Läs en intervju med författaren på verbum.se.

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

3 juni 2021

Pressmeddelande Verbum

Vad innebär det att göra teologi i kyrkans vardag?

Det är den fråga som löper som en röd tråd genom den nya boken av Jonas Ideström.

Här utarbetar han konstruktiva förståelser av vad teologi kan vara, nämligen något som skapas och uppstår i församlingens vardag, i församlingens konkreta

erfarenheter.

Vi rör oss mellan platser och rum där teologi blir till: ett hus i Kafarnaum, en lägenhet i utkanten av Oslo, församlingshemmet i Vadstena, den tomma graven där Jesus har legat och flera andra platser och rum.

Grundat i erfarenheter från församlingars vardag och med inspiration från Latour och andra tänkare diskuterar Jonas Ideström om hur teologisering handlar om att både urskilja och bidra till Guds försonande närvaro i vardagen.

Han visar bland annat hur evangeliernas berättelser kan fungera som ikoniska kartor när de används i samtal och ställs bredvid erfarenheter ur människors vardag. På så sätt kan de vara en hjälp för att orientera sig i vardagen med en delvis ny blick.

Det här är en bok för de som är intresserade av hur teologi görs i praktiken. Den är relevant för den församlingsengagerade men även för studenter och forskare i praktisk teologi.

Ikoniska kartor, Att göra teologi i kyrkans vardag har tillkommit på initiativ av Linköpings stift och är en del i Svenska kyrkans forskningsserie som publicerar kyrko- och samhällsrelevant forskning som har genomgått en peer review process.

Jonas Ideström är docent i kyrkovetenskap och högskolelektor i praktisk teologi vid Enskilda högskolan i Stockholm. Han har genomfört flera teologiska fältstudier och aktionsforskningsprojekt i olika sammanhang i Svenska kyrkan. Han är också präst i Svenska kyrkan och har återkommande föreläst om frågor som rör teologi i församlingens vardag, idealitet, själavård och kyrkligt ledarskap.

Läs en intervju med författaren på verbum.se.

Produktinformation

Titel: Ikoniska kartor, Att göra teologi i kyrkans vardag Författare: Jonas Ideström

Förlag: Verbum AB Omslag: Anna Larsson

Sättning: Aina Larsson/Sättaren ISBN: 978-91-526-3869-9 Pris från: 279 kr/st Utgivning: 21 juni 2021

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :