Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Full text

(1)

Kommun:

Plats:

Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett enligt reglerna i 13 och 14 kap. vallagen.

Länsstyrelsen beslutar att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige.

• Bilaga 1 Röster och mandat för partierna • Bilaga 2 Valda ledamöter och ersättare

Dnr:

De grunduppgifter som länsstyrelsen har använt är följande:

• Bilaga 3 Förteckning över antalet röster per parti och lista • Bilaga 4 Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat

• Bilaga 5 Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal Beräkningsresultaten är följande:

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Valmyndigheten 619 utg 1

VIMMERBY

Val till kommunfullmäktige 2018-09-09

2018-09-10 — 09-18 201-7101-2018

Länsstyrelsens ledningsplats

• Bilaga 6 Fördelning av mandat

• Bilaga 7 Ordning av namn för inval av ledamöter

Vid protokollet: Peter Lind Justerat: Lina Bladfors

Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Regeringsgatan 1, 391 86 KALMAR tidigast

dagen efter valdagen och senast inom tio dagar efter det att valet avslutades.

(2)

Bilaga 1

Röster och mandat för partierna

Valmyndigheten 619 utg 1

Val till kommunfullmäktige i VIMMERBY 2018-09-09

I en kommun som är en enda valkrets fördelas mandaten mellan partier som anmält sitt deltagande eller anses ha anmält sitt deltagande i valet och som fått minst 2 procent av rösterna i kommunen.

VIMMERBY, Hela kommunen: 49 mandat

Röster Personröster Mandat

Parti antal % antal %

Moderaterna 1 318 12,63 489 37,10 6

Centerpartiet 2 929 28,07 1 291 44,08 14

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 116 1,11 34 29,31

Kristdemokraterna 961 9,21 328 34,13 5

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2 617 25,08 872 33,32 13

Vänsterpartiet 953 9,13 379 39,77 5

Miljöpartiet de gröna 208 1,99 70 33,65

Sverigedemokraterna 1 154 11,06 412 35,70 6

Feministiskt initiativ 14 0,13 0 0,00

Övriga anmälda partier 165 1,58 82 49,70

Summa giltiga röster 10 435 3 957 37,92

Ogiltiga röster 192 1,81

(varav inte anmälda partier 3 0,03)

(varav blanka 181 1,70)

Summa avgivna röster 10 627

Röstberättigade 12 317 Valdeltagande 86,28 %

(3)

Valda ledamöter och ersättare

Valmyndigheten 619 utg 1

Val till kommunfullmäktige i VIMMERBY 2018-09-09

Ledamöter Ersättare

Moderaterna

Marie Nicholson 1 Johan Blomberg

Tomas Peterson 2 Hannah Gånge

Claes Wetterström 3 Kjell Alexandersson

Maria Lundmark Niklas Gustafsson Håkan Nyström Centerpartiet

Ingela Nilsson Nachtweij 1 Bertil Carlsson

Peter Karlsson 2 Dennis Lindström

Magnus Danlid 3 Christoffer Cederstrand

Anna Svensson 4 Rein Soovik

Erik Paulsson 5 Birger Andersson

Lisbeth Karlsson 6 Maja Danlid

Marcus Jonmyren 7 Marita Lindström

Lars Sandberg Leif Larsson Bo Svensson Jacob Käll Eva Svensson Kent Skaate Curt Tyrberg Kristdemokraterna

Gudrun Brunegård 1 Hanna Weckfors

Ola Gustafsson 2 Jaroslav Sranka

Tino Åberg 3 Christina Sorsa

Nina Gustafsson Torbjörn Sandberg

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Daniel Nestor 1 Stig Jaensson

Helen Nilsson 2 My Eriksson

Lennart Nygren 3 Anders Enqvist

Eva Berglund 4 Maria Wisberg

Peter Högberg 5 Erik Bouvin

Lis-Astrid Andersson 6 Maria Modig

Kenneth Björklund 7 Mustafa Badran

Cissi Hammar Pernilla Eriksson Mats Genfors Emily Palenzuela Michael Svensson Ann-Marie Blomgren

(4)

Vänsterpartiet

Lars Johansson 1 Malin Pettersson

Peter Fjällgård 2 Peter Lindeteg

Pia Young 3 Sandra Sjöbolm

Johanna Cederstrand Jacob Kant

Sverigedemokraterna

Anneli Jakobsson 1 Kjell Jakobsson

Petra Anemyr 2 Mats Hennestig

Jimmy Rödin 3 Krister Gunnarsson

Emil Larsson Stefan Silverek Peter Bengtsson

(5)

Förteckning över antalet röster per parti och lista

Listnumren 90000 avser valsedlar som räknas som partiröster.

Valmyndigheten 619 utg 1

Val till kommunfullmäktige i VIMMERBY 2018-09-09

List- Röster

Parti nummer per lista Summa

Moderaterna 1 318

0001-13535 1 012

0001-90000 306

Centerpartiet 2 929

0004-14822 2 522

0004-90000 407

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 116

0003-14717 80

0003-90000 36

Kristdemokraterna 961

0068-12906 804

0068-90000 157

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2 617

0002-13461 2 092

0002-90000 525

Vänsterpartiet 953

0005-14727 733

0005-90000 220

Miljöpartiet de gröna 208

0055-14723 148

0055-90000 60

Sverigedemokraterna 1 154

0110-15405 365

0110-15784 573

0110-17188 1

0110-90000 215

Feministiskt initiativ 14

0532-90000 14

Landsbygdspartiet Oberoende 163

1011-13563 158

1011-90000 5

Övriga anmälda partier 2

Summa giltiga röster 10 435

Ogiltiga röster 192

(varav inte anmälda partier 3)

(varav blanka 181)

Summa avgivna röster 10 627

(6)

Bilaga 4

Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat

Kandidaternas antal personröster anges för varje lista. Totala antalet personröster för kandidater som klarat spärren för inval med hjälp av personröster framgår av Bilaga 5.

Kandidatnamn som ersatts med * var inte valbar på valdagen p.g.a. att personen avlidit, inte samtyckt eller inte uppfyllde kriterierna för rösträtt.

Valmyndigheten 619 utg 1

Val till kommunfullmäktige i VIMMERBY 2018-09-09

Moderaterna (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0001-13535 Antal personröster

1. Marie Nicholson 282

2. Tomas Peterson 17

3. Claes Wetterström 41

4. Maria Lundmark 18

5. Niklas Gustafsson 25

6. Håkan Nyström 6

7. Johan Blomberg 5

8. Hannah Gånge 5

9. Kjell Alexandersson 5

10. Sören Sjöholm 1

11. * 4

12. Bert Lindesfeldt 4

13. * 6

14. Inge Teodorsson 6

15. Morgan Esping 13

16. Claes Roos 15

17. Sofia Velinder 4

18. Peter Andrae 9

19. Linnea Fasth 19

20. Björn Swedborg 4

Summa: 489

Centerpartiet (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0004-14822 Antal personröster

1. Ingela Nilsson Nachtweij 472

2. Peter Karlsson 286

3. Magnus Danlid 109

4. Anna Svensson 35

5. Erik Paulsson 16

6. Lisbeth Karlsson 6

7. Marcus Jonmyren 4

8. Lars Sandberg 28

9. Leif Larsson 28

10. Bo Svensson 4

11. Jacob Käll 104

12. Eva Svensson 13

13. Kent Skaate 21

14. Curt Tyrberg 8

15. Bertil Carlsson 15

(7)

18. Rein Soovik 18

19. Birger Andersson 6

20. * 6

21. Maja Danlid 21

22. Marita Lindström 1

23. Bo Lennstam 2

24. Krister Bergqvist 5

25. Anna-Karin Cederstrand Karlsson

26. Mario Tesanovic 3

27. Lennart Falk 7

28. Jimmy Alexandersson 8

29. Kenneth Karlsson 30. Jan Carlsson

31. Peter Hultqvist 2

32. Tatiana Paulsson

33. Magnus Blomberg 4

34. Angelika Gunnarsson 21

35. Sandra Carlsson 5

36. Vesna Tesanovic 2

37. Göran Nachtweij 4

38. Marina Edberg 1

39. Harry Carlsson 40. Åsa Johansson

41. Melker Karlsson 4

42. Sofia Nilsson 2

43. Maleka Hemat Khil 8

Summa: 1 291 Kristdemokraterna (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0068-12906 Antal personröster

1. Ola Gustafsson 67

2. Gudrun Brunegård 148

3. Tino Åberg 12

4. Nina Gustafsson 20

5. Torbjörn Sandberg 21

6. Hanna Weckfors 11

7. Jaroslav Sranka 1

8. Christina Sorsa 2

9. Clara Castelblanco 4

10. Ann-Sofi Henriksson 4

11. Thomas Karlsson 1

12. Roland Nilsson 5

13. Genevie Kpoto 2

14. Johanna Karlsson 2

15. Cristian Olivestam 7

16. Annelie Eglin 1

17. Joel Sandberg 3

18. Malin Eliasson 3

19. Sven Weckfors 2

20. Christina Nyman

21. Ann-Cathrine Weckfors 1

22. Bernt Kristoffersson 23. Marleny Correa 24. Ingbritt Carlsson

25. Anders Brunegård 6

26. Richard Eliasson 27. Elisabeth Steigård

28. David Freedeke 1

(8)

29. Eva Petersson 30. Åsa Åberg

31. Kjell Davidsson 4

32. Gunilla Samuelsson 33. Britt-Sofi Forss

Summa: 328

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0002-13461 Antal personröster

1. Helen Nilsson 156

2. Lennart Nygren 43

3. Eva Berglund 32

4. Peter Högberg 49

5. Lis-Astrid Andersson 36

6. Kenneth Björklund 8

7. Cissi Hammar 24

8. Daniel Nestor 215

9. Pernilla Eriksson 12

10. Mats Genfors 82

11. Emily Palenzuela 16

12. Michael Svensson 6

13. Ann-Marie Blomgren 4

14. Stig Jaensson 13

15. My Eriksson 17

16. Anders Enqvist 3

17. Maria Wisberg 6

18. Erik Bouvin 4

19. Maria Modig 13

20. Mustafa Badran 46

21. Malin Elvingsson 26

22. Håkan Koran 15

23. Mikaela Hallberg 4

24. Ted Conrad

25. Camilla Stridh 18

26. Ronny Persson 6

27. Anette Eriksson 1

28. Anders Sundberg

29. Eva Kindstrand-Drie 2

30. Per-Erik Lyggemark 31. Annika Högberg

32. Sutan M Khwaja 4

33. Maja W Enqvist 2

34. Lars-Inge Green

35. Anna Björklund 3

36. Senad Prekadini 37. Marie Ståhl

38. Jerry Söderqvist 1

39. Teresia Bogren 1

40. Kjell Bülow 41. Maria Bälter Stridh 42. Rune Nilsson

43. Anita Westerback 2

44. Bo Stigstedt

45. Lena Rydersten 2

Summa: 872

Vänsterpartiet (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0005-14727 Antal personröster

1. Lars Johansson 134

(9)

4. Johanna Cederstrand 7

5. Jacob Kant 19

6. Malin Pettersson 4

7. Peter Lindeteg 9

8. Sandra Sjöbolm 17

9. Jens af Ekenstam Stenman 16

10. Annelie Ojala 4

11. Jerry Pettersson

12. Stina Holstad 3

13. Kjell Jonasson 1

14. Erna Heelge 2

15. Jacob Paulsson 4

16. Agneta Regell

17. Erland Karlsson 1

18. Lise-Lotte Bertilsson 4

19. Sofia Ahlstrand 6

20. Peter Dahlin 5

21. Bodil Hansson 3

22. Kadrija Husic 6

23. Salud Cabalquinto 1

24. Agne Regell 2

25. Merima Husic 3

26. Fredrik Strömdahl 1

27. Hanna Stefansson 1

Summa: 379

Sverigedemokraterna

Listnummer: 0110-15405 Antal personröster

1. Anneli Jakobsson 50

2. Petra Anemyr 21

3. Emil Larsson 6

4. Jimmy Rödin 29

5. Stefan Silverek 14

6. Peter Bengtsson 5

7. Kjell Jakobsson 1

8. Mats Hennestig 2

9. Krister Gunnarsson

10. Roger Liljegren 4

11. Fredrik Jakobsson

12. Hans Anemyr 8

Summa: 140

Listnummer: 0110-15784 Antal personröster

1. Anneli Jakobsson 60

2. Petra Anemyr 63

3. Emil Larsson 21

4. Jimmy Rödin 52

5. Stefan Silverek 15

6. Peter Bengtsson 7

7. Kjell Jakobsson 1

8. Mats Hennestig 2

9. Krister Gunnarsson 8

10. Roger Liljegren 6

11. Fredrik Jakobsson 2

12. Hans Anemyr 4

13. Andy Sallova 2

14. Tomas Rintala 28

Summa: 271

(10)

Listnummer: 0110-17188 Antal personröster

1. Krister Gunnarsson 1

Summa: 1

(11)

Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal

Nedan bortses från kandidater som inte är valbara på valdagen p.g.a. att personen avlidit, inte samtyckt eller inte uppfyllde kriterierna för rösträtt. Spärren för inval på personligt röstetal är 5 % av partiets röster i valkretsen, dock minst 50 personröster i valkretsen.

Valmyndigheten 619 utg 1

Val till kommunfullmäktige i VIMMERBY 2018-09-09

Personröster antal

% av partiets röster i valkretsen Moderaterna

Marie Nicholson 282 21,40

Centerpartiet

Ingela Nilsson Nachtweij 472 16,11

Peter Karlsson 286 9,76

Kristdemokraterna

Gudrun Brunegård 148 15,40

Ola Gustafsson 67 6,97

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Daniel Nestor 215 8,22

Helen Nilsson 156 5,96

Vänsterpartiet

Lars Johansson 134 14,06

Peter Fjällgård 105 11,02

Miljöpartiet de gröna

Annika Fundin 50 24,04

Sverigedemokraterna

Anneli Jakobsson 110 9,53

Petra Anemyr 84 7,28

Jimmy Rödin 81 7,02

(12)

Bilaga 6

Om jämförelsetalen var exakt lika för två eller flera partier har mandatet lottats mellan partierna. Markeringen * anger det parti som har vunnit lottningen.

Valmyndigheten 619 utg 1

Fördelning av mandat

Mandaten har fördelats enligt den jämkade uddatalsmetoden. Vid beräkningarna har partiernas röstetal delats (se Bilaga 1) först med 1,2 och sedan med 3, med 5, med 7 osv. i tur och ordning allt eftersom partierna har tagit sina mandat. Jämförelsetalet har beräknats exakt men har redovisats med endast två decimaler.

Val till kommunfullmäktige i VIMMERBY 2018-09-09

Mandat-

nummer Parti Delningstal Jämförelsetal

1 Centerpartiet 1,2 2 440,83

2 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1,2 2 180,83

3 Moderaterna 1,2 1 098,33

4 Centerpartiet 3 976,33

5 Sverigedemokraterna 1,2 961,66

6 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 872,33

7 Kristdemokraterna 1,2 800,83

8 Vänsterpartiet 1,2 794,16

9 Centerpartiet 5 585,80

10 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 523,40

11 Moderaterna 3 439,33

12 Centerpartiet 7 418,42

13 Sverigedemokraterna 3 384,66

14 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 373,85

15 Centerpartiet 9 325,44

16 Kristdemokraterna 3 320,33

17 Vänsterpartiet 3 317,66

18 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9 290,77

19 Centerpartiet 11 266,27

20 Moderaterna 5 263,60

21 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11 237,90

22 Sverigedemokraterna 5 230,80

23 Centerpartiet 13 225,30

24 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 201,30

25 Centerpartiet 15 195,26

26 Kristdemokraterna 5 192,20

27 Vänsterpartiet 5 190,60

28 Moderaterna 7 188,28

29 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15 174,46

30 Centerpartiet 17 172,29

31 Sverigedemokraterna 7 164,85

32 Centerpartiet 19 154,15

33 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17 153,94

34 Moderaterna 9 146,44

35 Centerpartiet 21 139,47

36 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 19 137,73

37 Kristdemokraterna 7 137,28

38 Vänsterpartiet 7 136,14

(13)

40 Centerpartiet 23 127,34

41 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 21 124,61

42 Moderaterna 11 119,81

43 Centerpartiet 25 117,16

44 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 23 113,78

45 Centerpartiet 27 108,48

46 Kristdemokraterna 9 106,77

47 Vänsterpartiet 9 105,88

48 Sverigedemokraterna 11 104,90

49 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 25 104,68

(14)

Ordning av namn för inval av ledamöter

Kandidaterna har i första hand ordnats efter storleken på personliga röstetal och i andra hand jämförelsetal som beräknats enligt heltalsmetoden. Om personligt röstetal eller jämförelsetal var exakt lika för två eller flera kandidater har mandatet lottats mellan dem. Markeringen * anger den kandidat som har vunnit lottningen.

Valmyndigheten 619 utg 1

Val till kommunfullmäktige i VIMMERBY 2018-09-09

Bilaga 7

Personröster

antal % Jämförelsetal Moderaterna

1 Marie Nicholson 282 21,40

2 Tomas Peterson 1 012,00

3 Claes Wetterström 506,00

4 Maria Lundmark 337,33

5 Niklas Gustafsson 253,00

6 Håkan Nyström 202,40

Centerpartiet

1 Ingela Nilsson Nachtweij 472 16,11

2 Peter Karlsson 286 9,76

3 Magnus Danlid 2 522,00

4 Anna Svensson 1 261,00

5 Erik Paulsson 840,66

6 Lisbeth Karlsson 630,50

7 Marcus Jonmyren 504,40

8 Lars Sandberg 420,33

9 Leif Larsson 360,28

10 Bo Svensson 315,25

11 Jacob Käll 280,22

12 Eva Svensson 252,20

13 Kent Skaate 229,27

14 Curt Tyrberg 210,16

Kristdemokraterna

1 Gudrun Brunegård 148 15,40

2 Ola Gustafsson 67 6,97

3 Tino Åberg 804,00

4 Nina Gustafsson 402,00

5 Torbjörn Sandberg 268,00

(15)

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

1 Daniel Nestor 215 8,22

2 Helen Nilsson 156 5,96

3 Lennart Nygren 2 092,00

4 Eva Berglund 1 046,00

5 Peter Högberg 697,33

6 Lis-Astrid Andersson 523,00

7 Kenneth Björklund 418,40

8 Cissi Hammar 348,66

9 Pernilla Eriksson 298,85

10 Mats Genfors 261,50

11 Emily Palenzuela 232,44

12 Michael Svensson 209,20

13 Ann-Marie Blomgren 190,18

Vänsterpartiet

1 Lars Johansson 134 14,06

2 Peter Fjällgård 105 11,02

3 Pia Young 733,00

4 Johanna Cederstrand 366,50

5 Jacob Kant 244,33

Sverigedemokraterna

1 Anneli Jakobsson 110 9,53

2 Petra Anemyr 84 7,28

3 Jimmy Rödin 81 7,02

4 Emil Larsson 938,00

5 Stefan Silverek 469,00

6 Peter Bengtsson 312,66

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :