• No results found

Glöm inte att nominera in till kongressombud. Nomineringsmötet är 13 oktober kl 18. Länk till mötet finns på vår facebooksida.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Glöm inte att nominera in till kongressombud. Nomineringsmötet är 13 oktober kl 18. Länk till mötet finns på vår facebooksida."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Glöm inte att nominera in till

kongressombud. Nomineringsmötet är 13 oktober kl 18. Länk till mötet finns på vår facebooksida.

Nu håller vi på att titta över

kartläggningarna ni skickat in till oss.

Grattis till er som är fullt organiserade! Inom det närmsta kommer vi höra av oss till er och bjuda på tårta.

Till er som inte är fullt organiserade- Tänk på att ställa frågan till era kamrater om fackligt medlemskap.

Tips att lyssna på avtalspodden.

Nu har ett avsnitt släppts med fd kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund som gäst där temat är arbetsmiljö!

Ni hittar podden på kommunals hemsida.

Kommunal sydost bjuder in till digital medlemsutbildning som riktar in sig på visstidsanställda den 25 oktober.

Ni hittar anmälan på vår facebooksida.

Ditt medlemskap i Kommunal ger dig fina rabatter och erbjudande. Logga in på

”Mina sidor” på Kommunal och ta del av dem.

Vi har börjat med våra

arbetsplatsbesök. Denna månad kommer vi rikta in besöken på de arbetsplatser inom

kunskapsförvaltningen som inte har skyddsombud/arbetsplatsombud.

References

Related documents

Sweden Food Arena vill understryka betydelsen av dessa förslag för att få till fler innovationer hos företagen, en hållbar omställning och tillväxt inom livsmedelssektorn fram

Myndigheternas individuella analyser ska senast den 31 oktober 2019 redovi- sas till Regeringskansliet (Socialdepartementet för Forte, Utbildningsdeparte- mentet för Rymdstyrelsen

ökade medel för att utöka satsningarna på pilot och systemdemonstrationer för energiomställningen. Många lösningar som krävs för ett hållbart energisystem finns i dag

Vatten är en förutsättning för ett hållbart jordbruk inom mål 2 Ingen hunger, för en hållbar energiproduktion inom mål 7 Hållbar energi för alla, och för att uppnå

Avslutningsvis presenterar vi i avsnitt 6 förslag på satsningar som Forte bedömer vara särskilt angelägna för att svensk forskning effektivt ska kunna bidra till omställningen till

största vikt för både innovation och tillväxt, samt nationell och global hållbar utveckling, där riktade forskningsanslag skulle kunna leda till etablerandet av

Processer för att formulera sådana mål är av stor betydelse för att engagera och mobilisera olika aktörer mot gemensamma mål, vilket har stor potential att stärka

Forskning och innovation är avgörande för att uppmärksamma och förstå stora förändringar, liksom för att hitta lösningar för att kunna ställa om till en hållbar utveckling