• No results found

RH2Den som söker lovet ifyller

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "RH2Den som söker lovet ifyller"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

RH2

Den som söker lovet ifyller

Lägenhetens beteckning Lägenhetens typ och yta Utrustning Ändringssätt

Kökstyp Trapp-

bokstav Nummer Uppdelnings

bokstav Antal rum Kök Kokvrå Köks- utrymme Stugo-

kök Lägnhetsyta WC Badkar /

dusch Bastu Balkong /

terass Varmvatten Tilläggs Stryks Ändras

LÄGENHETSUPPGIFTER

VRK 1.07.5 37 14

Underskrift

Plats och tid Anmälaren underskrift

Telefonnummer Namnförtydligande

Myndigheten ifyller

Bygglovets beteckning Beviljat- Anmälningsdag Byggnadsbeteckning

Kommun Lovnummer Ordn.nr år mån dag mån år Beteckning baserad på fastigheten Permanent Byggnadsbeteckning

(BDS-PBB)

Koordinatsystem (ett kryss) Byggnadens koordinater Läges.osäker. Röstningsområde

P I

KKS ETRS-GKn ETRS-TM35FIN

Skriv ut Tyhjennä

References

Related documents

Samtidigt försvagades även periferistaternas valutor mindre än de traditionella tillväxtmarknadernas valutor, vilket är särskilt anmärkningsvärt i valutamiljön för den

[r]

Föreslagen behandling beviljas i sin helhet Patienten omfattas ej av bestämmelserna Föreslagen behandling beviljas med begränsningar: Föreslagen behandling

ansamlad förlust före reservering till fond för yttre underhåll 5 516 892 reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar 156 504. summa balanserat

Omsättningen i kvarvarande verksamheter ökade med drygt nio procent och uppgick till 377,6 (345,0) MSEK under årets första nio månader, varav 121,9 (112,1) MSEK under det

Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att placeringens

Av Corems totala intäkter på årsbasis per den 31 mars 2014, uppgående till 579 mkr, svarade Region Stockholm för 44 procent, Syd för 14 procent, Väst för 14 procent, Små-

Upp till 10 tim batteritid Vikbar för enkel förvaring. 1