Adelsöleden Vägfärja TIDTABELL

Full text

(1)

Gäller från 2012-06-22

Vägfärja

Adelsöleden

Adelsö–Munsö–Adelsö

TIDTABELL

(2)

måndag–fredag lördag, söndag, helgdag

00 00 A 00 A

01 00 A 00 A

02 00 A 00 A

03

04 00 A 00 A

05 00 30 00 A 30 A

06 00 20 40 00 A 30

07 00 20 40 00 30

08 00 30 00 30

09 00 30 00 30

10 00 30 00 30

11 00 30 00 30

12 00 30 00 30

13 00 30 00 30

14 00 30 00 30

15 00 30 00 30

16 00 20 40 00 30

17 00 20 40 00 30

18 00 20 40 00 30

19 00 30 00 30

20 00 30 00 30

21 00 30 00 B 30

22 00 30 00 30

23 00 00

A – Går endast efter kallelse.

B – Går ej 24 december.

Adelsö–Munsö–Adelsö

Avresa från Munsö genomförs direkt efter lossning och lastning.

(3)

Helgtrafik

Midsommarafton, julafton och nyårsafton körs helgtrafik.

Olycks- och sjukdomsfall

Vid nödfall eller olyckor, ring räddningstjänsten 112.

Förtur och tillfälliga hinder

Utryckningsfordon, kollektivtrafik och taxi har förtur. Tidtabellen kan tillfälligt ändras på grund av väderlek, vattenstånd och korsande sjötrafik.

Vid behov kan färjeturen dubbleras.

Kallelsetur

Kallelseturer (märkta A) måste beställas. Ring 0771-65 65 65 och ange ledens namn. Kallelse görs tidigast 5 minuter före avgångstid.

Farligt gods

Informera befälhavaren 1 timme före avgång.

Ring 0771-65 65 65 och ange ledens namn.

Förbud

Rökning och bränslepåfyllning förbjudet ombord.

måndag–fredag lördag, söndag, helgdag

00 00 A 00 A

01 00 A 00 A

02 00 A 00 A

03

04 00 A 00 A

05 00 30 00 A 30 A

06 00 20 40 00 A 30

07 00 20 40 00 30

08 00 30 00 30

09 00 30 00 30

10 00 30 00 30

11 00 30 00 30

12 00 30 00 30

13 00 30 00 30

14 00 30 00 30

15 00 30 00 30

16 00 20 40 00 30

17 00 20 40 00 30

18 00 20 40 00 30

19 00 30 00 30

20 00 30 00 30

21 00 30 00 B 30

22 00 30 00 30

23 00 00

Adelsö–Munsö–Adelsö

Avresa från Munsö genomförs direkt efter lossning och lastning.

(4)

TRAFIK VERKET . BES TÄLLNINGSNR:100 129 . UT GÅ VA:9 .1. NO VEMBER. 20 21. PR ODUKTION: TRAFIK VERKET F ORM OCH EVENT . KAR TA: LANT MÄ TERIET , DNR 109- 20 10 /2 66 7

Vägnummer: 816 Adelsö–Munsö Längd: 900 meter

Överfartstid: ca 6 minuter Leden trafikeras av lindragen färja.

Trafikinformation trafikverket.se/adelsoleden Röststyrt talsvar: 0771-65 65 65

Beställ störningsinfo via sms på ledens webbplats.

Trafikverket ansvarar för statliga vägar, järnvägar och vägfärjeleder samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

259 261

261 275

275

275

275 267 269

269

263

E4 E4 E4

E4 E4 E18

E18

E18 E18

E18

Bålsta

Bro

Ekerö Sigtuna

Stenhamra

Jakobsberg

Ekeby

Rotebro

Vällingby Kungsängen

Spånga Viksjö

Fittja Hallunda Norsborg Kallhäll

Skärholmen Drottningholm 444

445 433 437

© Lantmäteriet, dnr 109-2010/2667 00,3750,75 1,5 2,25km

M ä l a r e n

Adelsöleden

Ekeröleden Adelsö

Munsö

Slagsta Jungfrusund

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :