enter Hej! Med vänliga hälsningar Dan Alberyd Specialpedagog Svenska Enter rehabilitering AB

Download (0)

Full text

(1)

Svenska Enter rehabilitering AB 122 88 Enskede Besök: Sandsborgsvägen 50 telefon 08-39 92 00, fax 08-39 92 57 www.enter.iris.se

Hej!

Jag heter Dan Alberyd och är Svenska Enters samordnare för Kompetens- utvecklingen av speciallärare/pedagoger.

Vi är mycket glada för att vi har fått förtroendet att utbilda special- lärarna/pedagogerna i hur man kan använda IT och hjälpmedel som lärandets verktyg i undervisningen.

För att underlätta ert arbete med att informera skolorna om kurserna har vi tagit fram en kursbroschyr som ni kan dela ut till speciallärarna/

pedagogerna i er region.

Om ni vill ha fler broschyrer, maila eller ring mig och beställ så många ni vill ha.

Med vänliga hälsningar

Dan Alberyd Specialpedagog

Svenska Enter rehabilitering AB Box 1254

172 25 Sundbyberg Besök: Prästgårdsgatan 1 telefon 08-28 34 00 mobil 070-545 18 30 e-post daal@enter.iris.se

enter

(2)

IT

som ett lärandets verktyg i specialpedagogiken

ITiS

(3)

Svenska Enter rehabilitering AB är ett rikstäckande IT-företag för funktions- hindrade med cirka 200 anställda. Målet för våra utbildningar är att kompen- sera funktionsnedsättningen med anpassad pedagogik och datorbaserade hjälpmedel.

Kontaktperson:

Dan Alberyd tel 08-28 34 00

e-post daal@enter.iris.se mobil 070-545 18 30

2000 © Enter. Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

(4)

1

Kursdag

IT som ett lärandets verktyg i specialpedagogiken

Under kursdagen varvas teori med pedagogiska diskussioner och praktiska övningar. Deltagarna får själva prova på att göra individuella anpassningar av de vanligaste programmen som används i skolorna och får tillfälle att diskutera frågor och problem i sin vardag. I kursavgiften ingår också en diskett med instruktionsmaterial och internetadresser, som kan användas i deltagarnas konsultativa verksamhet efter kursen.

Anpassa Windows 95/98 efter elevers olika behov

• Bildskärmen – t ex ändra skrivytans färg från vit till ljusblå, göra ”knappar” större, ändra Skriv- bordets färg m m.

• Pekare – t ex ändra storlek, hastighet, dubbelklick.

Anpassa Word 97 efter elevers olika behov

• Verktygsfält – skapa elevens eget verktygsfält.

• Skrivytan – gör skrivytan så ren som möjligt genom att dölja linjal, rullningslister och statusfält eller använda kommandot Helskärm.

• Lösenord – lägga lösenord på dokument.

• Använda kortkommandon i stället för musklick (för synskadade elever).

Skrivhjälpen i Word (underlättar arbetet i de flesta av skolans ämnen)

• Rättstavningen – högerklick för att rätta medan man skriver, ABC-knappen för att rätta i efter- hand, lägg till ord och utöka Words ordlista, skapa elevordlistor, redigera elevordlistorna.

• Autokorrigeringen – låt datorn automatiskt rätta felstavningar, lägg till egna felstavningar som ska rättas automatiskt.

• Synonymordlistan – låt eleverna leta efter passande synonymer för att variera sina texter.

• Ändra språk till engelska – engelsk rättstavning, grammatikkontroll och synonymordlista.

Att använda några av de vanliga programmen i Office-paketet som verktyg för lärande inom skolans olika ämnen, t ex matematik, NO och SO, svenska och andra språk

• Word 97– studietekniska hjälpmedel som t ex färgöverstrykning, röstanteckningar, kommentarer, automatiska innehållsförteckningar m m.

• Power Point – elever med motoriska svårigheter och/eller dyslexi kan åstadkomma fina och tyd- liga redovisningar och presentationer.

• Excel – också funktionshindrade elever kan göra fina, tydliga och rättstavade tabeller och diagram.

• Outlook – kalender för att strukturera sin vardag, adressbok och ”kom-ihåg” för elever med struktur- och minnesproblem.

• Internet – för att elever ska kunna söka information och t ex få den uppläst av en talsyntes.

Deltagare: min 8, max 10 Datum: Efter överenskommelse Plats: Efter överenskommelse

Tid: 8 timmar inkl tid för lunch och kaffepauser Kursavgift: 1 500 kr/deltagare exkl moms

(5)

2

Work-shop

Anpassade verktyg för lärande för elever med särskilda behov

Under workshop-dagen ges information om och visas hjälpmedel och anpassningar för elever med olika funktionshinder och/eller inlärningssvårigheter. Deltagarna får också möjlighet att själva prova på flera av de hjälpmedel som demonstreras. Tillfälle ges till diskussioner utifrån deltagarnas egna frågor kring IT som ett lärandets verktyg för elever med funktionshinder.

I kursavgiften ingår också en CD-romskiva med information om de hjälpmedel som visas under dagen, vilken kan användas vid deltagarnas konsultativa verksamhet efter utbildningen.

Innehåll:

Hjälpmedel för gravt synskadade och synsvaga

Punktdisplay

”Tangentbord” med punktskrift.

Skärmläsningsprogram

Läser upp vad som finns på skärmen.

Scanner och OCR-program

Scannern läser in en textbild och OCR- (Optical Character Reader) programmet tolkar det inlästa från bildfil till textfil. Texten kan sedan bearbetas i t ex Word och läsas upp med talsyntesen.

Talsyntes

Talsynteser läser upp textfiler med en syntetisk röst. Finns bl a på svenska och engelska.

Punktskrivare

Skriver ut i texter i punktskrift Läs-TV

Förstorar texten i en tidning eller bok Förstorande program

Förstoring på datorn

Info Visning Prova

• •

• •

(6)

3

Hjälpmedel för rörelsehindrade

Ögonstyrning

Styra datorn och skriva med ögonen DragonDictate och FreeSpeech

DragonDictate och FreeSpeech är taligenkänningssystem.

Styra datorn och skriva med hjälp av rösten.

Alternativa styrdon och tangentbord

Olika anpassade möss och tangentbord.

Hjälpmedel för elever med specifika inlärningssvårigheter (t ex dyslexi och dyskalkyli)

Skrivhjälpen i Word

Rättstavningen, autokorrigeringen och synonymordlistan.

Stava Rätt

Speciellt framtaget rättstavningsprogram för personer med läs- och skrivsvårigheter. Innehåller bl a på 7 500 exempelmeningar.

WordFinder

Ordlisteprogram för att kunna söka och slå upp svenska och/eller engelska ord.

Wordpoint

Peka med musen på ett engelskt ord och en engelsk talsyntes uttalar ordet och en svensk översättning visas.

Talsyntes

Talsynteser läser upp text och siffror/tal. Finns bl a på svenska och engel- ska. Låta eleverna lyssna på text och siffror/tal som de skrivit för att höra om något saknas eller om de har gjort omkastningar. De kan också ”skum- läsa” med öronen på t ex Internet och mail.

Profet

Ger förslag på ord utifrån de vanligaste ordkombinationerna. Profet kan även anpassa sina förslag till användarens språkbruk

Dragon Dictate och FreeSpeech

DragonDictate och FreeSpeech är taligenkänningssystem. Styra datorn och skriva eller räkna med hjälp av rösten!

Read and Write

Hjälpmedelsprogram som innehåller engelsk talsyntes (flera röster), ordprediktion, rättstavningsfunktion där alternativen läses upp och synonymlexikon.

Info Visning Prova

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

(7)

4 C-pen

Dokumentläsare i pennformat som möjliggör ord-/radvis inläsning av text och siffror/tal. Det inlästa lagras i C-Pen och kan sedan enkelt överföras till en dator.

Quicktionary Voice

Hand-scanner som översätter inscannat ord från engelska till svenska.

Läser upp det engelska ordet med en talsyntes.

Sony freestyle

Freestyle med inbyggd högtalare, mikrofon och räkneverk. Speed- och pitchkontroller gör att talet låter normalt även vid sänkt eller höjd uppläsningshastighet

Voice IT

Elektroniskt fickminne med möjlighet att spara röstanteckningar och föra över dem till datorn.

AlphaSmart

Slagtålig, liten ordbehandlare istället för papper och penna. Har normal- stort tangentbord och liten display. Lagrar max 64 sidor text i 8 mappar.

Enkelt att överföra filer till den stationära Pc:n eller Mac:en.

Scanner och OCR-program

Scannern läser in en textbild och OCR- (Optical Character Reader) pro- grammet tolkar det inlästa från bildfil till textfil. Text och siffror kan sedan bearbetas i t ex Word eller andra Office-program och läsas upp med tal- syntesen.

Fickdator

En tunn och lätt organisatör som har kalender, adressbok, ”att göra”- lista m m. Med en knapptryckning synkroniseras den med en dator.

eBeam

Skriv på whiteboard – spara i datorn – skriv ut – spela upp. Nu kan en studerande med inlärningssvårigheter (t ex dyslexi/dyskalkyli) bara lyssna på en föreläsning samtidigt som föreläsarens anteckningar/uträkningar på tavlan automatiskt sparas ned på en dator. Portabel och lätt att installera. På några minuter är den klar att använda.

Deltagare: min 10, max 20 Datum: Efter överenskommelse Plats: Efter överenskommelse

Tid: 8 timmar inkl tid för lunch och kaffepauser Kursavgift: 1 200 kr/deltagare exkl moms

Info Visning Prova

• •

• •

• •

• •

• •

Svenska Enter rehabilitering AB 122 88 Enskede Besök: Sandsborgsvägen 50 telefon 08-39 92 00, fax 08-39 92 57 www.enter.iris.se 2000 © Enter. Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

• •

(8)

Enter mediaproduktion, Fagersta 2000

Svenska Enter rehabilitering AB

122 88 Enskede

Besök: Sandsborgsvägen 50

telefon 08-39 92 00, fax 08-39 92 57

www.enter.iris.se

Figure

Updating...

References

Related subjects :