en fråga om samarbete SESAM

25  Download (0)

Full text

(1)

1

Hakan.enquist@aerotechtelub.se

en fråga om samarbete SESAM 2001-10-24

Håkan Enquist

Göteborgs universitet AerotechTelub

(2)

2

Hakan.enquist@aerotechtelub.se

• Inledning

• Produkter och arkitektur

• Processer/organisation och arkitektur

• Arkitektur = kunskap?

• Utveckling av arkitekturkunskap i

samarbete

(3)

3

Hakan.enquist@aerotechtelub.se

• Produkter vässas inom sin domän m h a IT

• IT tillämpas i fler och fler produktdomäner

• IT används för att integrera

– funktioner i produkt – produkt - produkt

– produkt - verksamhet

– verksamhet - verksamhet

(4)

4

Hakan.enquist@aerotechtelub.se

(fritt från J Kihl)

• Stor omorganisation och utgallring

• Kreativ och experimenterande fas

• Flexibilitet mot okända uppgifter genom

– Bas av plattformar

– Stelth, precision och information skall ge effekt – Information och IT som integrationsmedel

– Civila standarder och COTS

• Anpassning är en av FM huvuduppgifter

(5)

5

Hakan.enquist@aerotechtelub.se

(enligt Mark Maier)

• System i system av system karaktäriseras av oberoende m a p:

– Operation/användning – Ledning/ägande

– Geografisk utspridning – Utveckling/ förändring

(6)

6

Hakan.enquist@aerotechtelub.se

Övergripande IT-system- och infrastruktur-

utformning

IT-systems utformning

Infrastruktur för IT

Nyttjande- plan

IT SU- Process Metoder/

regler

Upp- byggnads

plan Ramverk

för IT- konstru- ktion IT makro-

struktur

IT-strategier Övergripande utformning

av informationsförsörjning

Informationssystems utformning

Infrastruktur för informationsförsörjning

Nyttjande- plan

SU- Process Metoder/

regler

Upp- byggnads

plan Ramverk

för info- system Makro- struktur

för IS

Informationsförsörjningsstrategi Övergripande

verksamhetsutformning

Verksamhetsenhets utformning

Infrastruktur för verksamhetsutveckling

Nyttjande -plan Process Metoder/

regler

Upp- byggnads-

plan Ramverk för verk- samhetsutv

Makro- struktur

Verksamhetsstrategier

Behov, krav

Möjligheter, begränsningar Möjligheter,

begränsningar

Behov, krav

Verksamhet

Information

Teknik

(7)

7

Hakan.enquist@aerotechtelub.se

Styrt av:

-vassa produkter

-Dimensionerande egenskapskrav -Materialet/substansen i sig

Arkitektur- kunskap för

Fartyg

KNOW WHAT KNOW WHY Tyst kunskap

Delvis dokumenterad Ett fåtal personer

Mycket stort kunskapsinnehåll Unik fackterminologi

(8)

8

Hakan.enquist@aerotechtelub.se

Arkitektur- kunskap för

Fartyg

Arkitektur- kunskap för

Flygplan

Arkitektur- kunskap för

Ledsyst

Domän Fartyg

Domän Flygplan

Domän Ledsyst

?

?

Samfunktion?

Samfunktion?

(9)

9

Hakan.enquist@aerotechtelub.se

Arkitektur- kunskap för

Fartyg Arkitektur-

kunskap för Flygplan

Arkitektur- kunskap för

Ledsyst

Domän Fartyg Domän

Flygplan

Samfunktion?

Samfunktion?

Arkitektur- kunskap för

Förband Arkitektur- kunskap för

Lv

Domän S2

Domän Ledsyst

(10)

10

Hakan.enquist@aerotechtelub.se

Arkitektur- kunskap för

Fartyg Arkitektur-

kunskap för Flygplan

Arkitektur- kunskap för

Ledsyst

Domän Fartyg Domän

Flygplan

Integration?

Samfunktion?

Domän S2

?

Arkitektur- kunskap för

Lv

Domän Ledsyst

Arkitektur- kunskap för

Förband

(11)

11

Hakan.enquist@aerotechtelub.se

Arkitektur- kunskap för

Fartyg Arkitektur-

kunskap för Flygplan

Arkitektur- kunskap för

Ledsyst

Domän Fartyg Domän

Flygplan

Integration?

Samfunktion?

Domän NCW

Granularitet för

”system”!?

Arkitektur- kunskap för

Lv

Domän Ledsyst

Arkitektur- kunskap för

Förband

(12)

12

Hakan.enquist@aerotechtelub.se

Arkitektur- kunskap för

Flygplan

Domän

Flygplan Domän S2

Lärandeprocess för Arkitektur-

utveckling

Arkitektur- kunskap för

S2 Arkitektur-

kunskap för Lv

Domän

Ledsyst Arkitektur- kunskap för

Ledsyst

Arkitektur- kunskap för

Fartyg

Samarbeta integrerat

mellan domänerna! Arkitektur- kunskap för

Förband Domän

Fartyg

(13)

13

Hakan.enquist@aerotechtelub.se

• Evolutionär (lärande) utveckling

• Tar lång tid

• Ger god grund för design av interoperabla produkter

• Kunskapen i form av domänarkitektur är

fragmenterad och endast delvis dokumenterad

• S2-/NCD-arkitektur ”vilt” omdebatterat

• Vilka är f.ö. produktdomänerna?!?

(14)

14

Hakan.enquist@aerotechtelub.se

• Utveckling med korta ledtider kräver snabba processer/projekt

• Plattforms-, vapen-, sensor-, verksamhets- och ledningssystem förändras i olika takt i olika delar

• Försvarets utveckling kräver överblickbar och samordnad utvecklingsprocess där

integration/samfunktion skall säkerställas

(15)

15

Hakan.enquist@aerotechtelub.se

Kommersiella föruts Leverantörsstruktur

• Processarkitekturen påverkas av många faktorer, särskilt produktark. och tillgänglig Know-How

Kvalitets-std Produktarkitektur

Know-How

(16)

16

Hakan.enquist@aerotechtelub.se

• Inom varje produktdomän finns etablerad Know- How, proces- och organisationssstrukturer,

kvalitetstandarder etc

• Kommersiella förutsättningar skiljer sig mellan t ex krigsmtrl och annan mtrl

• Process-/organisationsarkitektur i allmänhet och för S2/NCD i synnerhet är inte dokumenterat och diskuterat såsom produktarkitektur

(17)

17

Hakan.enquist@aerotechtelub.se

Arkitektur- kunskap för

Flygplan

Domän

Flygplan Produkt Domän S2

Process

Lärandeprocess för Arkitektur-

utveckling

Arkitektur- kunskap för

S2

Produkt Process Produkt

Process

Arkitektur- kunskap för

Lv

Arkitektur- kunskap för

Ledsyst

Produkt Process

Domän Ledsyst

Arkitektur- kunskap för

Fartyg

Samarbeta integrerat mellan domänerna!

Produkt Process Produkt

Process

Arkitektur- kunskap för

Förband Domän

Fartyg

(18)

18

Hakan.enquist@aerotechtelub.se

• Evolutionär utveckling av Know-How

• Annars mkt svårt att samordna utvprocessen över System av system

• Stödjer Evolutionär och inkrementell

tidssynkad) utveckling

(19)

19

Hakan.enquist@aerotechtelub.se

• Försvaret vill kunna exprimentera och

”uppfinna” ny former, metoder, tekniker mm för militär verksamhet

• Behovssammansatta insatsstyrkor mot idag okända uppgifter och /eller verkansområden

• Kraven på produkter i FM system av system

kommer att variera kraftigt

(20)

20

Hakan.enquist@aerotechtelub.se

• Know-What om nya behov – kunskap om hur/var/när befintlig Know-Why

(produktteknologi) och Know-How (process) är tillämpart

• Med Know-Why kan utveckling av produkt- och processkunnande styras när variationer kravbilden går utanför befintlig kunskap

• Krav på S2/ Nätverk av produkter kan ofta lösas ut av alternativa produktdomäner!

• Befintlig Know-Why varierar mellan olika produktdomäner!

(21)

21

Hakan.enquist@aerotechtelub.se

• Radikal utveckling av produkter i S2 kräver samordnad utveckling av Know-What och Know-Why mellan integrerade system

• Samordnad kunskapsutveckling i S2 kräver domänövergripande Know-Why

• Kunskapsarkitekturen och Know-why-

kunskap är minst dokumenterad och än

mindre diskuterad idag

(22)

22

Hakan.enquist@aerotechtelub.se

• … success in dynamic product markets depends on much greater strategic management attention to creating strategic flexibilities in a firms product, organization, and knowledge architectures

• Three levels of knowledge- know-how, know- why and know-what – must be managed

strategically in networkbased product creation processes

• Managerial skills must expand… to a new emphasis on skills in managing flows of

intellectual assets within networks of firms

(23)

23

Hakan.enquist@aerotechtelub.se

för Produkt, Process och Kunskap

FM S2

FM FMV

Leverantör x 500?

(24)

24

Hakan.enquist@aerotechtelub.se

Domänvisa produkt- arkitekturer

Domänvisa process- arkitekturer

S2 produkt och process- arkitektur Domänvis kunskaps- arkitektur

S2 kunskaps- arkitektur

Evolutionär Evolutionär Inkrementell

Evolutionär Inkrementell Innovativ

Evolutionär Inkrementell Innovativ Radikal Utv

förmåga

Utv aptit

Ej vetenskapligt testad!

(25)

25

Hakan.enquist@aerotechtelub.se

• FM/FMV IPT Arkitektur

• En handbok för förändringsledning

• DELTA – metaarkitektur för (strategisk) utvecklingsprocess

• Systemoptimering

• Change management

• 15288 Systems LC process standard

• Bud Lawson, Curt Nordström, Håkan Enquist

Figure

Updating...

References

Related subjects :