Verksamhetsberättelse för år 2021

Download (0)

Full text

(1)

Verksamhetsberättelse för år 2021

Det här är Kommunal, sektion Syd, verksam på tre orter Nordmaling, Vännäs och Bjurholm

Beskriv kort om berörd sektion, ex:

• Syd har ca 1300 medlemmar, vi finns på våra tre orter Bjurholm, Nordmaling och Vännäs

• Vi hade 73 arbetsplatsombud och 79 skyddsombud vid årets slut, vi behöver fler

• Vi jobbar inom många olika branscher både kommunala och privata arbetsgivare såsom äldreomsorg, LSS, förskola, skola, lokalvård, kök, renhållning, buss, återvinning, gator och fastigheter, lantbruk, hästnäring, Svenska kyrkan med flera

Visionen

Viktiga jobb värda att älska dygnets alla timmar

Framgångsfaktorer/kärnvärden

Närvarande, proffsiga och handlingskraftiga

Närvarande

Kommunal ska vara en närvarande organisation. Vi finns alltid där. På arbetsplatsen, i medlemmarnas vardag, i debatten och i maktens korridorer.

Proffsiga

Kommunal levererar effektivt och hjälpsamt. Vi har kunniga och kompetenta fackliga företrädare som förstår medlemmarnas vardag för att de själva är en del av den. I andra frågor som rör medlemskapet är vi alltid tillgängliga och serviceinriktade, både på plats, på telefon och i sociala medier.

Handlingskraftiga

Kommunal är en organisation som går från ord till handling. Vi tar initiativ för medlemmarnas bästa, varje dag. När det behövs tar vi fajten.

Mål

Under 2021 stod följande mål i fokus för att långsiktigt nå vår vision.

• Vi är fler medlemmar än vid föregående årsskifte.

• Kommunal förbättrar löner och arbetsvillkor samt är ett bra stöd i jobbet och i yrkesutvecklingen genom ett arbetsplatsnära fackligt arbete med aktiva medlemmar.

• Kommunal är en proffsig, handlingskraftig och närvarande fackförening som ger bra service.

• Kommunal uppfattas som en organisation med ett stort förtroende.

Mål

5 % av medlemmarna ska gå någon form av medlemsutbildning.

Vi sprider erbjudandet att gå en medlemsutbildning vid första kontakten, arbetsplatsbesök och via våra ombud och flera av de större sektionerna anordnar digitala utbildningar som är öppen för alla sektioner att anmäla medlemmar till och det arbetet fortsätter vi med för att så många som möjligt ska ta den möjligheten

(2)

Öka antalet förtroendevalda på arbetsplatsen med 10 % mot föregående år.

Sektion Syd behöver fler förtroendevalda på arbetsplatserna, det är så vi får igång det arbetsplatsnära fackliga arbetet, vi ska finnas i medlemmens vardag. Det är främst i Vännäs vi saknar ombud men även Nordmaling och Bjurholm kan öka antalet

Sektionsordförande har ordet

Året som gått har präglats av pandemin som har tydliggjort och stärkt skyddsombudens roll men också tydligt visat hur viktiga kommunals medlemmar är för att samhällsservice och kommunala

verksamheter ska fungera. Kommunal är en fackförening som syns och vill vara med och påverka. Min roll som sektionsordförande har inneburit mer digitalt arbete då vi inte kunnat träffas. Det digitala mötet fungerar men kan aldrig ersätta den interaktion som sker vid fysiska möten då man får uppleva allt som sker runt bordet, ja bara att få dricka kaffe tillsammans kan jag verkligen sakna. Vi har arbetat varje dag för att våra medlemmar ska ha en bra arbetssitiation och det ska vi fortsätta med. Under december månad var vi många som besökte nästintill varje arbetsplats med facklig information och önskade god jul med pepparkakor och annat smått och gott

Den röda tråden

I denna verksamhetsberättelse sammanfattar vi det gångna årets verksamhet

Medlemmar

Vi är fler medlemmar än vid föregående årsskifte.

Vårt arbete att värva våra nya arbetskamrater till vår förening har under 2021 skett på olika sätt och vi har utsett en värvarsamordnare som planerar på vilket sätt vi kan nå ut till arbetsplatserna.

Arbetsplatsombuden är viktiga då det är dem som har kännedom om sina arbetskamrater, men även arbetsplatsbesök av sektionsföreträdare sker när pandemin så tillåter.

Förhandlingar och branscher

Medlemmarna upplever att Kommunal förbättrar löner och arbetsvillkor samt är ett bra stöd i jobbet och i yrkesutvecklingen.

Vi förhandlar löner och arbetsvilkor både för grupper men även enskilt och vi strävar alltid att påverka och förbättra för våra medlemmar.

Heltidsfrågan är en högst aktuellt ämne som vi arbetat med under 2021 och det arbetet forsätter, arbetsmiljön inom våra branscher är en annan viktig sak som ständigt står på agendan, detsamma gäller även arbetsmiljön på våra arbetsplatser, vi agerar och ställer krav.

Organisation

Kommunal är en proffsig, handlingskraftig och närvarande fackförening som ger bra service.

Kommunal uppfattas som en organisation med ett stort förtroende.

Vi är fler medlemmar än vid föregående årsskifte

Under 2021 ordnade vi uppskattade grilldagar i Nordmaling och Bjurholm samt besök med fika på flera arbetsplatser i Vännäs med vår nya avdelningsordförande Matilda Johansson där vi pratade medlemskap, försäkringar och medlemsutbildningar. Vår uppsökande verksamhet att komma till medlemmarna på deras arbetsplatser är väldigt uppskattat och skapar förtroende och förståelse mellan yrkesgrupper- fackliga företrädare och enskilda medlemmar. Vårt arbete bygger helt på förtroende och det är styrkan i vår förening.

Medlemmarna upplever att Kommunal förbättrar löner och

arbetsvillkor samt är ett bra stöd i jobbet och i yrkesutvecklingen.

(3)

Kommunal syd arbetar med många olika frågor, här är några exempel

• Arbetsmarknadsfrågor

• Bransch- och yrkesfrågor

• Arbetsmiljö, rehabilitering och arbetshälsa

• Yrkesutvecklings- och kompetensutvecklingsfrågor

• Förhandlingar

Vi påverkar och tar ansvar för att driva medlemmarnas frågor och bevakar medlemmarnas bransch och yrkesfrågor som kompetensförsörjningen och bemanning inom äldreomsorgen, arbetskläder inom förskolan, heltid som norm, arbetsmiljön på våra arbetsplatser och mycket mycket mer

Kommunal är en proffsig, handlingskraftig och närvarande fackförening som ger bra service.

Kommunal uppfattas som en organisation med ett stort förtroende.

För att öka intresset för vad vi står för och vad som är meningen med föreningen behöver vi ge medlemmar och förtroendevalda mer kunskap om Kommunals breda arbete, allt från medlemmens första kontakt med Kommunal till allt som Kommunal påverkar både lokalt och nationellt för att förbättra för medlemmarna

Vi gör det bl.a via dessa kanaler:

• Medlemsvärvning

• Fackliga utbildningar

• Medlemsutbildningar

• Jämställdhets- och mångfalds arbete

• Arbetsplatsnära fackligt arbete

Vi behöver fler ombud och vi arbetar ständigt med det, vårt mål är att minst 5% ska gå en

medlemsutbildning, och våra fackliga företrädare ska få mer kunskap som krävs för uppdraget. Det arbetsplatsnära arbetet har under 2021 visat hur viktigt bevakningen av arbetsmiljö och andra frågor är, där vi har ombud finns mycket större möjlighet att fånga upp och agera tidigt.

Sektionsstyrelsen och slutord

Sektionsstyrelsen vill på detta sätt tacka alla våra medlemmar, ombud, fackliga företrädare,

ombudsmän, regionala ombud och administationen med flera för det gångna året och samtidigt passa på att önska oss alla ett toppenår 2022 som ännu är ett oskrivet år men som blir vad vi gör det till

Ordinarie: Ersättare:

Åsa Jansson Lindberg Inga-Britt Näslund

Barbro Classon Annika Brännlund

Katarina Nilsson Hans Granberg

Lisa Sandström Helena Lindgren

(4)

Maria Björklund Ann-Kristin Häggström

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :