• No results found

Energi i femman

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Energi i femman"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem.

Pressmeddelande    

Energi i femman

”Nu pågår uppladdningen inför Energy Forum för fullt” 

Sedan två veckor tillbaka har flera klasser i årskurs fem jobbat med tema energi som en förberedelse  inför det årligen återkommande Energy Forum som i år går av stapeln den 26 – 27 oktober.  

Eftermiddagen den 26 oktober vänder sig till årskurs fem i Oskarshamns kommun. Det börjar med en  sprakande Energishow innan det är dags för finalomgången i tävlingen Energi i femman. 

 

 ‐ De klasser som anmält sig till tävlingen erbjuds ett besök i klassen från Energikontor  Sydost. På ett lite annorlunda sätt tar vi oss an energifrågorna och lägger grunden för de  kunskaper som eleverna behöver för att delta i tävlingen. Upplägget och aktiviteterna i  klassen följer det centrala innehållet i Lgr 11 och kan därmed utgöra en del i den 

obligatoriska undervisningen, säger Kerstin Eriksson projektledare Energikontor Sydost.  

 

 ‐ Vi pratar om vad energi är, var den kommer ifrån och vad vi använder energi till. Eleverna  får koppla olika elektriska kretsar och ta reda på hur man värmer vatten på mest 

energismarta sätt. Att välja rätt frukostmeny är också en viktigt ur energi och  klimatsynpunkt.  

 

Fredagen den 21 oktober, med start kl 10.40 besöker vi klass 5A på Kristinebergsskolan. 

Vi jobbar gemensamt fram till lunch kl 11.20 och fortsätter kl 12.00 med de praktiska  momenten. Välkomna att vara med! 

     

Vid frågor kontakta: 

Kerstin Eriksson, projektledare Energikontor Sydost, 070 620 83 07. 

kerstin.eriksson@energikontorsydost.se 

Aktiviteterna ingår som en del i KNUTprojektet, www.knutprojektet.se

och delfinansieras av

References

Related documents

Ragn-Sells Avfallsbehandling AB Deponering av avfall AB FORTUM VÄRME samägt med Stockholms stad. TELGE

ENERGIKONTOR SYDOST AB är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem.. Vårt mål är minskad klimatpåverkan och ökad regional utveckling

ENERGIKONTOR SYDOST AB är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem.. Vårt mål är minskad klimatpåverkan och ökad regional utveckling

Naturskyddsföreningen/TopTenSverige och Energikontor Sydost berätta om energi; var den tar vägen, hur du kan slippa betala för energi du inte använder, hur du sparar energi, inte

ENERGIKONTOR SYDOST AB är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem.. Vårt mål är minskad klimatpåverkan och ökad regional utveckling

-Beteendet hos dem som är på en anläggning har också stor betydelse när man vill spara energi, säger Roger Gunnarsson, projektledare på Energikontor Sydost.. Att använda

”Jag tycker det ska bli mycket roligt och utmanande att leda och påverka den fortsatta utvecklingen för Energikontor Sydost, som är en viktig aktör inom energi- och miljöområdet

”Jag känner att när företaget nu går in i en ny fas i sin utveckling är det läge att lämna över till en ny VD att ta över” säger Stefan Olsson.. ”Stefan har gjort ett