Manual. Ett verktyg för att underlätta och kvalitetssäkra kassaregistrering i Journal 3 - utdata. Version: 1.6. Primärvård

Full text

(1)

Primärvård

2013-08-13 Sida 1 (48)

Manual

Ett verktyg för att underlätta och kvalitetssäkra kassaregistrering i Journal 3 - utdata

Version: 1.6

(2)

Primärvård

2013-08-13 Sida 2 (48)

Innehållsförteckning

Läkare, mott besök….……….03-09 Läkare, hembesök………. 10-11 Läkare, hemsjukvård……….… 12-13 Läkare, Övriga besök (BHV, MHV, m m)………..………. 14-15 Ssk, mott besök….………..16-18 Ssk, val sjukhusklinik………..19-24 Ssk, hembesök minnesutredning………..25-26 Ssk BHV………27 Ssk barnmorskebesök………28-29 Sjukgymnast……….30-33 Sjukgymnast hembesök……….34-35 Arbetsterapeut……….36-38 Arbetsterapeut hembesök minnesutredning………...39 Psykolog, BHV och MHV………40-43 Kurator………...44-46 Uteblivna besök………47-48

I denna manual finns inget makro för kontantbetalning. Vid behov skapa makro för kontantbetalning, makroinnehållet är detsamma som betalkort men du väljer kontant istället för betalkort.

Information om patientavgifter hittar ni på www.ltv.se:

1. Välj Hälsa & Vård, välj vårdgivare samarbetspartner 2. På höger sida (längre ned) finns länk till Vårdavgifter

(3)

Primärvård

2013-08-13 Sida 3 (48)

Läkare mottagningsbesök

Läk besök betalkort (Läkarbesök betalkort 150 kr)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Läkare mottagning totalt

Läk besök räkning (Läkarbesök räkning 150 kr)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Läkare mottagning totalt

(4)

Primärvård

2013-08-13 Sida 4 (48)

Läk besök barn under 20 (Läkarbesök barn under 20 år)

(Valet Barn & ungdom <=19 år går inte att ändra i kassan men däremot kommer alla som är under 20 år med i statistiken)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Läkare mottagning totalt samt varav <=19 år

Läk besök frikort (Läkarbesök frikort)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Läkare mottagning totalt samt varav frikort

Läk besök delbet frikort (Läkarbesök delbetalning frikort, betalkort)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Läkare mottagning totalt

Skriv i den summa som är relevant, detta är bara ett exempel

(5)

Primärvård

2013-08-13 Sida 5 (48)

Läk bes delbet frik räkn (Läkarbesök delbetalning frikort, räkning)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Läkare mottagning totalt

Läk besök 24 tim regeln (Läkarbesök 24 timmars regeln)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Läkare mottagning totalt

Lab indir 0 kr (Lab-prover som tages mellan läkarbesök, t ex PK)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på lab-prover (indirekt läkarbesök)

Skriv i den summa som är relevant, detta är bara ett exempel

(6)

Primärvård

2013-08-13 Sida 6 (48)

Lab indir 100 kr (Lab-prover som tages mellan läkarbesöken som kostar 100 kr)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på lab-prover (indirekt läkarbesök)

Lab indir 100 räkn

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på lab-prover (indirekt läkarbesök)

Lab indir 100 frikort

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på lab-prover (indirekt läkarbesök)

(7)

Primärvård

2013-08-13 Sida 7 (48)

Lab indir 100 delbet

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på lab-prover (indirekt läkarbesök)

Lab indir 100 delbet räkn

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på lab-prover (indirekt läkarbesök)

(8)

Primärvård

2013-08-13 Sida 8 (48)

OBS! Viktig information vid provtagning åt annan klinik

Nedanstående makron kan användas om man önskar statistik på antal prover tagna åt sjukhusvård. För att kunna debitera sjukhusvården/sjukhuskliniken måste du även

”kassa ” makrot för ssk mott klinik (se makro på sid 19). (Detta för att kunna redovisa på respektive sjukhusklinik). När man kassar ssk mott klinik blir det 2 pinnar, 1 pinne för kliniken och 1 pinne för ssk mott totalt. Detta innebär att i samband med utdata måste antalet besök lab för sjukhusvård reduceras med ssk mott totalt. Detta måste göras manuellt i samband med redovisning till Vårdvalet.

Lab för sjukhusvård

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Lab för sjukhusvård totalt (sid3)

Vid behov skapa makro för kontantbetalning, räkning, delbetalning, under 20 år och frikort.

Lab för sjukhusvård 0 kr (Lab-prover som tages mellan läkarbesök, t ex PK)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Lab för sjukhusvård totalt (sid3)

(9)

Primärvård

2013-08-13 Sida 9 (48)

Läk besök ingen avg (Denna används när t ex en patient kommer från Kriminalvården eller om en patient har väntat mer än 30 min från bokad tid)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Läkare mottagning totalt

(10)

Primärvård

2013-08-13 Sida 10 (48)

Läkare hembesök

Läk hembesök (Läkare hembesök)

(OBS! Det blir rätt i statistiken trots att det står 140+50. För att justera 140 till 150 krävs ett jobb av systemadministratören).

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Läkare hembesök totalt

Läk hembesök frikort (Läkare hembesök frikort)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Läkare hembesök totalt samt varav frikort

Läk hembes delbet

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Läkare hembesök totalt

Det finns ingen delbetalning för Läkare Hembesök i kassan varför du kommer att mötas av en bild där den frågar om Valfri summa! Här skriver du in den summan som patienten betalar för besöket, i det här fallet 250 kr. Därefter får du upp nästa bild där du skriver in som vanligt för delbetalning av frikort

(11)

Primärvård

2013-08-13 Sida 11 (48)

Läk hembesök ej tillägg (Läkare hembesök, ej tillägg)

Gäller vid besök av läkare i kommunens särskilda boende för permanent- och korttidsboende.

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Läkare hembesök totalt

Läk hembesök ingen avg Denna används t ex vid dödsfall

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Läkare hembesök totalt

(12)

Primärvård

2013-08-13 Sida 12 (48)

Läkare hemsjukvård

Läk hemsjv säbo (Läkare hemsjukvård säbo = särskilt boende)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Läkare hemsjukvård totalt samt varav endast hemsjukvård

Läk hemsjv säbo frikort (Läkare hemsjukvård säbo frikort = särskilt boende )

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Läkare hemsjukvård totalt samt varav endast hemsjukvård samt varav frikort

(13)

Primärvård

2013-08-13 Sida 13 (48)

Läk hemsjv säbo delbet (Läkare hemsjukvård, säbo delbetalning = särskilt boende)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Läkare hemsjukvård totalt samt varav endast hemsjukvård

I månadsredovisningen till Vårdval krävs att vi kan särskilja läkare hemsjukvård särskilt boende och i ordinärt boende. Nedan presenterar makron som gör detta möjligt. Vi har använt oss av vårdplanering eget för att särskilja.

(Vårdplanering ska numera KVÅ-kodas och detta val i kassan behövs inte).

Läk hemsjv eget boende (Läkare hemsjukvård, eget/orinärt boende)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Läkare hemsjukvård totalt samt varav vpg eget boende (OBS! Det ska vara så för att vi ska få fram antal läkare hemsjv i eget boende)

Skriv i den summa som är relevant, detta är bara ett exempel

(14)

Primärvård

2013-08-13 Sida 14 (48)

Läkare övriga besök

Läk BHV (Läkare BHV)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Läkare BHV (sid 2)

Läk barnmorskemott (MHV) (Läkare barnmorskemottagning/mödravård)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Läkare Barnmorskemottagning (sid2)

Läk smittskydd (Läkare smittskydd)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Läkare mottagning totalt

(15)

Primärvård

2013-08-13 Sida 15 (48)

Sjuksköterska mottagningsbesök

(även Fysiologisk undersökning primärvården registreras t.ex spirometri, Ekg, 24-timmarsblodtryck)

Ssk besök betalkort (Sjuksköterskebesök betalkort 100 kr)

(OBS! Det blir rätt i statistiken trots att det står 50 kr. För att justera 50 kr till 100 kr krävs ett jobb av systemadministratören).

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Sjuksköt. mottagning totalt

Ssk besök räkning (Sjuksköterskebesök räkning 100 kr)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Sjuksköt. mottagning totalt

(16)

Primärvård

2013-08-13 Sida 16 (48)

Ssk besök barn under 20 (Sjuksköterskebesök barn under 20 år)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Sjuksköt. mottagning totalt samt varav <19=år

Ssk besök frikort (Sjuksköterskebesök frikort)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Sjuksköt. mottagning totalt samt varav frikort

Ssk besök ingen avg (Denna används t ex när en patient har fått väntat mer än 30 min efter bokad tid)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Sjuksköt. mottagning totalt

(17)

Primärvård

2013-08-13 Sida 17 (48)

Ssk besök delbet (Sjuksköterskebesök delbetalning, betalkort)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Sjuksköt. mottagning totalt

Ssk besök delbet räkn (Sjuksköterskebesök delbetalning räkning)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Sjuksköt. mottagning totalt

Ssk besök 24 tim regeln (Sjuksköterskebesök 24 timmars regeln)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Sjuksköt. mottagning totalt

Skriv i den summa som är relevant, detta är bara ett exempel

Skriv i den summa som är relevant, detta är bara ett exempel

(18)

Primärvård

2013-08-13 Sida 18 (48)

Ssk smittskydd (Sjuksköterska smittskydd)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Sjuksköt. mottagning totalt

(19)

Primärvård

2013-08-13 Sida 19 (48)

Sjuksköterska val sjukhusklinik

OBS! När det gäller nedanstående makron så kommer du alltid till val sjukhusklinik, du får alltid därifrån välja vilken sjukhusklinik och även 100 kr eller 0 kr.

Ssk mott klin betalkort (Sjuksköterskemottagning val sjukhusklinik 100 kr eller 0 kr, betalkort)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Sjuksköt. mottagning totalt (sid 1) samt (sidan 3) Sköt.

Mott åt klinik (av alla) = totala antalet besök åt alla kliniker samt varav medicinkliniken

Sid 1

Sid 3

(20)

Primärvård

2013-08-13 Sida 20 (48)

Ssk mott klin räkning (Sjuksköterskemottagning val sjukhusklinik 100 kr, räkning)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Sjuksköt. mottagning totalt (sid 1) samt (sidan 3) Sköt.

Mott åt klinik (av alla) = totala antalet besök åt alla kliniker samt varav medicinkliniken

Sid 1

Sid 3

(21)

Primärvård

2013-08-13 Sida 21 (48)

Ssk mott klin frikort (Sjuksköterskemottagning val sjukhusklinik frikort)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Sjuksköt. mottagning totalt samt varav frikort (sid 1).

Statistikpinnen hamnar även på (sid3) Sköt mott åt klinik (alla) = totala antalet besök åt alla kliniker samt varav medicinkliniken

Sid 1

Sid 3

(22)

Primärvård

2013-08-13 Sida 22 (48)

Ssk mott klin delbet (Sjuksköterskemottagning val sjukhusklinik, delbetalning)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Sjuksköt. mottagning totalt (sid 1) samt (sidan 3) Sköt.

Mott åt klinik (av alla) = totala antalet besök åt alla kliniker samt varav medicinkliniken

Sid 1

Sid 3

Skriv i den summa som är relevant, detta är bara ett exempel

(23)

Primärvård

2013-08-13 Sida 23 (48)

Ssk mott klin delbet räkn (Sjuksköterskemottagning val sjukhusklinik, delbetalning)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Sjuksköt. mottagning totalt (sid 1) samt (sidan 3) Sköt.

Mott åt klinik (av alla) = totala antalet besök åt alla kliniker samt varav medicinkliniken

Sid 1

Sid 3

Skriv i den summa som är relevant, detta är bara ett exempel

(24)

Primärvård

2013-08-13 Sida 24 (48)

Ssk mott klin 24 tim (Sjuksköterskemottagning val sjukhusklinik, 24 timmars regeln)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Sjuksköt. mottagning totalt (sid 1) samt (sidan 3) Sköt.

Mott åt klinik (av alla) = totala antalet besök åt alla kliniker samt varav medicinkliniken

Sid 1

Sid 3

(25)

Primärvård

2013-08-13 Sida 25 (48)

Sjuksköterska hembesök minnesutredning

Ssk hembesök räkning

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Sjuksköt.hembesök totalt

Ssk hembesök frikort

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Sjuksköt. hembesök totalt samt varav frikort

(26)

Primärvård

2013-08-13 Sida 26 (48)

Ssk hembesök delbet räkn (Ssk hembesök delbetalning)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Sjuksköt.hembesök totalt

Skriv i den summa som är relevant, detta är bara ett exempel

(27)

Primärvård

2013-08-13 Sida 27 (48)

Sjuksköterska BHV

BHV ssk mott (BHV ssk mottagning)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Sjuksköterskor BHV

BHV ssk hemb (BHV ssk hembesök)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Sjuksköterskor hembesök BHV

(28)

Primärvård

2013-08-13 Sida 28 (48)

Barnmorska mottagningsbesök

MHV mott (Barnmorska mottagning)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på (sid2), Barnmorska Barnmorskemottagning

MHV nyinskriven gravid (Barnmorska nyinskriven gravid)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Barnmorska nyinskriven gravida

(29)

Primärvård

2013-08-13 Sida 29 (48)

MHV gyn hälsov betalkort (Barnmorska gyn hälsovård betalkort över 25 år)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på (sid2), Barnmorska Barnmorskemottagning

MHV gyn hälsov räkning (Barnmorska gyn hälsovård räkning över 25 år)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på (sid2), Barnmorska Barnmorskemottagning

MHV gyn hälsov <25 år 0 kr (Barnmorska gyn hälsovård 0 kr under 25 år)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på (sid2), Barnmorska Barnmorskemottagning

För att ta fram statistik cellprov under 25 år, se instruktion, separat dokument

Makrot styr dig till valfri summa där duskriver in summan och text, t ex cellprov

Makrot styr dig till valfri summa där duskriver in summan och text, t ex cellprov

(30)

Primärvård

2013-08-13 Sida 30 (48)

Sjukgymnast mottagningsbesök

Sjg mott betalkort (Sjg mottagning 100 kr, betalkort)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Sjukgymnaster mott. totalt

Sjg mott räkning (Sjg mottagning 100 kr, räkning)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Sjukgymnaster mott. totalt

(31)

Primärvård

2013-08-13 Sida 31 (48)

Sjg barn under 20 år

Statistik:

Statitikpinnen hamnar på Sjukgymnaster mott. totalt samt varav <=19

Sjg frikort

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Sjukgymnaster mott. totalt samt varav frikort

(32)

Primärvård

2013-08-13 Sida 32 (48)

Sjg delbet (Sjg delbetalning)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Sjukgymnaster mott. totalt

Sjg delbet räkning (Sjg delbetalning, räkning)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Sjukgymnaster mott. totalt

Sjg ingen avg (Denna används t ex vid utprovning av hjälpmedel eller när en patient har fått väntat mer än 30 min efter bokad tid)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Sjukgymnaster mott. totalt

Skriv i den summa som är relevant, detta är bara ett exempel

Skriv i den summa som är relevant, detta är bara ett exempel

(33)

Primärvård

2013-08-13 Sida 33 (48)

Sjg 24 tim regeln (Sjg 24 timmars regeln)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Sjukgymnaster mott. totalt

(34)

Primärvård

2013-08-13 Sida 34 (48)

Sjukgymnast hembesök

Sjg hembes räkning (Sjg hembesök räkning)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Sjukgymnaster hembes totalt

Sjg hembes frikort (Sjg hembesök frikort)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Sjukgymnaster hembes. totalt samt varav frikort

(35)

Primärvård

2013-08-13 Sida 35 (48)

Sjg hembes delbet (Sjg hembesök delbetalning)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Sjukgymnaster hembes totalt

Skriv i den summa som är relevant, detta är bara ett exempel

(36)

Primärvård

2013-08-13 Sida 36 (48)

Arbetsterapeut mottagningsbesök

At mott betalkort (Arbetsterapeut mottagning 100 kr, betalkort)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Arbetsterapeuter mott. totalt (Sid 2)

At mott räkning (Arbetsterapeut mottagning 100 kr, räkning)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Arbetsterapeuter mott. totalt (Sid 2)

(37)

Primärvård

2013-08-13 Sida 37 (48)

At barn under 20 år (Arbetsterapeut mottagning, barn under 20 år)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Arbetsterapeuter mott. totalt samt varav <=19 (sid 2)

At frikort (Arbetsterapeut frikort)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Arbetsterapeuter mott. totalt samt varav frikort (sid 2)

At mott delbet räkn (Arbetsterapeut delbetalning, räkning)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Arbetsterapeuter mott. totalt (sid 2)

Skriv i den summa som är relevant, detta är bara ett exempel

(38)

Primärvård

2013-08-13 Sida 38 (48)

At ingen avg (Denna används t ex vid utprovning av hjälpmedel eller när en patient har fått väntat mer än 30 min efter bokad tid)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Arbetsterapeuter mott. totalt (sid 2)

At 24 tim regeln (Arbetsterapeut 24 timmars regeln)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Arbetsterapeuter mott. totalt (sid 2)

(39)

Primärvård

2013-08-13 Sida 39 (48)

Arbetsterapeut hembesök minnesutredning

At hembes räkning (Arbetsterapeut hembesök räkning)

Statistik

Statistikpinnen hamnar på Arbetsterapeuter hembes.totalt (sid 2)

At hembes frikort (Arbetsterapeut hembesök frikort)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Arbetsterapeuter hembes.totalt samt varav frikort

At hembes delbet räkning (Arbetsterapeut hembesök delbetalning, räkning), (sid2)

Statistik

Statistikpinnen hamnar på Arbetsterapeuter hembes.totalt (sid 2) Skriv i den summa som är relevant, detta är bara ett exempel

(40)

Primärvård

2013-08-13 Sida 40 (48)

Psykolog mottagningsbesök

Psy mott betalkort (Psykologmottagning 100 kr, betalkort)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Psykolog (sid 2)

Psy mott räkning (Psykologmottagning 100 kr, räkning)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Psykolog (sid 2)

(41)

Primärvård

2013-08-13 Sida 41 (48)

Psy barn under 20 år (Psykologmottagning, barn under 20 år)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Psykolog samt varav <=19 år (sid2)

Psy frikort (Psykolog frikort)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Psykolog samt varav frikort (sid 2)

(42)

Primärvård

2013-08-13 Sida 42 (48)

Psy mott delbet (Psykolog delbetalning, betalkort)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Psykolog (sid 2)

Psy mott delbet räkn (Psykolog delbetalning, räkning)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Psykolog (sid 2)

Psy ingen avg (Denna används t ex när en patient har fått väntat mer än 30 min efter bokad tid)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Psykolog (sid 2)

Skriv i den summa som är relevant, detta är bara ett exempel

Skriv i den summa som är relevant, detta är bara ett exempel

(43)

Primärvård

2013-08-13 Sida 43 (48)

Psy BHV

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Psykolog (sid 2)

Psy MHV

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Psykolog (sid 2)

(44)

Primärvård

2013-08-13 Sida 44 (48)

Kurator mottagningsbesök

Kur mott betalkort (Kurator mottagning 100 kr, betalkort)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Kurator totalt (sid 2)

Kur mott räkning (Kurator mottagning 100 kr, räkning)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Kurator totalt (sid 2)

(45)

Primärvård

2013-08-13 Sida 45 (48)

Kur barn under 20 år (Kurator mottagning, barn under 20 år)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Kurator totalt samt varav <=19 (sid 2)

Kur frikort (Kurator mottagning frikort)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Kurator totalt samt varav frikort

(46)

Primärvård

2013-08-13 Sida 46 (48)

Kur mott delbet (Kurator mottagning delbetalning, betalkort)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Kurator totalt (sid 2)

Kur delbet räkning (Kurator mottagning delbetalning, räkning)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Kurator totalt (sid 2)

Kur ingen avg (Denna används t ex när en patient har fått väntat mer än 30 min efter bokad tid)

Statistik:

Statistikpinnen hamnar på Kurator totalt (sid 2)

Skriv i den summa som är relevant, detta är bara ett exempel

Skriv i den summa som är relevant, detta är bara ett exempel

(47)

Primärvård

2013-08-13 Sida 47 (48)

Uteblivet läkarbesök 200

Uteblivet ssk-besök 150

Uteblivet MVC-besök 100

(48)

Primärvård

2013-08-13 Sida 48 (48)

Uteblivet sjukv beh 150 (här ingår sjg, at och kuratorer)

Uteblivet psykologbes 150 OBS! Används för MHV-psykolog

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :