeln är a) vit ___

b) grå ___

2 a) Hur stor andel av frukterna är äpplen? ___

b) Du äter upp ett äpple. Hur stor andel av frukterna är sedan bananer? ___

3 a) Skugga 1

4 av cirkeln.

b) Hur stor andel är sedan vit? ___

4 a) Skugga 2

3 av rektangeln.

b) Hur stor andel är sedan vit? ___

5 a) Skugga 3

5 av cirkeln.

b) Hur stor andel är sedan vit? ___

Ringa in det största talet.

6 a) 1 2 1

3 b) 2

5 3 5

7 a) 1 4 1

5 b) 3

7 3 8

8 a) x + 2

3 = 1 b) 1 – x = 4

5 c) 1 = 3

4 + x x = ____ x = ____ x = ____

9 a) 1 5 + 1

5 + x = 1 b) 4

7 = 1 – x c) x – 3 8 = 5

8 x = ____ x = ____ x = ____

(3)

3

Tiondelar, hundradelar och tusendelar

Hur stor andel är skuggad? Svara i både bråkform och decimalform.

1 2

_____ = ________ _____ = ________

3 4

_____ = ________ _____ = ________

5 Skriv talen i decimalform.

a) 4

10 = ______ b) 24

100 = _____ c) 245

1 000 = ______

6 Skriv talen i bråkform.

a) 0,5 = ____ b) 0,05 = _____ c) 0,005 = ______

7 Du har talet 0,347. Vilken siffra är

a) hundradelssiffra ________ b) tiondelssiffra _______

8 Byt plats på entalssiffran och hundradelssiffran i talet 0,875.

Vilket tal får du då? ___________

9 Vilket värde har siffran 7 i talet

a) 0,715 _______ b) 0,057 _______ c) 0,275 ______

10 Vilket värde i talet 0,843 har talet

a) 4 ______ b) 3 ______ c) 8 ______

(4)

Bråkform och decimalform (I)

Bråkform Decimalform

1 En tiondel ____ = ______

2 Fem tiondelar ____ = ______

3 Nio tiondelar ____ = ______

4 Tolv hundradelar ____ = ______

5 Tjugofem hundradelar ____ = ______

6 Två hundradelar ____ = ______

7 Två tiondelar ____ = ______

8 Sex tiondelar ____ = ______

9 Sex tusendelar ______ = ______

10 Femtiotre tusendelar ______ = ______

11 Tre hundradelar ______ = ______

12 Etthundratjugofem tusendelar ______ = ______

(5)

Bråkform och decimalform (II)

Hur stor andel är skuggad? Svara i både bråkform och decimalform.

1 ____ = ________

2 ____ = ________

3 ____ = ________

4 ____ = ________

5 ____ = ________

6 Vilket tal är x?

a) 0,25 = 1

x b)

5

x = 0,6 c) 3

x = 0,75

x = ____ x = ____ x = ____

7 Vilket tal är störst?

a) 10

100 eller 10

10 b) 1

2 eller 5

8 c) 0,2 eller 0,25

Svar: ____ Svar: ____ Svar: ________

8 Vilket tal är y?

a) 5

y = 0,4 b) 0,8 =

10

y c)

100

y = 0,11

y = ____ y = ____ y = ____

(6)

Tal i decimalform (I)

Hur stor andel är skuggad? Svara i både bråkform och decimalform.

1 2

___ = ________ ___ = ________

Vilka tal pekar pilarna på?

3 a b c d e

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a) ________ b) ________ c) ________ d) ________ e) ________

4 a b c d e

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

a) ________ b) ________ c) ________ d) ________ e) ________

Skriv talen i decimalform.

5 a) sex tiondelar __________ b) femton hundradelar __________

6 a) fyra hundradelar __________ b) nio tiondelar __________

7 a) tre fjärdedelar __________ b) två femtedelar __________

8 a) fyra femtedelar __________ b) tre tusendelar __________

(7)

Tal i decimalform (II)

Vilka tal pekar pilarna på?

1 a b c d e

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a) ________ b) ________ c) ________ d) ________ e) ________

2 a b c d e

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

a) ________ b) ________ c) ________ d) ________ e) ________

Hur långa är sträckorna? Svara i

a) millimeter b) centimeter och millimeter c) centimeter

3

a) ______________ b) ______________ c) ______________

4

a) ______________ b) ______________ c) ______________

5

a) ______________ b) ______________ c) ______________

6 Skriv priserna i kronor och ören.

a) b) c)

8,50 kr

16,75 kr

6,90 kr ______________ ______________ ______________

(8)

Avrundning

Avrunda till heltal.

1 a) 7,9 ≈ __________ b) 13,2 ≈ __________ c) 6,5 ≈ __________

2 a) 23,7 ≈ __________ b) 42,3 ≈ __________ c) 12,9 ≈ __________

Avrunda till tiotal.

3 a) 84 ≈ __________ b) 67 ≈ __________ c) 125 ≈ __________

4 a) 52 ≈ __________ b) 388 ≈ __________ c) 198 ≈ __________

Avrunda till hundratal.

5 a) 313 ≈ __________ b) 295 ≈ __________ c) 728 ≈ __________

6 a) 3 191 ≈ __________ b) 346 ≈ __________ c) 1 450 ≈ __________

Avrunda till tusental.

7 a) 2 525 ≈ __________ b) 7 105 ≈ __________ c) 5 968 ≈ __________

8 a) 10 199 ≈ __________ b) 37 761 ≈ __________ c) 29 934 ≈ __________

9 Avrunda till hundradels kilogram.

a) _____________ b) _____________ c) _____________

10 Avrunda till tiondels meter.

a) 3,65 m ≈ _________ b) 12,81 m ≈ __________ c) 7,05 m ≈ _________

1,345 kg

2,852 kg 1,989 kg

(9)

Vi repeterar 1

1 Hur stor andel är vit? Svara i bråkform och i decimalform.

a) b) c)

___ = _______ ___ = _______ ___ = _______

2 a) 1 – 3

4 = ___ b) 2

6 + 3

6 = ___ c) 1 – 5 8 = ___

3 Skriv i centimeter.

a) 75 mm = ________ b) 1,25 m = ________ c) 5 mm = ________

4 Hur mycket får man betala om man köper den här varan och inget annat?

a) 24,90 kr b) 56,45 kr c) 16,90 kr Svar: _______ Svar: _______ Svar: _______

5 Skriv bråken i decimalform.

a) 7

10 = _________ b) 3

4 = ________ c) 3

5 = _______

6 Ringa in det största talet.

a) 2 3 2

5 2

6 b) 3

7 4

7 1 c) 3

5 0,4 1 2

7 Skriv talen i bråkform.

a) 0,1 = _____ b) 0,25 = _____ c) 0,023 = _____

8 Vilket tal är x?

a) 0,3 m + x cm = 75 cm b) 1,5 cm – x mm = 8 mm c) 1 kr – 0,65 kr = x öre Svar: x = _______ Svar: x = _______ Svar: x = _______

(10)

Vi repeterar 2

1 Skriv talen med siffror.

a) fyra sjättedelar = ____ b) två sjundedelar = ____

2 Skriv talen i decimalform.

a) tre tiondelar = _______ b) tolv tusendelar = ________

3 Du har talet 0,715. Vilket tal får du om byter plats på

a) tiondelssiffran och tudendelssiffran ___________________________

b) entalssiffran och hundradelssiffran ___________________________

4 Avrunda till tiotal gram.

a) 127 g b)

78 g

c) 216 g

Svar: _______ Svar: _______ Svar: _______

5 Avrunda till tusental kronor.

a) 6 901 kr ≈ _____________ b) 9 975 kr ≈   _____________

6 Hur lång är sträckan?

Svara i a) millimeter ____________

b) centimeter och millimeter ____________

c) centimeter ____________

Vilket tal är x?

7 a) 5 x + 1

5 + 2

5= 1 b) 1 – 3 7 – 4

7 = x c) 1 – 3 x = 1

3 x = _____ x = ____ x = _____

8 a) 1 2 =

10

x b) 0,75 = 3

x c) 100

x = 0,08

x = _____ x = _____ x = ______

(11)

Träna addition och subtraktion med tal i decimalform

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Uppgift 5 4 3 2 1 Facit

0,2 + 0,1 = 0,3

0,5 + 0,3 = 0,8

0,2 + 0,6 = 0,8

0,7 − 0,2 = 0,5

0,3 − 0,2 = 0,1

0,8 − 0,4 = 0,4

0,6 + 0,5 = 1,1

0,3 + 0,9 = 1,2

0,7 + 0,6 = 1,3

1,1 − 0,2 = 0,9

1,3 − 0,5 = 0,8

1,4 − 0,7 = 0,7

0,6 + 0,6 = 1,2

0,8 + 0,5 = 1,3

1,6 − 0,9 = 0,7

1,5 − 0,6 = 0,9

1,2 + 1,1 = 2,3

1,4 + 1,3 = 2,7

2,1 − 0,2 = 1,9

2,4 − 0,7 = 1,7

(12)

Störst och minst

Gör en ring runt det största talet och en ruta runt det minsta talet.

1 450 45 0,45 4,5

2 7,31 7,13 7,3 7,1

3 3,1 3,01 3,11 3,09

4 0,361 0,136 0,316 0,163

5 0,5 0,05 0,005 0,55

6 4,51 4,15 5,14 5,41

7 6,08 6,081 6,81 6,801

8 0,11 0,109 0,1 0,09

9 1,57 1,569 1,5 1,49

10 0,079 0,71 0,097 0,79

11 1,99 1,989 1,899 1,998

12 0,135 0,1 0,15 0,149

13 5,9 5,09 5,59 5,95

14 7,61 7,609 7,7 7,611

15 1 0,001 0,1 0,01

16 0,159 0,16 0,195 0,2

(13)

Räkna med tal i decimalform

1 Vilket tal är störst?

a) 0,14 eller 0,4 ________________ b) 1,19 eller 1,1 ________________

Vilket tal är störst och vilket är minst?

2 0,7 0,17 0,71 0,07

Störst: ________________ Minst: ________________

3 1,2 1,19 1,9 1,99

Störst: ________________ Minst: ________________

4 a) 1 + 0,5 = ________________ b) 3 + 0,2 = ________________

5 a) 1 – 0,3 = ________________ b) 1 – 0,6 = ________________

6 a) 5 + 0,5 = ________________ b) 3 + 0,7 = ________________

7 a) 3 – 0,1 = ________________ b) 4 – 0,3 = ________________

8 a) Termometern b) Termometern visar 10,5 °C. visar 9,7 °C.

Hur mycket mer Hur mycket mindre än 10 °C är det? än 10 °C är det?

________________ ________________

9 a) 0,7 + 0,2 = ________ b) 0,7 + 0,02 = _______

10 a) 7,8 – 3 = __________ b) 7,8 – 0,3 = ________

11 a) 0,08 + 0,9 = _______ b) 0,08 + 0,09 = _______

12 a) 1,6 – 0,9 = _______ b) 1,6 – 0,09 = _______

(14)

Träna multiplikation med tal i decimalform

Uppgift 5 4 3 2 1 Facit

6 · 0,1 = 0,6

3 · 0,2 = 0,6

0,4 · 2 = 0,8

4 · 0,3 = 1,2

3 · 0,5 = 1,5

0,2 · 7 = 1,4

5 · 0,5 = 2,5

3 · 0,11 = 0,33

0,14 · 2 = 0,28

4 · 0,02 = 0,08

3 · 0,03 = 0,09

0,06 · 2 = 0,12

5 · 0,07 = 0,35

5 · 0,7 = 3,5

0,04 · 6 = 0,24

6 · 0,4 = 2,4

9 · 0,08 = 0,72

1,1 · 4 = 4,4

9 · 0,08 = 0,72

7 · 0,6 = 4,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

(15)

Träna division med tal i decimalform

Uppgift 5 4 3 2 1 Facit

2 4

2, = 1,2

2 4

3, = 0,8

0 8

4, = 0,2

0 55, = 0,1

1 23, = 0,4

1 64, = 0,4

1 86, = 0,3

2 79, = 0,3

0 62, = 0,3

0 25, =5 0,05

3 2

8, = 0,4

0 21, =7 0,03

0 93, = 0,3

2 4

6, = 0,4

0 486

, = 0,08

5 6

8, = 0,7

1 8

2, = 0,9

0 36

, =4 0,09

3 5

5, = 0,7

0 63

, =7 0,09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

(16)

Överslagsräkning, addition och subtraktion

Ringa in det svar som är bäst.

1 18 + 21 ≈ 30 40 50 60

2 9,1 + 4,8 ≈ 12 13 14 15

3 211 + 691 ≈ 700 800 900 1 000

4 98 – 39 ≈ 30 40 50 60

5 15,4 – 9,3 ≈ 3 4 5 6

6 49,5 – 20,7 ≈ 20 30 40 50

7 37 + 52 ≈ 70 80 90 100

8 17 + 31 + 53 ≈ 100 110 120 130

9 903 – 598 ≈ 250 300 350 400

10 89,2 – 21,3 ≈ 60 70 80 90

11 495 + 120 + 679 ≈ 1 300 1 400 1 500 1 600

12 1 208 – 897 ≈ 250 300 350 400

13 1 000 – 195 – 298 ≈ 400 450 500 550

14 48,5 + 17,9 + 73,9 ≈ 110 120 130 140

15 68,2 + 19,9 + 43,5 ≈ 110 120 130 140

16 898,5 – 501,8 ≈ 250 300 350 400

(17)

Överslagsräkning, multiplikation och division

1 7,1 · 3,9 ≈ _________________________

2 8,9 · 4,2 ≈ _________________________

3 5,7 · 31≈ __________________________

4 195 · 4,6 ≈ ________________________

5 9,8 · 23 ≈ __________________________

6 62 · 5,8 ≈ __________________________

7 37 · 63 ≈ __________________________

8 51 · 3,9 ≈ __________________________

9 1 925 · 43 ≈ ________________________

10 7,2 · 185 ≈ _________________________

11 20 7 2 9

,

, ≈____ = ____________

12 23 8 5 9

,

, ≈ ____ = ____________

13 31 6 4 2

,

, ≈ ____ = ____________

14 15 7 3 8

,

, ≈ ____ = ____________

15 44 9 4 9

,

, ≈ ____ = ____________

16 11 6 2 7

,

, ≈ ____ = ____________

17 50 1 7 2

,

, ≈ ____ = ____________

18 28 9 5 8

,

, ≈ ____ = ____________

19 62 3 8 7

,

, ≈ ____ = ____________

20 79 9 9 1

,

, ≈ ____ = ____________

(18)

Vi repeterar 3

1 Skriv talen i decimalform.

a) 1

2 = ______ b) 1

100 = ______ c) 1

4 = ______

2 a) 11 12 – 6

12 = _____ b) 3

8 + 4

8 = _____ c) 1 – 5

6 = _____

3 Hur stor andel av figuren är vit?

Svara i bråkform och decimalform..

a) ______________ b) ______________

4 a) 0,6 + 0,3 = _______ b) 1,7 – 0,3 = _______ c) 2,9 + 0,5 = ________

5 a) 0,9 – 0,4 = ______ b) 0,9 + 0,04 = ______ c) 0,9 – 0,04 = ______

6 a) 1,6 + 6 = ______ b) 1,6 – 0,06 = ______ c) 1,6 + 0,06 = ______

7 a) 2 ∙ 0,3 = ______ b) 2,1

7 = ______ c) 6 ∙ 0,8 = _______

8 Avrunda 172,58 till

a) tiotal ≈ _______ b) heltal ≈ ________ c) tiondelar ≈ _________

Räkna med överslagsräkning.

9 a) 29,6 + 41,1 ≈ __________ = ______ b) 91,2 – 58,7 ≈ __________ = ______

10 a) 4,2 ∙ 7,9 ≈ __________ = ______ b) 43,3

5,8 ≈ ______ = ______

(19)

Vi repeterar 4

1 Hur stor andel av figuren är skuggad?

Svara i både bråkform och decimalform.

____ = _____________

2 Vilka tal pekar pilarna på?

a b c d

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a) _________ b) _________ c) _________ d) _________

3 Vilket tal är x?

a) 7

x = 1 x = ____ b) 9

x = 1 x = ____ c) 25

25 = x x = ____

4 Vilket tal är störst?

a) 1

5 eller 0,5 b) 0,2 eller 1

2 c) 0,8 eller 0,18 Svar:____ Svar:____ Svar:____

5 a) 6 – 0,4 = _______ b) 6,4 – 4 = _______ c) 6,4 + 4 = _______

6 a) 3,5

7 = _______ b) 6 ∙ 0,09 = _______ c) 0,64

8 = _______

7 Vilket närmevärde är bäst?

a) 5,8 ∙ 4,2 ≈ 18 20 22 24 Svar: _____

b) 6,9 ∙ 29,8 ≈ 200 210 220 230 Svar: _____

8 Du har talet 0,8. Multiplicera talet med 3. Addera produkten med 0,3.

Dividera summan med 9. Vilken är kvoten? Skriv svaret i bråkform.

Svar: ______

(20)

Hur mycket är klockan?

Skriv två klockslag till varje bild.

1

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2 8

________ ________

2

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2 8

________ ________

3

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2 8

________ ________

4

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2 8

________ ________

5

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2 8

________ ________

6

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2 8

________ ________

7

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2 8

________ ________

8

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2 8

________ ________

9

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2 8

________ ________

10

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2 8

________ ________

(21)

Räkna med tid (I)

Vilka tal saknas?

1 a) 1 skottår = ______ dygn b) 1 dygn = _______ h

2 a) En halvtimme = ______ min b) Tre kvart = _______ min

3 a) 5 min = ________ s b) 10 h = ________ min

4 a) 1 vecka = ______ dygn b) 1 vecka = ________ h

5 a) 1 år = ______ mån b) 1 år ≈ _____ veckor

6 a) 120 s = _____ min b) 300 min = ______ h

7 a) 6 mån = ____ år b) 1

4 år = ______ mån Skriv klockslagen med siffror.

8 a) b)

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2 8

Eftermiddag

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2 8

Förmiddag

___________ __________

9 a) b)

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2 8

Kväll

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2 8

Morgon

___________ __________

10 a) b)

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2 8

Eftermiddag

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2 8

Förmiddag

___________ __________

(22)

Räkna med tid (II)

1 a) Hur mycket är klockan? __________

b) Hur mycket är klockan om 45 minuter?__________

c) Hur mycket var klockan för 45 minuter sedan? __________

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2 8

Eftermiddag

2 a) Hur mycket är klockan? ____________

b) Hur mycket är klockan om

2 timmar och 10 minuter? __________

c) Hur mycket var klockan för

2 timmar och 10 minuter sedan? __________

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2 8

Förmiddag

3 a) Hur mycket är klockan? ____________

b) Hur mycket är klockan om

3 timmar och 25 minuter? __________

c) Hur mycket var klockan för

3 timmar och 25 minuter sedan? __________

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2 8

Kväll

Hur lång tid är det mellan klockslagen?

4 5

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2 8

Förmiddag

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2 8

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2 8

Eftermiddag

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2 8

____________ ____________

6 7

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2

8

Kväll

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2 8

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2

8

Förmiddag

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2 8

____________ ____________

(23)

Koordinatsystemet

1 Vilka koordinater har punkterna?

2 Sätt ut dessa punkter i koordinatsystemet.

3 Vilka koordinater har punkterna?

A: __________

B: __________

C: __________

D: __________

E: __________

F: __________

G: __________

1 2 3 4

1 2 3 4

x y

A B

C D

5

5 E

F

G

A: (1, 4) B: (2, 5) C: (0, 3) D: (5, 0) E: (4, 1) F: (0, 1) G: (0, 0)

1 2 3 4

1 2 3 4

x y

5

5

A: __________

B: __________

C: __________

D: __________

E: __________

F: __________

G: __________

1 2 3 4

1 2 3 4

x y

A B

C D

5

5 E

F

G

(24)

Stapeldiagram och stolpdiagram

Diagrammet visar vilka aktiviteter som var populärast på fritids i årskurs 5.

1 Hur många tyckte bäst om idrott?

_________________________

2 Hur många fler röstade på musikverkstad än på slöjd?

_________________

3 Hur många elever deltog i undersökningen?

____________________________

Diagrammet visar hur många filmer några ungdomar tittade på under en månad.

1 2 3 4 5 antal ungdomar

6 7 8 antal filmer

5

9 10 11 12 10

4 Vilket antal filmer var vanligast? ________________________

5 Hur många ungdomar hade sett 8 filmer? _________________

6 Hur många hade sett 10 filmer eller fler? __________________

7 Hur många ungdomar tillfrågades? ______________________

8 Varför visar man resultatet i ett stolpdiagram här istället för i ett stapeldiagram?

_____________________________________________________________________

mat och bak musik

verkstad slöjd 2

4 6

antal elever

8 10

idrott

(25)

Frekvenstabell och stolpdiagram

1 Tabellen visar hur många sportprogram eleverna i 5C hade sett den senaste veckan.

a) Hur många hade sett 4 sportprogram?

________________________

b) Hur många hade sett fler än 3 program?

________________________

c) Hur många elever gick det i klassen?

________________________

d) Hur stor andel av eleverna hade sett 2 program?

________________________

2 Klass 5 B gjorde en undersökning av hur många cyklar varje familj hade.

Så här blev resultatet:

2, 1, 4, 3, 5, 2, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 4, 2, 3, 5, 2, 1, 1, 2, 4, 2, 3, 5 a) För in resultatet i frekvenstabellen.

b) Visa resultatet i ett stolpdiagram.

Antal cyklar

Summa

Frekvens

1 2 3 4 5 st

2 4 6 8 10

frekvens

antal Antal

program

Summa

Frekvens

0 21 34 5

2 48 63 241

(26)

Linjediagram och cirkeldiagram

1 Diagrammet visar temperaturen i Uppsala under en dag i september.

a) Vilken var temperaturen 12.00 ?___________________

b) Hur mycket sjönk temperaturen från 14.00 till 18.00? _____________

c) När var temperaturen 20 °C?__________

14 18 22

8.00 12.00 16.00

klockslag

°C temperatur

16 20 2426 2830

2 Diagrammet visar vad Astrid och hennes klasskamrater brukar göra på rasterna.

Det går 28 elever i klassen.

a) Vilket var det vanligaste svaret? _____________________________

b) Hur stor andel av eleverna brukar spela basket? ________________

c) Hur många elever brukar spela basket? ________________________

spela basket

spela fotboll gunga

lyssna på musik

(27)

Medelvärde och typvärde

1 Under höstterminens första åtta veckor sparade William 320 kr av sin veckopeng.

Hur mycket sparade han i genomsnitt varje vecka? ____________________________

2 Pantea kastar sju pilar mot en tavla.

Resultatet blir: 8, 7, 5, 6, 8, 7, och 8 poäng.

a) Beräkna medelvärdet. _______________

b) Vilket är typvärdet? _________________

3 Familjen Asplund åt middag på en restaurang. Genomsnitts- kostnaden för varje person blev 185 kr.

Hur mycket kostade middagen för alla fem? _______________

4 Diagrammet visar temperaturen under en vecka.

må ti on to fr lö sö 2

4 6 8

°C temperatur

a) Beräkna medeltemperaturen. ___________________________

b) Vilken är typvärdet? ____________________________________

5 Fyra kompisar skrev inbjudningskort till en fest.

I genomsnitt skrev de åtta kort var. Lovisa skrev sju kort,

Klara skrev tio och Lisa skrev nio. Hur många skrev Elsa? _______________

6 När Aram gjort 6 kast med en vanlig tärning var medelvärdet 4 och typvärdet 5.

Ge ett exempel på vad tärningarna kan ha visat.

_________________________________________________________

(28)

Median

1 Under en idrottslektion hoppade klass 5A längdhopp.

Felicia gjorde fem hopp. Hennes resultat var:

305 cm 290 cm 310 cm 295 cm 315 cm Vilken är medianen? ___________

2 I Sundsvall var temperaturen under en vecka:

må 11°C ti 14°C on 16°C to 14°C fr 15°C lö 18°C sö 17°C Vilken är medianen? ___________

3 Fem kamrater sålde bingolotter I ett varuhus.

Diagrammet visar hur många lotter de sålde under en vecka.

Vilken är medianen? ___________

4 På ett mattetest fick några elever följande resultat:

11, 11, 10, 8, 12, 9, 8, 11, 9 och 12 poäng.

Vilken är medianen? ___________

5 Vide tränar bågskytte. Efter att ha träffat med 8 pilar har han följande poäng:

2, 7, 10, 7, 8, 3, 5 och 6 poäng.

Vilken är medianen? ___________

6 Tabellen visar nederbörden i Uppsala under ett halvår.

Vilken är medianen? ___________

72 mm juli

68 mm aug

52 mm sep

57 mm okt

59 mm nov

44 mm dec

Freja

Wilma Hugo 2

st

Saga 4

6 8

Leo

(29)

Vi repeterar 5

1 Skriv talen i decimalform.

a) 1

5 = ______ b) 12

100 = ______ c) 3

4 = ______

2 a) 0,6 ∙ 3 = _______ b) 1,7 + 0,4 = _______ c) 2,9 – 0,5 = ________

3 Du har talet 0,715. Byt plats på hundradelssiffran och entalssiffran.

Vilket tal får du då? __________________________

4 Vilket tal är x?

a) 0,25 = 1

x b)

5

x = 0,8 c) 3

x = 0,003 x = _______ x = _______ x = _______

5 a) 4 + 0,3 = ________ b) 4,3 + 3 = ______ c) 0,3 ∙ 4 = _______

6 Avrunda 32 524 till

a) tiotusental __________ b) tusental __________ c) hundratal __________

7 Oskar hans fyra kompisar samlade burkar under novemberlovet.

Diagrammet visar hur många burkar de hittade.

a) Beräkna medelvärdet. ___________________________________________

b) Vilken är medianen? ___________________________________________

Osk

ar Geor

g

Viktor 4

antal burkar

Felix Bardia 8

12

8 Vilket tal saknas?

a) 2 h 15 min = ________ min b) 1

4 dygn = _____ h c) 1 månad = _____ år

(30)

Vi repeterar 6

1 Hur stor andel av figuren är skuggad?

Svara i både bråkform och decimalform ____ = _____________

2 En termometer visar 15,3 °C. Vad visar den om temperaturen

a) stiger med 0,9 °C _______ b) sjunker med 9 °C _______

3 Skriv talen i storleksordning. Börja med det största.

0,28 0,189 0,3 0,098 0,2

_________________________________________________________

4 a) Sätt ut följande punkter i koordinatsystemet A: (1, 1) B: (2, 4)

C: (3, 2) D: (4, 4) E: (5, 1)

b) Om du binder samman punkterna

från A till E får du en bokstav. Vilken? _______

5 Du har talen 12, 16, 8, 23 och 16. Vilket är

a) medelvärdet _______ b) typvärdet _______ c) medianen ________

6 a) 0,04 ∙ 9 = ______ b) 0,35

7 = ______ c) 1,2 – 0,25 = ______

7 Beräkna med överslagsräkning.

a) 58,7 + 21,3 + 9,6 ≈ _______________________________________

b) 9,8 ∙ 29 ≈ ______________________________________________

c) 41,5

6,9 ≈ _______ = ______

8 Vilket tal är

a) fyra tiondelar större än 1

4 _________ b) en hundradel mindre än 1

2 ______

1 2 3 4 1

2 3 4

x y

5 5

(31)

Addition och subtraktion med uppställning

1

743

+ 238

2

594

+ 635

3

827

+ 995

4

536

+ 853

5

124 239

+ 672 317 154

+ 348 506 625

+ 821 357 720 + 926

6 7 8

9

906

245

10

994

618

11

840

269

12

3402

576

13

807

415

14

725

496

15

3005

948

16

5000

269

17

637

+ 145

18

4019

323

19 20

7003 415 83

413 86

+125

(32)

Addition med uppställning

1 2 3 4

+

9 10 11 12

+ 2,95 + + +

5 6 7 8

+ + +

+

13 14 15 16

+ + + +

17 18 19 20

+ + + +

12,5 33,6

+ 5,2

26,2 5,8

+ 1,4 + 51,9 6,5

47,4 16,1 72,3

19,4 47,4

36,4 34,9

47,6

9,40 2,25 12,70

5,30 3,65 6,80

1,49

23,60

6,57 2,53

15,90 68,70

2,29 9,89

13,70

62,50

3,82 132,6

17,9 49,80

7,65 212,8

77,5

(33)

Subtraktion med uppställning

1 2 3 4

– 3,6

9 10 11 12

5 6 7 8

–27,5

13 14 15 16

7,5 2,4 38,4

7,3 8,2

3,7 26,5

45,9 66,6 82,3 21,8

72,7 94,4

58,1

7,54 2,90

7,14

4,30

5,60

1,25 15,40

2,83

5,21 1,70 38,20

6,71 6,15

3,90 53,60

1,74

17 18 19 20

8,20

1,46 85,45

17,90 44,20

19,25 131,2

47,6

(34)

Addition i flera st eg

1 5,4 + 2,9 = 5,4 + 2 + 0,9 = __________________________________

2 9,2 + 2,5 =________________________________ = ____________

3 3,6 + 7,2 =________________________________ = ____________

4 4,7 + 5,4 =________________________________ = ____________

5 6,6 + 3,9 =________________________________ = ____________

6 8,4 + 5,8 =________________________________ = ____________

7 11,5 + 23,4 =______________________________ = ____________

8 32,6 + 21,2 =______________________________ = ____________

9 43,7 + 28,1 =______________________________ = ____________

10 24,7 + 32,5 =______________________________ = ____________

11 9,5 + 3,9 =________________________________ = ____________

12 12,7 + 26,2 =______________________________ = ____________

13 14,7 + 8,1 =_______________________________ = ____________

14 24,6 + 45,8 =______________________________ = ____________

15 38,5 + 7,6 =_______________________________ = ____________

16 48,7 + 25,4 =______________________________ = ____________

(35)

Subtraktion i flera steg

1 7,6 – 2,5 = 7,6 − 2 − 0,5 = 5,1

2 9,3 − 3,2 = _______________________________________ = ___________

3 8,7 − 4,5 = _______________________________________ = ___________

4 18,6 − 7,3 = ______________________________________ = ___________

5 27,7 − 5,6 = ______________________________________ = ___________

6 7,4 − 4,5 = _______________________________________ = ___________

7 9,2 − 6,4 = _______________________________________ = ___________

8 14,3 − 8,7 = ______________________________________ = ___________

9 25,1 − 7,8 = ______________________________________ = ___________

10 33,4 − 8,6 = ______________________________________ = ___________

11 48,5 − 21,2 = ____________________________________ = ___________

12 36,5 − 12,4 = ____________________________________ = ___________

13 57,3 − 35,1 = ____________________________________ = ___________

14 66,5 − 19,3 = ____________________________________ = ___________

15 42,8 − 29,5 = ____________________________________ = ___________

16 71,6 − 48,3 = ____________________________________ = ___________

(36)

Multiplikation med uppställning (I)

1

524

· 2 · 431 3 · 615 4 · 346 2

2 3 4

5

351

5

6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

· · 421 7 · 325 3 · 702 6

253 3

·

743 7

· · 835 5 · 519 4 · 325 6

717 5

· · 206 6 · 8326 3

17 18 19 20

618 6

· · 479 4 · 842 9 · 7345 7

(37)

Multiplikation med uppställning (II)

1 2 3 4

4,3

· 2 3,2

· 3 · 5 6,4

· 2

5 6 7 8

· 2 · 4 13,2

· 3 · 2

9 10 11 12

2,4

· 4 · 7 · 6

13 14 15 16

· 3 · 8 · 5 · 4 3,5

· 5

2,1

34,3 22,1 40,4

12,3 21,6

27,2 15,1 31,6 43,2

17 18 19 20

· 3 4,75 · 7 14,6 · 9 23,4 · 5 7,54

(38)

Multiplikation i flera steg

1 4 · 2,6 = 8 + 2,4 = 10,4

2 3 · 3,2 = ______________________ = ___________

3 6 · 2,4 = ______________________ = ___________

4 2 · 7,6 = ______________________ = ___________

5 5 · 4,5 = ______________________ = ___________

6 7 · 1,3 = ______________________ = ___________

7 6 · 3,1 = ______________________ = ___________

8 8 · 2,2 = ______________________ = ___________

9 3 · 8,4 = ______________________ = ___________

10 4 · 7,6 = ______________________ = ___________

11 2 · 17,3 = ______________________________ = _________________

12 5 · 61,7 = ______________________________ = _________________

13 6 · 23,1 = ______________________________ = _________________

14 3 · 34,6 = ______________________________ = _________________

15 7 · 13,4 = ______________________________ = _________________

16 4 · 45,2 = ______________________________ = _________________

(39)

Kort division (I)

1

570

5 =

__________________ 2

4 812

2 =

________________

3

604

4 =

__________________ 4

141

3 =

__________________

5

452

4 =

__________________ 6

2 465

5 =

_________________

7

3 462

6 =

_________________ 8

1005

3 =

_________________

9

2 408

4 =

_________________ 10

4 410

3 =

_________________

11

868

7 =

___________________ 12

1 848

6 =

_________________

13

2 015

5 =

_________________ 14

1032

8 =

_________________

15

7 112

7 =

_________________ 16

2115

9 =

_________________

17

4 008

8 =

_________________ 18

11 255

5 =

_________________

19

4122

6 =

_________________ 20

37 884

7 =

_________________

(40)

Kort division (II)

1

6 3

3 , =

________________ 2

28 4

2 , =

_______________

3

7 5

5 , =

________________ 4

15 6

3 , =

_______________

5

28 16

4 , =

______________ 6

6 09 3

, =

_______________

7

52 5

5 , =

_______________ 8

4 59 9

, =

_______________

9

3 86

2

, =

_______________ 10

0 848

8

, =

______________

11

2 24

4

, =

_______________ 12

1 92

6

, =

_______________

13

10 88 8

, =

______________ 14

7 25

5

, =

_______________

15

14 63 7

, =

______________ 16

2 52

9

, =

_______________

(41)

1

98,4 6

2

4

3 4

95,2 7

5 6 7

98,4 8

8

8,72 12,12 3

28,12 4 12,06 6 24,27 3

9 10 11

182,55

12

36,246 367,5 7

13

785,5 5

14

582,3 9

15

3,556 7

16

360,48 8 9,92 8

Lång division

(42)

Multiplikation med 10, 100 och 1 000

1 10 · 2,2 =

2 10 · 0,45 =

3 7,32 · 100 =

4 100 · 4,2 =

5 10 · 5,01 =

6 3,2 · 100 =

7 4,512 · 1 000 =

8 1 000 · 98,7 =

9 0,356 · 100 =

10 1 000 · 6,01 =

11 0,4 · 100 =

12 1 000 · 0,03 =

13 10 · 0,007 =

14 100 · 1,009 =

15 0,009 · 1 000 =

16 100 · 0,716 =

17 76,5 · 1 000 =

18 10 · 24,97 =

19 0,06 · 10 000 =

20 0,17 · 10 000 =

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :