GiftTodays gåvobarometer: Dalarna på femte plats

Full text

(1)

2009-12-17 07:00 CET

GiftTodays gåvobarometer: Dalarna på femte plats

Är det roligast att ge eller att få? I Dalarna är svaret att det är roligast att ge.

Dalarna kommer på femte plats i Svenska gåvobarometern, där

presentportalen GiftToday.se har kartlagt svenskarnas julklappsvanor.

Undersökningen visar dessutom att yngre vill ha och äldre vill ge. Kvinnor föredrar visst hårda klappar och de flesta förväntar sig mellan fem och tio paket under granen.

Ladda ned hela undersökningen med diagram och tabeller här.

Geografiska skillnader i julklappsvanor

Det är stora regionala skillnader när det gäller hur stora summor pengar man planerar att lägga på årets julklappar. Dessutom skiljer sig länen åt när det gäller om de helst vill ge eller få gåvor.

Gotland toppar listan. 80 procent av gotlänningarna planerar att lägga mer än 2 500 kronor på julklappar i år och på frågan om det är roligast att ge eller att få gåvor anser 93,3 procent att det är roligast att ge. Även i Kronoberg och Blekinge satsar man stort i jul och 78 respektive 73 procent planerar att köpa julklappar för över 2500 kronor.

Uppsala län hamnar i botten både när det gäller julklappsbudget och om man anser att det är roligare att ge eller att få. Endast 49 procent av personerna i undersökningen från Uppsala län planerar julklappsinköp för över 2 500 kronor i år och bara 58,8 procent tycker att det är roligare att ge än att få.

– Undersökningen kan slå hål på myten om snåla smålänningar, säger Robert Tinterov, VD på GiftToday. Kronoberg, Jönköping och Kalmar län hamnar i mitten av statistiken när det gäller hur roligt de tycker att det är att ge gåvor gentemot att få. Kronobergs län sticker till och med ut när det gäller att ge

(2)

dyra julklappar.

Givmildhetstoppen – här gillar vi mest att ge respektive att få

Roligast att ge gåvor, Roligast att få gåvor, Vet ej 1. Gotland, 93,3%, 3,3%,  3,3%

2. Blekinge, 92,9%, 0,0%,  7,1%

3. Gävleborg, 85,7%, 7,2%,  7,1%

4. Skåne, 85,6%, 7,2%,  7,2%

5. Dalarna, 85,0%, 5,0%, 10,0%

6. Jönköping, 85,0%, 5,0%, 10,0%

7. Halland, 84,2%, 5,3%, 10,5%

8. Kronoberg, 83,3%, 5,6%, 11,1%

9. Kalmar, 81,0%, 14,3%, 4,8%

10. Västra Götaland, 79,8%, 12,9%, 7,3%

11. Örebro, 78,3%, 4,3%, 17,4%

12. Östergötland, 77,5%, 17,5%, 5,0%

13. Västernorrland, 75,9%, 10,3%, 13,8%

14. Värmland, 75,0%, 15,6%, 9,4%

15. Västerbotten, 75,0%, 12,5%, 12,5%

(3)

16. Stockholm, 74,3%, 12,5%, 13,3%

17. Jämtland, 72,7%, 18,2%, 9,1%

18. Norrbotten, 71,4%, 14,3%, 14,3%

19. Södermanland, 65,0%, 25,0%, 10,0%

20. Västmanland, 64,7%, 17,6%, 17,6%

21. Uppsala, 58,8%, 23,5%, 17,6%

Spenderartoppen – var i Sverige är tomten mest generös?

Län, Andel som köper julklappar för över 2500 kronor 1. Gotland, 80%

2. Kronoberg, 78%

3. Blekinge, 73%

4. Värmland, 72%

5. Södermanland, 70%

6. Västernorrland, 70%

7. Västerbotten, 69%

8 .Stockholm, 67%

9. Kalmar, 67%

10. Skåne, 67%

(4)

11. Örebro, 67%

12. Västmanland, 65%

13. Jämtland, 64%

14. Dalarna, 60%

15. Östergötland, 58%

16. Jönköping, 57%

17. Norrbotten, 57%

18. Västra Götaland, 56%

19. Halland, 50%

20. Gävleborg, 50%

21. Uppsala, 49%

Presentvanorna skiljer sig mellan åldersgrupperna

De allra flesta i Sverige tycker att det är roligare att ge än att få. Totalt anger 70 procent av de tillfrågade att de föredrar att ge gåvor framför att få medan endast 12 procent uppger att de föredrar att få.

Skillnaden är dock stor mellan olika åldersgrupper. Desto äldre man är, desto roligare tycker man det är att ge i stället för att få. Bland 18-29-åringar

föredrar 21 procent att få presenter medan motsvarande siffra bland 50-59- åringar endast är 8 procent. Ett undantag är 40-talisterna, som nu är mellan 60 och 69 år. De utgör ett trendbrott och tycker mer om att få presenter än människor i angränsande åldersgrupper. Bland de personer som är 70 år eller äldre tycker endast 1 procent att det är roligare att få än att ge. 90 procent av dem föredrar att ge.

(5)

– Det är intressant att 40-talisterna beter sig som sina barn när det gäller att ge och få paket, säger Robert Tinterov, VD på GiftToday. Annars är det ganska väntat att yngre uppskattar presenter mer än äldre.

Kvinnor och mäns presentvanor

Trodde du att kvinnor helst ville ha mjuka paket och män hårda? Tänk om!

Både kvinnor och män föredrar nämligen hårda paket. Bland kvinnorna önskar sig 29 procent hårda paket i julklapp. 25 procent av kvinnorna vill ha mjuka paket och 46 procent vet inte vad de helst önskar sig.

Bland männen önskar däremot så många som 48 procent hårda paket och bara 17 procent vill ha mjuka paket. 35 procent anger att de inte vet.

– Äntligen kan vi räta ut frågetecknet kring om mjuka eller hårda paket är bäst, säger Robert Tinterov, VD på GiftToday. En majoritet föredrar helt enkelt hårda paket.

Kvinnors och mäns julklappsvanor skiljer sig också åt när det gäller om det är roligast att ge eller att få paket. Kvinnorna i undersökningen tycker att det är roligare att ge än vad männen gör. 75 procent av kvinnorna tycker att det är roligare att ge gåvor än att få. Endast 11 procent av de kvinnor som svarat på undersökningen anger att det är roligast att få. Motsvarande siffror för

männen är att 66 procent tycker att det är roligast att ge och 13 procent att det är roligast att få.

Julstress

66 procent av de som svarat på undersökningen uppger att de handlar de flesta julklapparna under hela december månad. 18 procent väljer att vänta till den sista veckan före julafton med att handla lejonparten av paketen. 1,5 procent av de som svarat väntar till dagen före julafton medan bara 0,3 procent uppger att de handlar de flesta paketen på själva julafton. 1,7 procent anger att de inte köper julklappar eller inte vet.

13 procent av de som svarat på undersökningen undviker dock

decemberstressen helt, genom att köpa de flesta julklapparna redan tidigare.

Så genomfördes undersökningen

Undersökningsperioden var från 2009-12-09 till 2009-12-16. 1030 personer har svarat på en internetbaserad enkät.

(6)

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta gärna Robert Tinterov, VD, GiftToday. 

E-post: robert.tinterov@gifttoday.se Telefon: 070-2497790 

Twitter: http://twitter.com/gift2day

GiftToday Sweden AB (publ) erbjuder privat- och företagskunder en webbaserad tjänst för att snabbt och enkelt ge bort presenter och

upplevelser. Kärnan i affärsidén är möjligheten till omgående leverans av presenten för att kunna ta tillvara presenttillfällen samma dag. GiftToday:s presentportal är www.gifttoday.se. Bolagets aktier är listade för handel på AktieTorget.

Gå till www.gifttoday.se och beställ blommor, choklad och presenter för leverans samma dag.

Kontaktpersoner 1

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :