Informationsbrev, månad år Störningsinformation september 2019

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Informationsbrev, månad år Störningsinformation september 2019

Vi är i full gång med arbetet att gräva ner en anslutningsbrunn i korsningen

Svanetorpsvägen/Bruksvägen/Apelvägen.

Tyvärr har det dragit ut på tiden. Bruksvägen kommer därför att vara avstängd ytterligare knappt två månader. Förhoppningsvis blir vi klara tidigare. Trafiken för boende på

Svanetorpsvägen och Apelvägen fortsätter att ledas om på samma sätt som tidigare.

Vi tackar för er förståelse och ert tålamod!

Brunnen är en så kallad anslutningsbrunn.

Den samlar flera ledningar från olika håll.

Våra arbetstider

Våra normala arbetstider är 7-18 men arbete kan även ske vid andra tider vid behov.

Röd linje = Biltrafik

Grön linje = Gång- och cykeltrafik

Mer information

Läs mer om våra arbetsplatser och störningar på www.trafikverket.se/lund-arlov

Bruksvägen fortsatt avstängd

Lund-Arlöv, fyra spår Adress: Företagsvägen 14, 232 37 Arlöv.

Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se/lund-arlov Facebook: lundarlovfyraspar instagram: @lund_arlov4spar

Trafikverket bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL

Kontakt:

lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00. Övrig tid: 08 -585 516 10

Figure

Updating...

References

Related subjects :