• No results found

A-A 1AB23CDEFABCDEF4567812345678

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "A-A 1AB23CDEFABCDEF4567812345678"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 A

B

2 3

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

242

81 M1 6

35 42

45

2

5 40

1:1

Zmena Datum Index Podpisy

Meritko Pozn. Navrhl

Kreslil STRNAD

B01_01_01_OJNICE_KM

Nazev

KTS_M271_B01_01_01

Prezkousel

C. seznamu Technolog

C. sestavy KTS_M271_B01_01 Normaliz. Cis. vykresu

list 1 listu1

Stary vykr. Schvalil KONECNY

Novy vykr. Datum 17-05-2015

ODK. VYKRES MATERIAL POZNAMKA JED.

OZNACENI POLOTOVAR CIS. ZASOBNIKU MN.

1 KTS_M271_B01_01_M01 11 523.0 - ks.

B01_01_01_M01_OJNICE1 CSN 42 5310 - 1

2 KTS_M271_B01_01_M02 11 523.0 - ks.

B01_01_01_M02_OJNICE_CELO CSN 42 5510 - 1

5 KUSU ZAVIT VYROBIT PO SVARENI

A-A

1 2

References