nerI slutet av maj återupptas arbetet med spontningen norr om stationen i Åkarp. Vibrationer och buller från maskinerna kan upplevas som störande.

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

MÅNAD 2019 Under våren har entreprenören arbetat med att trycka ner

spont innanför stödmuren norr om stationen i Åkarp. Sponten krävs för att det senare ska vara möjligt att gräva schaktet där de nya spåren ska byggas.

Utmanande lera

Lerlagret i marken är mycket hårt och segt och spontningen har tagit längre tid än beräknat. I början av maj pausades arbetet. Nu återupptas spontningen på de delar som ännu inte är klara med en annan metod och en annan maskin. Marken har har förborrats och sponten kommer att slås ner i marken.

Arbetet kan upplevas som störande för de som bor nära.

Arbetstider

Arbetet med spontningen återupptas från och med vecka 21.

Det är osäkert hur lång tid arbetet med spontningen kommer att pågå, det beror på hur den nya arbetsmetoden fungerar.

Arbetet utförs vardagar 07-19.

Byggplaneringen kan ändras

Vi arbetar på hela sträckan mellan Arlöv och Klostergården i Lund. Planeringen är ett pussel med många bitar. För att kunna använda resurserna på bästa sätt måste entreprenören ibland planera om, vilket innebär att personal och maskiner kan flyttas till en annan del i projektet med kort varsel.

Spontningen i norra Åkarp återupptas Risk för störande buller och vibrationer

I slutet av maj återupptas arbetet med spontningen norr om stationen i Åkarp.

Vibrationer och buller från maskinerna kan upplevas som störande.

Fyrspåret Malmö-Lund

Trafikverket bygger fyra spår mellan Malmö och Lund.

Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Läs mer på: www.trafikverket.se/fyrsparet

Kontaktuppgifter

Adress: Företagsvägen 14, 232 37 Arlöv

Telefon: 0771–921 921 www.trafikverket.se/fyrsparet

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL Kontakt: lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00 Övrig tid: 08 -585 516 10

Innanför den nybyggda bullerskyddsskärmen slår entreprenören ner spont för att kunna gräva klart schaktet där de nya spåren ska byggas.

INFORMATION • FYRSPÅRET MALMÖ-LUND • MAJ 2021

Figure

Updating...

References

Related subjects :