(1)Anmälan Serveringslokal för cateringtillstånd Enligt 8 kap

Download (0)

Full text

(1)

Anmälan

Serveringslokal för cateringtillstånd

Enligt 8 kap. 4, 17 §§ alkohollagen (2010:1622)

Sida 1 av 2

Information om  personuppgifts‐

hantering 

Nedan lämnade personuppgifter registreras i Gnosjö kommuns administrativa  system EDP och Comprima för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Vi hanterar dina  personuppgifter med stöd av Alkohollagen. Personuppgifterna hanteras i enlighet  med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR). För ytterligare information  om hur Gnosjö kommun arbetar med behandling av personuppgifter, se 

www.gnosjo.se. 

Tillståndshavare  Bolagsnamn  Organisationsnummer/personnummer 

Kontaktperson 

Serveringsställe  Serveringsställe/tillredningsställe 

Adress 

Provsmakningens  omfattning 

Tillställningens art 

Antal deltagande gäster 

Datum för tillställning  Provsmakning kommer att  påbörjas, ange klockslag 

Provsmakning kommer att  avslutas, ange klockslag 

Lämplig ur 

brandsäkerhetssynpunkt  ☐ Ej tidigare anmäld och godkänd lokal 

☐ Privat lokal 

☐ Tidigare anmäld och  godkänd lokal 

Ange datum för 

godkännande av lokalen 

Övriga  upplysningar 

(2)

Anmälan

Provsmakning för tillståndshavare med

stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten Enligt 8 kap. 6 § 1 st. alkohollagen (2010:1622)

Sida 2 av 2

   

Underskrift  Ort och datum  Firmatecknarens underskrift   

   

Namnförtydligande   

 

Anmälan skickas till:  

Gnosjö kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  335 80 Gnosjö 

Figure

Updating...

References

Related subjects :