Videobloggande chefer

Full text

(1)

Videobloggande chefer

En tittarsuccé, men gav det verkligen effekt?

Johan Adolfsson

Kommunikationschef

(2)

Utgångsläge hösten 2014

• Ingen genomtänkt internkommunikation inom Gävle kommun.

• Förvaltningen Kultur och fritid blir testpilot för förstärkt ledningskommunikation.

• Prio 1 var ökad målkvalitet, dvs att öka

medarbetarnas kännedom om och förståelse för verksamhetens mål och uppdrag.

• Önskad spin-off var en ökad känsla av gemenskap och samhörighet.

2016-04-21

Gävle kommun 2

(3)

Svaga resultat på målkvalitét inom

Kultur och fritid

(4)

Slutsatser hösten 2014

• Många saker som gjordes rätt, men låg kunskap om det var rätt saker som gjordes

–Förvaltningens verksamheter präglades av ”fria aktiviteter”.

• Chefer saknade antingen kunskap eller

verktyg för att sätta verksamheten i ett större sammanhang.

• Förvaltningen underpresterade totalt sett.

2016-04-21

Gävle kommun 4

(5)

Något behövde göras. Men vad?!

(6)

Vi utgick från vad vi vet skapar fungerande kommunikation

• Vi vet att synliga chefer är framgångsrika i sin kommunikation.

• Vi vet att personligt tilltal når fram.

• Vi vet att utmaningen för många chefer är

”översättningen” av helhet till vardag.

• Vi vet att berättelsebaserad kommunikation fungerar bra som ”översättare”.

• Vi vet att kontinuitet och uthållighet i kanalval och innehåll är viktigt.

• Vi vet att video slår bild som slår text.

(7)
(8)

Vad gjorde vi?

• Utbildade chefer till att "översätta" och kunna sätta enskilda aktiviteter och verksamheter i ett större sammanhang.

• Gav cheferna en metodik för att

kommunicera mer framgångsrikt, dvs kunskap till förståelse till värdering.

Berättelsebaserat.

• Rustade cheferna med verktyg som stöttar metodvalet; bloggar, videobloggar,

nyhetsbrev.

(9)

Bloggar kompletterar

linjekommunikationen

(10)

Den berättande modellen

1. Vad är det som har hänt/är beslutat/på gång?

2. Varför har det hänt (argumenten, motiven till beslutet etc)?

3. Vad tycker du om det (åsikt, värdering)?

4. När genomförs det?

5. Vilka påverkas och hur påverkas dom?

6. Var hittar jag mer information?

(11)

Budskap som håller…

• Ha en åsikt

–Det hjälper dig att hålla kursen.

• Stäm av mot värdegrund och mål

–Hur hänger det jag vill säga samman med vår värdegrund?

–Hur hänger det jag vill säga samman med våra nämnds- och verksamhetsmål?

• Gör det enkelt - börja gärna med ett pronomen

–Skapar framåtrörelse - från åsikt till motiv

–”Vi vill att….”, ”Jag tycker att…”, ”Vi behöver för att…”

(12)
(13)

Personligt, i verksamheten,

koppling till mål och värdegrund.

2016-04-21

Gävle kommun 13

(14)

Ny chef slår längd, tempo, upplevelse…

2016-04-21

Gävle kommun 14

(15)

Dialogformen funkar också. Stor

andel tittare, personligt, om framtida arbete och i verksamhetsmiljö

2016-04-21

Gävle kommun 15

(16)

Gäst, personlig, i verksamheten, ej manusbundet, nära värdegrund.

Mest sedda alla kategorier

2016-04-21

Gävle kommun 16

(17)

2016-04-21

Gävle kommun 17

(18)

Efter blogg 50 ser det ut så här…

Gävle kommun 2016-04-21 18

(19)

2016-04-21

Gävle kommun 19

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Antal och andel unika tittare Förvaltningsnivå

Antal Andel (n=253)

(20)

2016-04-21

Gävle kommun 20

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

0 20 40 60 80 100 120 140 160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Antal och andel unika tittare Biblioteksavdelningen

Antal Andel (n=52)

(21)

2016-04-21

Gävle kommun 21

0%

50%

100%

150%

200%

250%

0 20 40 60 80 100 120

1 2 3 4 5 6 7 8

Antal och andel unika tittare Kulturavdelningen

Antal Andel (n=57)

(22)

2016-04-21

Gävle kommun 22

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

0 20 40 60 80 100 120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Antal och andel unika tittare Fritidsavdelningen

Antal Andel (n=63)

(23)

2016-04-21

Gävle kommun 23

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

0 20 40 60 80 100 120

1 2 3 4 5 6 7

Antal och andel unika tittare Konserthuset

Antal Andel (n=67)

(24)
(25)

Slutsatser videobloggar

• Videoblogg är ett uppskattat komplement till traditionell linjekommunikation.

• Videobloggar skapar intresse över avdelningsgränser och bidra till ökad ”vi-känsla”.

• ”Verksamhetsnära” ger något fler tittare än

”helhetsnära” frågor, t.ex. ny chef, medarbetarundersökning.

• ”Personligt tilltal” är viktigare än form, t.ex. miljö, ljudkvalitet, inslagslängd.

• Placeringen på intranätet spelar roll, dynamiskt slår statiskt.

2016-04-21

Gävle kommun 25

(26)

Jättekul…

2016-04-21

Gävle kommun 26

Resultatet

då?!

(27)

Målkvalitéten har ökat i förvaltningen

Statistiken går bara att jämföra inom varje år pga nytt mätverktyg. Jämförelser mellan åren är inte rättvisande.

2016-04-21

Gävle kommun 27

66,5

57,3

82,7 78,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Kommun 2015 Förvaltning 2015 Kommun 2016 Förvaltning 2016

(28)

Kultur och fritid har halverat

”gapet” till kommunen som helhet

2016-04-21

Gävle kommun 28

9,2

4,4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015 2016

(29)

Slutsatser och rekommendationer

• Videobloggar funkar bra för ökad förståelse och högre målkvalitét.

• Gör det inte för komplicerat.

• Låt idélust och engagemang styra framför form och formalia.

• ”Dela” gärna på bloggen

• Fokusera på innehållet och det personliga tilltalet.

• Välja ut en pilot som vågar, vill eller måste…

2016-04-21

Gävle kommun 29

(30)

Tack!

Johan Adolfsson

Kommunikationschef

johan.adolfsson@gavle.se 070-414 27 07

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :