RH2Den som söker lovet ifyller

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

RH2

Den som söker lovet ifyller

Lägenhetens beteckning Lägenhetens typ och yta Utrustning Ändringssätt

Kökstyp Trapp-

bokstav Nummer Uppdelnings

bokstav Antal rum Kök Kokvrå Köks- utrymme Stugo-

kök Lägnhetsyta WC Badkar /

dusch Bastu Balkong /

terass Varmvatten Tilläggs Stryks Ändras

LÄGENHETSUPPGIFTER

VRK 1.07.5 37 14

Underskrift

Plats och tid Anmälaren underskrift

Telefonnummer Namnförtydligande

Myndigheten ifyller

Bygglovets beteckning Beviljat- Anmälningsdag Byggnadsbeteckning

Kommun Lovnummer Ordn.nr år mån dag mån år Beteckning baserad på fastigheten Permanent Byggnadsbeteckning

(BDS-PBB)

Koordinatsystem (ett kryss) Byggnadens koordinater Läges.osäker. Röstningsområde

P I

KKS ETRS-GKn ETRS-TM35FIN

Skriv ut Tyhjennä

Figure

Updating...

References

Related subjects :