• No results found

Låt oss tala om ungdomar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Låt oss tala om ungdomar"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

www.sak.se

Låt oss tala om ungdomar

Självmordsbomber, nytalibaner, korruption, krigsherrar, opium och internationella styrkor – medierapporteringen från Afghanistan är ensidig och fokuserar nästan uteslutande på problemen. Utan tvekan är det så. Det kanske inte är så konstigt egentligen. Utmaningarna i Afghanistan är både många och stora och att hävda att rapporter om framsteg eller bedrifter hamnat i permanent medieskugga är knappast en överdrift.

Men ändå sker det framsteg. Aldrig förr har så många afghanska barn haft en skola att gå till.

Aldrig förr har sjuk- och hälsovården nått så långt ut i provinserna. Barnadödligheten har sedan 2001 minskat med 25 procent enligt en studie gjord av Johns Hopkins-universitetet i USA. En fantastisk upphämtning men sorgligt nog rankas Afghanistan ändå som tredje land från slutet på listan över länders spädbarnsdödlighet. Även om jag anstränger mig för att blicka framåt kan jag inte låta bli att fundera kring hur situationen såg ut innan dessa enorma framsteg gjordes. Betänk; en 25-procentig minskning och fortfarande är situationen

alarmerande.

2008 års första Afghanistan-nytt handlar om barn. Eller kanske inte barn i bemärkelsen ettagluttare, haklappar och bävernylon. Nej, snarare om gamla barn – ungdomar. Det vimlar av ungdomar i Afghanistan. 35 procent av landets befolkning är mellan 15 och 25 år. Mer än hälften är under 18 år. Unga Zainab Mohamadi studerar juridik och jobbar extra som

journalist. Det är upplyftande att höra henne fundera kring framtiden. ”Jag tror att landet har möjlighet att utvecklas till något bra nu, det finns en chans”.

Nancy Hatch Dupree skriver som vanligt insiktsfullt i sin krönika och menar att

försörjningsfrågan är det allra största ungdomsproblemet. Förtroendet för det ledarskap som lovade så mycket och levererar så litet har blivit allvaligt urholkat av bristen på

arbetstillfällen, skriver hon.

Träffa också daria, en ung afghanska boendes i Sverige som tvingats genomlida svåra umbäranden efter att ha blivit bortlovad till en krigsherre. Efter förlovningen flydde hon och hamnade i Sverige. Idag hotas hon av avvisning, tillbaka till en högst osäker framtid, till sin fästman – krigsherren.

Afghanistan befolkas av drygt 15 miljoner barn och ungdomar. Tjejer och killar som växt upp i krig och/eller spenderat långa perioder utanför Afghanistan som flyktingar. Det är deras självklara rätt till utbildning, hälso- och sjukvård, deras rätt till ett drägligt liv som gör att SAK överhuvudtaget existerar. Dessa ungdomar har förstås samma behov som ungdomar i andra delar av världen och det är roligt att se hur lika ungdomar kan vara om bara

förutsättningarna om ens bara en smula påminner om varandra. Shabaana, 15, ger dig lite längre fram i tidningen en inblick i sitt liv. Förutom en del traditionella sysslor i hemmet så handlar det i övrigt inte om konstigare saker än plugget, kolla på tv och träffa kompisar.

Svenska Afghanistankommittén. Trekantsvägen 1, 6 tr 117 43 Stockholm. Telefon 08-545 818 40. Epost info@sak.se www.sak.se

(2)

www.sak.se

Markus Håkansson, informatör, SAK

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 Sweden License. To view a copy of this license, visit

creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/

Svenska Afghanistankommittén. Trekantsvägen 1, 6 tr 117 43 Stockholm. Telefon 08-545 818 40. Epost info@sak.se www.sak.se

References

Related documents

Både Sävstam och Ernsth-Ohlsson förflyttas från de sjukhus de kom till i först till ett större men även här upplever Sävstam och Ernsth-Ohlsson på olika sätt dessa

Ett av de stora problemen för de  som lider av social ångest är också att personer som är drabbade ofta har svårt för att söka hjälp.. I  Saras fall är det här extra svårt

uppväxter har präglats av utsatthet för fysiskt våld, både i direkt mening och av att ha bevittnat våld. Våldshandlingarna har begåtts av individer som intervjupersonerna stått i

Att verkligen göra sitt yttersta för att begravningen skulle bli så fin som möjligt sågs som en uppgift för föräldrarna då de kände att detta var det sista de kunde göra

För många är Strindbergs förord till Fröken Ju- lie, liksom ”Erinran”, den korta förtexten till Ett drömspel, kända exempel på dramatikerns drama-.. kommentarer, kanske av

- Handlingsplan för förbättringar med särskilt fokus på en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre som innehåller beskrivning av förbättringsområden,

Ser du klotter ska du alltid anmäla det till kommunens klotter- kundtjänst 08 – 768 70 00 eller maila till rentsnyggt@taby.se.... Prata med

Ses fram för allt på patienter med nedsatt arteriellt cirkulation = Får EJ lösas upp eller behandlas med!.

För att melodierna skulle bli spridda och för att någon i de borgerliga salongerna överhuvudtaget skulle vilja lyssna till dem, krävdes att de arrangerades om för att

Teorin menar också att det därför är möjligt att studera män genom kvinnor, efter som att kvinnor är medhjälpare till skapandet och upprätthållandet av genusstrukturer..

För kvinnorna som genomgått mastektomi kan psykisk ohälsa förekomma, men det kan även vara upplevelsen av en förändrad kropp samt rädsla att visa sig för andra som begränsar

förekommer men även där mycket fokus riktas mot ungdomar samt att vi hoppas att era svar kommer vara till stor hjälp till vår kommande studie. Intervjun uppskattas ta en timme

Swallow bugs will readily bite humans.  As with bed bugs, there are two periods of the year when bites will peak.  One is in spring, shortly before migrant swallows return to nest

Genom vår analys kunde vi se att kampanjer på plagg kan göra att konsumenterna fortsätter handla ett plagg även på ordinarie pris förutsatt att det är av liknande kvalitet som

There is up to a 60% contribution of ggF events to the Higgs boson signal in the all-hadronic channels in the least sensitive signal regions and up to a 20% contribution in the

Jag menar att problem kan uppstå när, låt oss säga en lärare definierar digitala verktyg som den digitala synthen man har stående i klassrummet: detta skulle enligt definitionen kunna

Därför har jag valt att begränsa mig till att jämföra 30 nationella prov från 2005 med 30 standardprov respektive centralprov från 1985 för att undersöka om förekomsten av

Det som är speciellt för denna förskola är att arbetsgruppen har högt i tak, ställer upp för varandra, alla får säga sitt och ingen blir sur, säger flera av

för studien är att ge en djupare förståelse av ambulanssjuksköterskor ställs inför, deras tankar och känslor under och efter hjärtstopp hos barn samt hur de hanterar

SAMTIDIGT FINNS DET all anledning att känna oro, även för alla oss som aldrig i sitt liv gjort ett ”klipp”, som inte har något sparkapital och som inte ens äger våra

Gamla Hagagatan, dvs nuvarande Storgatan fanns redan vid seklets början och Nygatan, Hofors Stolthet, hade nyss blivit färdig med sina nakna timrade hus.. Inomhus hade

Om mammorna inte vill eller vet hur de ska använda sig av emotionellt arbete för att få “rätt” inställning till modersrollen kommer de som en konsekvens att känna sig fast

Syftet med denna text är som sagt inte att ta ställning till arkeohundens vara eller inte vara, utan bara att peka på att arkeologiska metoders tillkomst och övergivande är ett