• No results found

Tabell 5 Funktioner och faroklass

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Tabell 5 Funktioner och faroklass"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tabell 5

Funktioner och faroklass 2001 års kvantitet i ton

Fördelning av antal produkter per funktion och faroklass Products by function and class in terms of danger class, in tonnes.

Mycket giftigt (Tx) Giftigt (T) Frätande ( C ) Irriterande (Xi) Hälsoskadligt (Xn) Miljöfarligt (N) Måttligt hälsoskadligt (V)

Funk.- Funktioner Antal Kvantitet Antal Kvantitet Antal Kvantitet Antal Kvantitet Antal Kvantitet Antal Kvantitet Antal Kvantitet

kod prod. (ton) prod. (ton) prod. (ton) prod. (ton) prod. (ton) prod. (ton) prod. (ton)

10 Absorbtion / adsorptionsmedel 10 631 13 2 152 21 71 15 14 191 4 125

20 Accelerator 14 20 12 9 33 309 51 220 17 166 2 5

30 Aktivator 11 33 17 146 34 14 918 28 26 10 318 8 356

40 Avisningsmedel 3 298 2 28 46 8 966 116 20 031 18 232

50 Antikakningsmedel 11 290 1 0

60 Antiklibbmedel 2 2 2 2 2 4

70 Antistatmedel 3 6 17 39 6 4 1 0 3 2

80 Appreturmedel 1 8 20 47 9 84 4 12

90 Avloppsrensningsmedel 30 620 10 36 15 1 523 8 7 6 11

100 Bekämpningsmedel 6 28 26 560 29 849 36 1 207 214 6 607 8 201 98 1 320

200 Betmedel (textil, papper, läder) 1 0 1 0 1 134 1 0

220 Bindemedel (färg,lim,etc) 1 0 5 290 4 1 329 199 11 006 232 8 312 19 1 934 44 5 397

230 Bindemedel (övriga) 50 23 308 44 76 613 158 2 989 709 112 13 447 9 142 17 228 337

240 Blekmedel 1 46 755 38 210 949 32 25 690 22 11 807 2 5 570 2 1

250 Bottensatshindrande medel 260 Blästermedel

270 Brandsläckningsmedel 15 319 2 10

280 Brandskyddsadditiv 4 2 4 87 16 217 43 429 5 246 1 0

291 Drivmedel (för förbränningsmotorer) 75 7 361 292 1 449 5 221 785 102 9 051 916 5 3 293 3 31 990

292 Uppvärmningsmedel 24 5 445 600 1 57 897 38 4 653 862 3 166 868

293 Tändvätskor 2 6 27 3 466 1 0 5 73

294 Bränslen, brännolja (övriga) 11 4 806 908 7 9 544 33 812 902 9 41 553

301 Antiknackningsmedel 3 295 2 0 4 28

302 Bränsletillsatser (övriga) 4 6 228 2 0 43 3 355 139 10 749 3 176 19 582

310 Dammbekämpningsmedel 1 7 14 137 907 7 4 2 0 1 4 158

320 Denatureringsmedel 1 1 048 2 48 4 357

330 Dispergeringsmedel 1 1 11 103 77 8 444 42 681 1 1 4 12

340 Drivgaser 2 2 3 3 1 0 1 330

350 Elektrolyter 5 0 10 1 22 17 067 7 7 16 35 2 1

351 Elektrodmateriel 1 6 606 1 0 4 22

360 Emulgeringsmedel 41 4 149 86 3 981 36 3 438 39 2 788 1 0

370 Emulsionsbrytande medel 13 253 3 176 3 697 4 79 2 0

380 Extraktionsmedel 3 2 1 1 4 1 342 10 608 4 175 4 282

390 Fixermedel 1 0 1 0 3 7 42 1 111 12 25 2 8 17 215

400 Flegmatiseringsmedel 1 0

410 Flotationsmedel 1 0 21 1 920 18 2 491 10 1 551 7 2 080 3 3 311

420 Framkallare 2 0 59 657 128 971 131 622 5 3 16 17

(2)

430 Friktionsmedel 1 0 4 3 5 8 4 60

441 Armeringsmedel 1 0 2 6 1 0

442 Matteringsmedel 2 4 6 25 3 35

443 Antiskinnbildningsmedel 2 47 1 44

444 Blåsbildningsförhindr. medel

445 Flytförbättrande medel 1 595 1 2 4 374 20 637 2 0

446 Klibbmedel 1 0 2 28 4 467 2 107

447 Färgtillsatser 1 0 8 33 13 16 68 708 93 511 4 26 7 21

448 Fyllmedel (övriga) 6 45 3 26 19 3 279 47 41 802 4 3 6 2 979

451 Retentionsmedel 2 2 17 19 108 2 0

452 Fällningsmedel (övriga) 1 396 42 85 389 104 114 266 15 32 946 5 5 273 14 935

460 Färgborttagningsmedel 2 5 24 107 49 281 42 9 851 1 17 13 27

470 Färger och lacker 59 4 890 14 321 317 9 156 750 18 865 13 15 213 5 854

471 Brandskyddsfärger 2 1 9 846 1 1

472 Fuktspärr 2 51 4 357 21 88 18 186 4 3

473 Bets 1 0 24 83 8 152 1 0 1 1

474 Lasyr 18 11 25 720 15 46

476 Rostskyddsfärg 25 1 378 14 33 69 734 191 4 382 5 7 39 273

477 Skeppsbottenfärger 9 36 12 101 39 288 1 3 1 1

478 Tryckfärger 16 26 1 2 199 2 368 184 1 913 1 0 88 2 045

479 Övriga färger, vattenbaserade 2 83 6 519 117 1 298 51 810 27 294

481 Övriga färger och lacker 68 2 502 16 23 511 7 363 918 11 171 8 7 208 5 974

482 Fotoresist 15 30 11 10 1 1 1 0

483 Träskyddsmedel 6 3 033 10 545 5 853 24 1 443 1 165 2 15

484 Toners 26 9 20 6

485 Mur-och putsbruk 1 0 15 13 828 93 125 164 14 460 2 1

500 Färgämnen, pigment 74 325 42 301 345 834 196 3 392 23 28 32 323

510 Förtjockningsmedel 1 38 5 667 32 82 15 271 3 662 4 11

520 Garvningsmedel 1 1 4 550 10 260 10 440 2 45

532 Glasetsningsmedel (övriga) 2 0 7 6 13 25 1 0 1 0

540 Glasyrer,emaljer och liknande 2 0 26 9 22 485 5 26

550 Glättmedel textil-papper-läder 1 0 1 0

560 Golvbeläggningsmaterial 69 418 185 1 809 81 381 8 14 1 10

570 Gödselmedel, gödningsmedel 2 1 795 1 0 9 1 604 10 1 761 1 14 16 13 823

580 Hudskyddsmedel 6 4 4 0 2 0

590 Hudrengöringsmedel (tvål) 1 0 10 13 3 0 12 12

600 Transmissionsmedel 10 154 19 376 19 115

610 Hårvårdsmedel

615 Permanentmedel (hår-) 1 1 1 0

616 Hårshampo 5 2 1 0 1 1

617 Hårbalsam

631 Härdare för lim 10 259 54 1 606 48 401 79 942 4 192 4 2

632 Härdare för färg 1 0 15 58 105 713 128 1 679 326 3 055 9 24 20 452

633 Härdare för plast 26 95 166 5 169 71 277 61 915 7 30 1 51

634 Härdare för betong 2 1 6 10 14 554 7 75 1 335

635 Betongförstärkningsmedel 1 7 3 3 14 1 066 8 236 3 2

636 Härdare (övriga) 9 29 51 245 45 1 042 35 813 2 1 1 2

651 Impregneringsmedel mot vatten, fukt 1 0 1 0 22 323 29 266 3 2 12 144

652 Impregneringsmedel mot olja, fett 10 26 1 2 1 3

(3)

653 Dimensionsstabiliseringsmedel 1 40 1 0 1 0 1 0

654 Impregneringsmedel (övriga) 7 1 808 2 1 19 271 16 111 1 0 13 691

661 Korrosionsinhibitorer 27 79 77 1 768 86 1 163 46 1 142 13 187 5 94

662 Inhibitorer (övriga) 1 6 1 0 9 235 10 107 15 658 3 570 4 25

670 Isoleringsmaterial för värme, kyla 10 67 4 10 27 63 113 20 540 1 9 3 1

680 Isoleringsmaterial för elektricitet 14 1 637 25 243 37 740 6 45 10 672

681 Dielektrikum 1 414 5 20 2 25

690 Isoleringsmaterial för ljus,buller 1 98 3 6 1 0

700 Jäsmedel för plast, gummi etc 3 6 421 1 23 17 535 4 325

701 Svällmedel 3 52 1 1

711 Enzym 10 104 53 200 2 5

712 Katalysatorer (övriga) 5 1 55 189 73 19 538 56 723 80 7 802 14 169 12 324

720 Koaguleringsmedel 10 36 13 58 1 1 1 5

731 Baktericid, bakteriostat 8 11 60 2 814 41 256 62 407 12 10 4 64

732 Fungicid, fungistat 2 387 12 57 25 265 41 554 8 6 3 64

733 Konserveringsmedel (övriga) 1 0 9 64 44 15 300 46 1 850 94 815 19 26 3 1

740 Kontaktmedel (elektricitet) 1 0 5 1 1 0 3 0

750 Kontorspreparat 9 41 11 17 15 64

760 Kyl och smörjmedel för metallbearbetning 4 43 133 2 563 65 1 368 42 807

770 Kylmedium, köldmedel 1 170 404 8 1 428 9 785 1 0 15 534

781 Fotokemikalier 11 7 71 151 150 467 122 519 6 1 14 104

782 Indikatorer 3 1 4 2 1 0

783 Laboratoriekemikalier 13 5 78 1 237 143 3 988 90 428 189 338 29 124 39 37

791 Vidhäftningsförbättrande medel 9 8 11 724 35 1 022 38 116 7 501 2 0

792 Fästmedel 3 574 1 0 50 14 029 17 562 3 1 4 61

793 Cyanoakrylatlim 70 10 12 0

794 Dispersionslim 15 7 891 5 56 5 1 182

795 Lim, lösningsmedelsbaserat 57 6 445 91 719 4 2 29 317

796 Smältlim 8 66

797 Hartser till 1- o 2-komp.lim 12 2 124 12 4 071 120 8 151 52 1 332 21 62 1 0

798 Lim (övriga) 1 0 8 9 20 1 752 187 3 188 177 7 431 18 200 47 415

810 Luftreningsmedel 1 2

821 Flussmedel (löd-) 9 1 20 109 16 30 40 59 3 56 12 12

822 Lödprodukter (övriga) 5 4 7 5 2 0 22 23 15 10

831 Betningsmedel (metall) 18 3 657 34 5 333 158 57 910 21 171 24 13 771 2 220 1 0

832 Metallytbeläggningsmedel 16 20 80 299 144 844 86 344 98 1 370 23 199 14 56

833 Härdmedel, metall 2 0 7 1 844 1 0 7 65 5 51 1 6 4 0

834 Flussmedel (galvan) 2 1 8 91 5 27 13 454

835 Metallytbehandlingsmedel (övriga) 25 1 015 125 2 614 308 5 459 207 2 668 115 599 13 48 18 126

840 Mjukgörningsmedel 33 621 9 259 4 25 4 2

850 Mjukm. (plast,gummi,färg etc) 1 0 8 54 417 3 4 10 60 12 545 3 148 2 15

860 Odoriseringsmedel (ind.parfym) 4 18 32 1 056 14 1 328 1 535 14 138

871 Oxidationsmedel 1 2 2 1 12 102 175 14 50 28 111 094 6 43 5 997

872 Reduktionsmedel 1 0 6 60 12 19 753 17 31 802 13 343 4 16 563

873 Skyddsgas 1 54 1 16 520

874 Redoxmedel (övriga) 6 2 271

880 pH-reglerande medel 3 13 117 762 479 55 5 616 27 13 777 2 223 1 26

890 Polermedel 3 3 3 1 35 32 62 193 4 8 41 239

900 Processreglerande medel 11 2 047 24 258 804 57 298 796 26 1 901 6 2 026 10 26 614

(4)

921 Avfettningsmedel 1 77 1 1 231 10 060 257 4 137 327 8 028 12 69 87 1 073

922 Desinfektionsmedel 1 0 16 94 727 131 25 396 164 913 64 998 15 93 27 573

923 Diskmedel 54 2 960 32 1 088 7 415 4 32

924 Fläckborttagningsmedel 1 0 1 26 2 3 19 29 15 28 13 580

925 Högtrycksrengöringsmedel 52 1 494 101 3 936 8 891 1 86 11 325

926 Kalkborttagningsmedel 1 0 1 0 90 751 72 777 25 843 4 7

927 Lokalrengöringsmedel 43 13 430 122 3 556 32 191 1 0 12 66

928 Maskindiskmedel 182 11 431 64 4 393 7 127 1 1 4 1

929 Tvättmedel 1 0 58 3 148 148 8 261 24 1 343 3 5 19 221

931 Ugns- och grillrengöringsmedel 36 265 10 123 2 4

932 Spolarvätska 28 3 916 6 205 27 4 509

933 Fönsterputsmedel 6 3 2 1 16 31

934 Tvätthjälpmedel 7 317 20 1 322 11 21 051 1 10 6 20

935 Rengöringsmedel (övriga) 13 83 476 26 184 558 10 398 244 1 608 10 11 121 980

950 Rostborttagningsmedel 1 1 26 103 15 54 28 81 20 16

960 Saneringsmedel 1 10 3 6 3 11

970 Saneringsmedel (olja) 1 1 1 1 1 6

980 Skalbildningsmotverkande medel 5 8 31 347 33 358 4 2

990 Skumbildningsmedel (för vätskor) 3 6 20 315 3 0 2 0 1 4

1000 Skumdämpningsmedel 1 0 2 23 36 233 37 160 1 0 6 26

1010 Sköljmedel 1 7 14 269 2 1 5 88

1020 Slipmedel 1 2 3 1 8 16 9 3

1030 Slambehandlingsmedel 3 1 801

1040 Släppmedel 1 0 30 432 54 300 55 1 040

1041 Filmbildande medel 7 58 4 0 3 2

1050 Smörjmedel 10 4 6 29 168 937 198 1 175 12 85 317 3 242

1051 EP-tillsatser 9 101 1 2 3 4

1052 Smörjmedelstillsatser, andra 4 7 167 7 393 34 253 4 17 19 76

1053 Basoljor 1 40 1 86

1070 Sotningsmedel 5 44 10 208 6 16 1 0 6 3

1080 Sprickindikeringsmedel 7 10 11 9 2 0

1090 Explosivämnen 4 1 024 40 3 768 7 1 329 2 5 47 4 308 1 1 15 14 315

1100 Spädningsmedel (för färger odyl) 13 156 1 2 135 8 854 443 41 541 28 9 664 85 1 884

1110 Spädningsmedel (övrigt) 7 21 17 47 1 13 7 101

1120 Stabilisatorer 36 307 7 23 86 1 474 62 779 24 169 4 3

1121 Antioxidant, antiozonant 2 5 3 2 26 1 001 15 174 20 309 3 13 171

1131 Råvara/plasttillverkning 7 3 484 30 146 700 12 105 98 3 478 354 36 795 8 17 10 39 950

1132 Råvara/gummivarutillverkning 1 15 23 942 4 13 43 637 60 349 12 85 11 44

1133 Råvara för kosmetik/hygienind 1 0 1 1 7 1 148 3 990 36 71 7 11 7 19

1134 Råvara för läkemedel 9 33 38 36 28 3 063 68 1 179 92 723 9 16 15 642

1135 Råvara för metallframställning 86 13 049 4 55 002 6 10 837 27 26 401 2 367 6 81

1136 Råvara för halvledare 5 0 4 57 5 57 4 0 2 0 1 0 1 1

1137 Råvara för glas och keramik 6 9 744 3 1 043 6 47 856 7 444 5 10 136 6 44

1138 Syntesråvara (övriga) 19 7 094 183 21 813 276 298 1 380 768 288 504 657 330 1 539 512 116 73 001 40 23 369

1140 Torkmedel 3 2 3 17 233 40 1 051 76 320 1 55 3 2

1141 Vattenavvisande medel 13 56 6 2 5 200

1150 Utfyllnadsmedel 3 1 18 447 9 33 3 1 2 19

1151 Fogningsmedel (fogmassa) 2 3 6 447 73 5 523 64 491 1 0 10 9

1152 Spackel 12 235 196 175 811 137 1 414 3 0 8 8

(5)

1153 Tätningsmedel 1 0 19 7 11 32 87 436 145 1 378 4 2 39 780

1154 Gjutmassor 7 403 6 49 45 1 680 30 231 3 4 7 5

1160 Vattenavhärdningsmedel 1 51 9 1 416

1170 Vitmedel 6 37 1 1

1180 Vulkningsmedel 8 80 1 2 18 173 10 152 3 445

1190 Värmeöverföringsmedium 2 59 11 1 227 17 642 8 117 3 96

1200 Vätmedel 1 20 11 206 97 2 004 55 1 889 20 1 603 11 93

1201 Fuktbevarande medel 7 19 3 62 3 252

1210 Svetsprodukter 2 24 1 0 12 184 1 0

1211 Flussmedel (svets) 8 21 1 0 1 56

1220 Rostskyddsmedel 8 219 10 123 55 369 166 1 636 5 6 50 280

1230 Lösningsmedel 1 3 920 26 157 164 12 3 169 133 46 863 373 46 413 65 11 876 124 11 048

1240 Dentalprodukter 4 5 1 1 20 14 21 8 1 0 8 171

1241 Kontaktlinsmedel

1250 Asfalt,bitumen,tjära etc 8 14 090 1 16 31 1 983 1 0

1260 Textilfärgningsmedel 3 0 35 115 15 15 2 1

1270 Vitaminer 2 1 5 4

1300 Livsmedelstillsatser 5 47 4 14 760 13 886 8 575 1 0

1311 Ensileringsmedel 8 8 449 3 1 295

1312 Foder/fodertillsatser (övriga) 7 23 6 9 624 10 554 15 1 148 4 3 2 240

1320 Legeringsmetaller 4 20 4 3 13 48 392 2 0 4 41

1331 Lösningsförmedlare 2 64 2 5 1 0

1332 Komplexbildare (övriga) 6 3 46 17 593 11 821 1 4

1340 Bilvårdsprodukter 20 374 180 3 995 170 2 369 11 30 108 374

1350 Kemikalier för pappersframställning 2 187 12 286 165 58 76 616 8 13 059 1 30 7 412

1400 Veterinärmedicinska preparat 1 0

1410 Anestesigas 1 64

1500 Tensid 2 0 43 1 511 388 13 346 154 7 551 80 7 157 4 106

1601 Cement 4 46 18 184 778

1602 Cement, eldfast 1 2 13 88 1 2 1 625

1611 Betong 64 18 429

1612 Betong, eldfast 4 93 25 1 086 1 0

1630 Fotoemulsioner 8 6 1 0

1640 Näringssubstrat 3 582 3 112 2 2

1650 Slaggbildare 1 0 3 12 1 0 2 8

References

Related documents

R51/53- Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. O - Oxiderande T - Giftigt C - Frätande Xn - Hälsoskadlig Xi - Irriterande N

The case of the Porto Metropolitan Area’ (Malcata, 2010), is relevant to my paper because it studies and compares the settlement patterns of immigrants

[r]

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.. P211 Spreja inte över öppen låga eller

Fördelning av antal produkter per funktion och faroklass Products by function and class in terms of risk. Funk.-

· Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.. · Råd

Andra skadliga effekter Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Hunden bör inte äta för mycket rå broccoli, då den anses kunna leda till nedsatt sköldkörtelfunktion hos hunden.. Om broccolin är kokt går det